Z auta je vrak, keď príde o ŠPZ

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Začiatkom augusta sa obyvatelia Révovej ulice a Kráľovského údolia obrátili na starostu mestskej časti Staré Mesto Andreja Ďurkovského so žiadosťou o pomoc pri odtiahnutí vraku motorového vozidla na Révovej ulici. Ako sme sa dozvedeli na Miestnom úrade Staré Mesto, problém bol medzičasom vyriešený.

V prípade opustených motorových vozidiel, ktoré na verejných priestranstvách prekážajú ostatným obyvateľom, musí príslušná mestská časť najskôr vyzvať vlastníka „veci“, aby ju na vlastné náklady odstránil, pretože ruší vzhľad mestskej časti.

Vrakom sa motorové vozidlo stáva až vtedy, keď nemá štátnu poznávaciu značku (identifikačné číslo), nie je uzatvorené a javí známky opustenosti. Až vtedy môže takýto vrak mestská časť odtiahnuť.

V prípade Révovej ulice malo vozidlo ešte 22. júla platnú ŠPZ, ktorá však medzitým zmizla a z nepojazdného auta sa tak stala hŕba plechu, ktorú mestská časť Staré Mesto dala odviezť. Ako nás ďalej informovala vedúca úseku vnútornej správy Miestneho úradu Staré Mesto Soňa Krištofovič, od decembra 1992 do júla 1998 bolo z centrálnej bratislavskej mestskej časti odstránených 204 vrakov motorových vozidiel, na ktoré ich majitelia “zabudli”.

(stn)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie