Je to hanba: Hrobku významnej prešporskej rodiny robotníci odkopali a nechali tak, hrozí, že spadne do jamy

29.1.2023
0

Zdroj: Katarína Králiková

Páčil sa vám článok?

„Stačili by dva nákladiaky s hlinou, aby jamu zasypali, a hrobka Habermayerovcov by bola zachránená,“ hovorí Marko Günther, vnuk významnej historičky Alžbety Güntherovej Mayerovej. Jeho stará mama i prastarí rodičia sa s Habermayerovcami dobre poznali, boli susedia na Panenskej ulici, aj preto mu záleží na tom, aby miesto ich posledného odpočinku bolo opäť dôstojné. Riešenie je navonok jednoduché, no akoby zakliate.

Takmer dva roky žije Marko Günther v obavách o kryptu na evanjelickom Cintoríne Kozia brána, ktorú robotníci odkopali počas stavby nového plota v jej bezprostrednej blízkosti. Reálne hrozí, že ho voda postupne podmyje až tak, že sa zosunie do jamy (a je zázrak, že sa tak doteraz nestalo). Napriek tomu zatiaľ počúva len sľuby, že alarmujúci stav dajú zodpovední do poriadku. Nič sa však nedeje a záchranu neurýchľuje ani fakt, že cintorín je národnou kultúrnou pamiatkou a náhrobok Habermayerovcov zapísaný navyše v zozname pamätihodností mesta.

Pripomeňme, že Habermayerovci sa ako mecenáši zaslúžili o kultúrny i spoločenský rozvoj Bratislavy, patrili k najväčším podporovateľom bratislavskej luteránskej komunity pred takmer dvesto rokmi, najmä im teda evanjelická cirkev vďačí za majetok, ktorý spravuje. Pritom zúfalý stav miesta ich posledného odpočinku akoby nikoho netrápil - kovové zábradlie vymedzujúce priestor krypty je porušené, zo šiestich murovaných stĺpikov vidíme dva zvalené na zemi, jeden z nich dokonca poškodený, zrejme lyžicou bagra... A ozdoby v tvare píniových šišiek, ktoré boli na ich vrchole, sa kamsi stratili.

Zdroj: Marián Dekan

​Marko Günther s časťou poškodeného stĺpika.

Čo je ešte horšie, ak sa neudeje náprava, hrob jedného dňa naozaj spadne do výkopu. Preto Marko Günther neúnavne komunikuje s predstaviteľmi evanjelickej cirkvi, ktorá má cintorín v správe, s Krajským pamiatkovým úradom, písal i na portál „odkaz pre starostu“, aby dali hrobové miesto čo najskôr do poriadku. „Bezvýsledne. Pritom by stačilo poslať dva nákladiaky a zasypať jamu hlinou,“ hovorí.

Zdroj: Marián Dekan

Vlani v októbri sľúbili výkop okolo hrobky „do týždňa zasypať“. Nestalo sa dodnes.

Niekedy pochybuje, či je vôbec záujem zachrániť túto pamätnú hrobku. Priamo z prostredia evanjelickej cirkvi prišla ešte v roku 2020 informácia, že by chceli na Cintoríne Kozia brána obnoviť možnosť pochovávania a pri vchode zo Šulekovej ulice nahradiť časť ohradného múru urnovou stenou. V takom prípade by hrobka Habermyerovcov, ktorá je v tesnej blízkosti, asi prekážala v prístupe ku kolumbáriu...

Zdroj: Marián Dekan

​Na Cintoríne Kozia brána chcú obnoviť možnosť pochovávania.

„Niekedy naozaj aj takto uvažujem. Je totiž nepochopiteľné, že za celé tie mesiace nedali odkopanú kryptu a okolie do pôvodného stavu. Pamiatkari ešte vlani v októbri dostali prísľub od zástupcu cirkvi aj zhotoviteľa stavby, že výkop okolo hrobu do týždňa zasypú, no doteraz sa tak nestalo. Ďalším sľubom bolo - po nedávnej kontrole statika - že stavebník okamžite zabezpečí miesto debnením, no opäť to nespravili tak, ako mali. Zaskočená bola i pracovníčka Krajského pamiatkového úradu, keď sa pred pár dňami prišla pozrieť na výsledok. To, čo sa okolo tohto hrobu deje, pokladám až za jeho hanobenie,“ dodáva rozhorčene Marko Günther.

Zdroj: MÚOP

Náhrobok Habermayerovcov eviduje Mestský ústav ochrany pamiatok ako pamätihodnosť.

Zdroj: Marko Günther

Ozdoby v tvare píniových šišiek sa zo zvalených stĺpikov kamsi stratili...

Najnovší sľub, ktorý Marko Günther dostal, má dátum 20. januára 2023 - evanjelický farár Ondrej Majling ubezpečuje, že „nápravu stavu bude urgovať“. Zisťovali sme teda, kedy sa veci pohnú. „Uvedené záležitosti síce nie sú v mojej priamej kompetencii, nakoľko starostlivosť o spoločný majetok cirkevných zborov je delegovaná na Spoločnú hospodársku správu, ale trochu som sa o nich informoval. Pokiaľ sú moje informácie správne, celá situácia okolo hrobov nebola zavinená z našej strany, ale zo strany dodávateľskej firmy, ktorá mala práce na cintoríne dokončiť, ale ich napriek urgenciám nedokončila. Z tohto dôvodu sa pracuje na jej výmene. Verím, že sa veci v dohľadnom čase pohnú, presný termín však neviem,“ reagoval pre banoviny.sk Ondrej Majling.

K téme sa ešte vrátime.

(ac)

Páčil sa vám článok?