Zisťovali sme: Ako sa využili peniaze, ktoré sme zaplatili za parkovanie PAAS? Suma rozhodne nie je nízka

1.6.2023

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

„Cieľom PAAS nie je vyberať peniaze od ľudí, ale zabezpečiť lepšie parkovanie pre rezidentov a skvalitniť verejný priestor,“ zdôraznil primátor Matúš Vallo v rozhovore pre Bratislavské noviny vlani v auguste. Po roku a pol od zavedenia prvých spoplatnených zón sme teda zisťovali, ako sa využili financie získané od rezidentov i nerezidentov. Ide o milióny eur.

Podľa informácie hovorkyne magistrátu Dagmar Schmuckovej len za minulý rok získalo mesto z regulácie parkovania v rámci PAAS 2,5 milióna eur (suma zahŕňa aj výnos z bonusových kariet, ale nezahŕňa pokuty za nesprávne parkovanie) a 800-tisíc eur dostali mestské časti. Platí totiž, že z rezidentských kariet si mesto necháva 50 percent a druhá polovica ide mestským častiam, a z hodinového poplatku je určených 15 až 20 percent pre mestské časti, zvyšok zostáva mestu. Výnos z pokút uhradených v rámci PAAS je v plnej výške príjmom mesta a od vlaňajška to rozhodne nebolo málo. "Za minulý rok bolo uhradených celkom 11 471 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt v celkovej výške 621 114 eur a za prvé tri mesiace tohto roka bolo uhradených 7 105 rozkazov v celkovej výške 394 160 eur," povedala nám hovorkyňa mestskej polície Barbora Krajčovičová. Dohromady je to teda viac ako milión eur.  

Mesto investovalo peniaze získané z regulácie parkovania predovšetkým do nákladov súvisiacich s prevádzkou PAAS, ako je zavádzanie zón a ich kontrola, registrácie, zákaznícka podpora, prevádzka IT systémov a podobne. „Pri zavádzaní nového projektu, kde je potrebné vybudovať infraštruktúru, od projektov organizácie dopravy, dopravných prieskumov a analýz cez dopravné značenia, opravy ciest a parkovacích miest až po PAAS tabule, parkomaty a podobne sú, pochopiteľne, náklady v prvých rokoch vyššie ako výnosy. Získané príjmy budú po spustení väčšieho počtu regulovaných zón príjmom do Fondu mobility. Už teraz však investujeme do zlepšovania ulíc, kde spúšťame PAAS, napríklad do Krížnej ulice či Vajnorskej ulice pri Tehelnom poli,“ vysvetlila Dagmar Schmucková.

Zdroj: ac

Krížna ulica po oprave - úsek od Májkovej po Vazovovu je vydláždený, pribudli lavičky i zeleň v kvetináčoch.

Petržalská časť Dvory 4 je jednou z prvých troch zón, kde 10. januára 2022 spustilo mesto novú reguláciu parkovania. Príjmy z PAAS pre mestskú časť za minulý rok predstavovali sumu takmer 116 234 eur: za rezidentské karty získala 100 414 eur a za parkovacie lístky 15 820 eur. „Za prvý kvartál tohto roka boli výnosy mestskej časti 41 429,64 eura – z rezidentských kariet 34 875,33 eura a z parkovacích lístkov 6 554,31 eura,“ doplnila hovorkyňa Mária Halašková.

Financie z regulácie parkovania využíva mestská časť primárne na budovanie a údržbu dopravnej infraštruktúry na území Petržalky. „Ide predovšetkým o investície do budovania a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti, ich debarierizácie, ako aj do pravidelnej údržby a čistenia, ktorú aj na Dvoroch 4, kde funguje PAAS, vykonáva mestská časť ako správca komunikácií,“ uviedla Halašková.

Zdroj: ac

Sankcia za nesprávne parkovanie je vysoká - až 78 eur, a pri úhrade do 15 dní 52 eur. Príjem z pokút patrí mestu.

