„Divoké” vylepovanie plagátov je zakázané

6.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V súvislosti so zmenou volebného zákona boli bratislavské mestské časti povinné vyriešiť otázku predvolebnej propagácie politických subjektov počas volebnej kampane tak, aby všetky kandidujúce strany a hnutia mali rovnaké podmienky. Nás zaujímalo, ako si s týmto problémom poradili predstavitelia samosprávy v Bratislave.

Mestská časť Staré Mesto schválila všeobecne záväzné nariadenie, ktoré vymedzuje miesta na vylepovanie plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Podľa VZN je možné volebné plagáty vylepovať na verejných priestranstvách v Starom Meste len na betónových skružiach, ktoré na tento účel mestská časť umiestnila na Námestí slobody a na Poštovej ulici.

Aby bola zabezpečená rovnosť politických strán, počet skruží sa na oboch miestach zhoduje s počtom kandidujúcich subjektov. Podobným spôsobom, aj keď s určitými obmenami, sa túto otázku rozhodli riešiť aj niektoré iné mestské časti - vyčlenili pre potreby predvolebnej kampane politických subjektov osobitné plochy, panely a podobne. Tak, aby dodržali zákon.

Znamená to, že je zakázané divoké vylepovanie plagátov po smetných košoch, stĺpoch verejného osvetlenia, lavičkách, vázach so zeleňou a podobne. To je napokon zakázané po celý rok, pretože je to v rozpore s príslušnými VZN mestských častí o dodržiavaní čistoty. Čo však s veľkoplošnou reklamou - billboardmi, ktoré sú rozmiestnené po celom meste?

Ukázalo sa, že nový volebný zákon poriadne celú situáciu skomplikoval. Zbytočne. Napokon sa totiž predvolebná kampaň v uliciach mesta vedie rovnakým spôsobom ako v minulosti. Všetky strany či hnutia síce dostali rovnaký počet betónových skruží, kto však má peniaze, zaplatí si aj billboardy.

A Bratislava je podobne, ako ostatné slovenské mestá a dediny, oblepená usmievavými tvárami politikov. Jedni sľubujú, že budú pokračovať v tom, čo doteraz, iní ponúkajú zmenu. Bratislavský volič vie, komu dá svoj hlas!

(pol)

Jedným z priestranstiev, kde mestská časť Staré Mesto umiestnila betónové predvolebné skruže, je aj horná časť Poštovej ulice. Možnosť prezentovať tu svoje volebné programy využili zatiaľ len niektoré kandidujúce politické subjekty.
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?