Policajti budú úradovať v unimobunke

19.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

V Karlovej Vsi nebolo v poslednom období mestských policajtov príliš vidieť. Podľa karloveského starostu Bystríka Hollého by sa v týchto dňoch situácia v tomto smere mala zmeniť.

Ako uviedol, v snahe priblížiť výkon služby mestskej polície občanom mestská časť v spolupráci s vedením Okresnej stanice Mestskej polície vyčlenili v športovom areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka na Ulici Ľ. Fullu unimobunku, ktorá sa využije ako služobná miestnosť pre styk službukonajúceho policajta s občanmi.

Vznikne tak miesto, kam sa budú môcť občania Karlovej Vsi obracať so svojimi problémami. Sem budú privolávaní aj miestni „delikventi“ z Karlovej Vsi na doriešenie rôznych priestupkov.

Ako pripomenul B. Hollý, ešte 10. mája 2001 bol schválený dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku Mestskej polície (platný od 1. júla 2001), na základe ktorého bol znížený počet pracovníkov polície a v mestských častiach zrušili stanice Mestskej polície. Ich funkciu prebrali doterajšie okresné stanice.

Karlova Ves bola pričlenená k stanici Mestskej polície v štvrtom okrese, ktorá má sídlo v Dúbravke. V novom organizačnom poriadku je pre štvrtý okres schválených 39 zamestnancov Mestskej polície. Ako zdôraznil B. Hollý, vzhľadom na veľkosť územia, ktoré zahŕňa šesť mestských častí, je tento počet príliš nízky.

(juh)
Páčil sa vám článok?