Pri obnove a budovaní komunikácií vo svojej správe však mestská časť nerozlišuje,  či ide o výnos z parkovacej politiky alebo o peniaze z jej vlastného rozpočtu, financuje ich z jedného balíka určeného práve na tento účel. Podľa zoznamu, ktorý nám hovorkyňa Petržalky poskytla, sa samospráva vlani zamerala najmä na opravu či debarierizáciu chodníkov, napríklad na Pankúchovej, Jasovskej, Smolenickej – Budatínskej, Bradáčovej, Blagoevovej, Lachovej, Andrusovovej, Šustekovej, Fedinovej, Hálovej i Jiráskovej. Opravili takisto Jungmannovu, Lenardovu i Topoľčiansku ulicu (pod nadchodom) a parkoviská na Zadunajskej a Jiráskovej. V tohtoročnom pláne majú rekonštrukcie ďalších chodníkov.

Krasňany v Rači sú ďalšou spoplatnenou zónou, ktorú spustilo mesto vlani v januári. Ako nás informoval starosta Michal Drotován, v roku 2022 mali príjmy z parkovacej politiky v Krasňanoch vo výške 41 917 eur, pričom na základe prijatého uznesenia miestneho zastupiteľstva a žiadostí občanov vrátili ľuďom 3 625,50 eura. „Miestne zastupiteľstvo totiž schválilo vrátenie 100 percent z prvej karty v prípade rodín s viacerými deťmi, seniorov nad 65 rokov a zamestnancov záchranných zložiek. To platí aj pre rok 2023,“ vysvetlil s tým, že na základe schválenia uznesenia zastupiteľstva vracali minulý rok aj 50 percent z prvej a druhej parkovacej karty, ak o to niekto požiadal. Takýchto žiadateľov však bolo málo. „Z vybranej sumy za PAAS sme financovali vybudovanie parkoviska pri Centre voľného času Hlinická a opravu chodníka na Hubeného pri policajtoch,“ dodal Michal Drotován.

Zdroj: FB Bratislava - hlavné mesto SR

V Rači sa rozhodli vrátiť 100 percent sumy z prvej karty rodinám s viacerými deťmi, seniorom aj zamestnancom záchranných zložiek.

​Treťou zónou, zaradenou do regulácie PAAS v januári 2022, je Tehelné pole v Novom Meste. V roku 2022 bol výnos pre mestskú časť vo výške takmer 56 156 eur a za prvé tri mesiace tohto roku  je to 20 741 eur. K využitiu týchto peňazí sa však samospráva konkrétne nevyjadrila. „Tieto príjmy sú štandardným príjmom do rozpočtu samosprávy, a nie sú teda účelovo viazané,“ povedala nám hovorkyňa Veronika Bauch.

Na prvé tri zóny PAAS nadviazali v priebehu roka 2022 Staré Mesto aj Ružinov. V prípade Starého Mesta ide o zónu PAAS Hlavná stanica – Blumentál, ktorá pribudla 25. mája 2022. Martina Karmanová z referátu komunikácie s verejnosťou nám poskytla tento údaj: „Staré Mesto získalo z parkovania PAAS za obdobie od mája do novembra minulého roka od magistrátu 250-tisíc eur.“ Ani v tomto prípade sme sa nedozvedeli, ako sa využili peniaze za PAAS, samospráva uviedla iba to, že nie sú viazané.

Zdroj: nc

Zóna PAAS v Ružinove sa zavádzala postupne od 23. marca minulého roku.

Ružinove sa zóna PAAS zavádzala postupne: 23. marca 2022 Starý Ružinov – východ (Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka), 3. mája 2022 Starý Ružinov – západ plus 500 bytov, 15. júna 2022 Ružinov – Nivy (Svätoplukova – Košická) a 29. septembra 2022 Ružinov – Nivy (Košická – Miletičova – Prievozská plus Ružová dolina). Riaditeľka komunikačného oddelenia Tatiana Tóthová nám poskytla takéto čísla: podiel z výnosu pre Ružinov za obdobie do 30. septembra 2022 predstavoval sumu 149 774 eura a za obdobie od 1. októbra 2022 do 31. marca 2023 sumu vo výške takmer 89 375 eur. A ako využili získané peniaze? „Tieto výnosy len čiastočne kompenzujú výpadok príjmov, ktoré mala mestská časť za vyhradené parkovanie a ktoré už v rámci PAAS nie je,“ uviedla hovorkyňa.

(ac)

Páčil sa vám článok?