Okolo Pentagónu nastal pohyb

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Burina okolo komplexu budov na Stavbárskej ulici zvaných Pentagón začala miznúť a zrejme to nie je jediný pohyb v týchto súvislostiach, lebo nehnuteľnosti začínajú meniť majiteľov.

V rámci plánu speňažovania majetku Hydrostav bolo odpredaných prvých štrnásť nebytových priestorov. Ako Bratislavské noviny informovala Helena Ševčíková zo spoločnosti Hydrostav, a. s., v konkurze, firma nemá financie na to, aby dala pokosiť priľahlé pozemky dodávateľským spôsobom. Keď totiž vyhlásili nad firmou konkurz, zostali bývalí majitelia dlžní zamestnancom niekoľkomesačné mzdy a odstupné. Správca konkurznej podstaty v súlade so zákonom pokladal za najdôležitejšiu a prvoradú úlohu zmazať predovšetkým tento rest. V staršom stanovisku miestnemu úradu Hydrostav napísal, že k údržbe okolia pristúpi, až keď predajom konkurzného majetku získa peniaze. H. Ševčíková však našla iné riešenie - rozhodli sa kosiť okolie vlastnými silami a tentoraz už skutočne začali.

Okrem niekoľkých drobných priestorov sa zatiaľ predaj nehnuteľností Hydrostavu v tejto lokalite neuskutočnil. Boli síce už dve ponukové kolá, ani jedna ponuka však správcu konkurznej podstaty neuspokojila. Podľa našich informácií sa očakáva na budúci rok ďalšie kolo. Presnejší termín, ani mesiac, zatiaľ nie je známy. Je však nádej, že sa komplex (ubytovňa s priľahlými pozemkami) konečne predá.

Predovšetkým treba uviesť, že nie všetky objekty a plochy, ktoré občania pripisujú vlastníctvu Hydrostavu, patria tejto firme. Vysvetľovať podrobnosti by si vyžiadalo veľa priestoru. Napríklad práve ihrisko pri tenisových kurtoch, kde sa stretajú narkomani, je od apríla 2002 (ešte pred vyhlásením konkurzu na Hydrostav) aj s kurtami predané. Druhé ihrisko, hoci na pozemku Hydrostavu, patrilo Slovnaftu rovnako ako aj s ním susediace bytové domy a dva bloky ubytovne. Podľa H. Ševčíkovej okolie devastujú obyvatelia sami. Zodpovednosť za čistotu okolia, v ktorom obyvatelia žijú, majú tiež správcovia objektov, ale predovšetkým ľudia, ktorí si v nich kúpili byty. Vlastník nehnuteľnosti má aj povinnosti a prvou z nich je starať sa o vlastníctvo, zodpovednosť za okolie nemožno preniesť len na vlastníka pozemkov, ktoré sú navyše verejne prístupné.

Páčil sa vám článok?