FOTO: Spoznali by ste týchto 10 známych lokalít Bratislavy, aj keď už dávno v pôvodnej podobe neexistujú?

24.8.2021

Zdroj: koláž abn - FB Bratislava na starých fotografiách

Páčil sa vám článok?

Na facebookovej stránke Bratislava na starých fotografiách každodenne pribúdajú nové, respektíve zdigitalizované a možno i dosiaľ nezverejnené historické fotografie nášho hlavného mesta, pričom niektoré naozaj stoja za pozornosť. Vybrali sme 10 snímok, pri ktorých by nemal byť problém spoznať, kde boli vytvorené a to aj napriek tomu, že tie miesta dnes vyzerajú už celkom inak...

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​V roku 1880 by sa vám naskytol od Grassalkovichovho paláca na súčasnom Hodžovom námestí pohľad na takúto fontánu, ktorej súčasťou bola aj studňa s pumpou na pitnú vodu. V minulom režime sa priestranstvo volalo Mierovo námestie a zostala nám ako pamiatka naň už len Fontána mieru so zemeguľou, ktorá sa toto leto stala jednou zo staronových atrakcií Bratislavy vďaka svetelným efektom, ktoré vyniknú najmä vo večerných hodinách... 

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​​Nákladný prístav sa kedysi nachádzal oveľa bližšie k centru mesta a ako môžete vidieť, tak popri rieke viedla aj železničná trať, ale hlavne ešte neexistuje budova súčasnej filozofickej fakulty UK, ktorú postavili v roku 1913 pre potreby armády a po roku 1918 slúžila ako sídlo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska. 

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​Kravy pasúce sa na lúke a za nimi v diaľke hrad či dóm. Snímka by mala pochádzať z roku 1914, akurát nie je jasné, kde presne vznikla. Niektorí tipujú, že ide o časť starej Petržalky a za stádom je Pečniansky les, iní sú presvedčení, že ide o Kapitulský les a mnohí si myslia, že kravy sa pravdepodobne nachádzajú na území dnešného Rakúska.   

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​V roku 1920 sa ešte na Dunaj pozerala panovníčka Mária Terézia s chrbta koňa sprevádzaná dvomi husármi. O niekoľko mesiacov neskôr sochu rozmlátili čs. legionári a cisárovnú na tomto mieste nahradila socha Milana Rastislava Štefánika. Dnes sa na Námestí Ľudovíta Štúra nachádza súsošie Štúrovcov a ide o pomerne frekventovaný dopravný uzol. 

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​Aj keď to je ťažko uveriteľné, tak sa pozeráte na spodnú časť Námestia SNP v roku 1928 a to v smere od dnešného Manderláka na Dunajskú ulicu. V prízemnej časti domu, na ktorom je lešenie vzniknú legendárne potraviny Teta. Každého asi trochu pomýli stĺp svätého Floriána, ktorý v Bratislave postavili v roku 1732 ako spomienku na obrovský požiar. Takmer 200 rokov sa súsošie nachádzalo na malom trhovisku oproti vyústeniu do Laurinskej ulice, ale v roku 1938 ho presťahovali na Floriánske námestie a dnes ho nájdete rovno pred Blumentálskym kostolom.    

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

Trochu iný pohľad prakticky na tú istú lokalitu, konkrétne vidíte roh Dunajskej a Štúrovej ulice v roku 1949. V budove vľavo bol hotel Rudolf, ktorý zbúrali v roku 1972. A takisto asanovali aj štyri nižšie domy v strede záberu, aby sa zlepšil prístup k obchodnému domu Prior, ktorý bol postavený na Kamennom námestí. Starí Bratislavčania si vždy radi zaspomínajú na predajňu Ryba, ktorá sa v tejto budove tiež nachádzala a najmä výbornú tresku. 

Zdroj: Bomby nad Bratislavou

Aj počas druhej svetovej vojny sa pokračovalo vo výstavbe tunela popod Bratislavský hrad a keď v júni roku 1944 naše mesto bombardovali Američania, tak poslúžil aj ako veľkokapacitný protiletecký kryt pre obyvateľstvo. 

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​Spoznávate Jakubovo námestie v 50-tych rokoch minulého storočia? Obytné budovy sú prakticky totožné ako dnes, akurát vizuál parku sa rokmi menil. Počas socializmu sa námestie volalo Leninovo a dominovala mu busta Vladimíra Iľjiča Uljanova na vysokom podstavci. Školáci z neďalekej školy na Ulici Červenej Armády pri nej skladali svoje iskričkové sľuby. Staršie generácie si asi spomenú aj na to, že v Kláštore Kongregácie dcér Najsvätejšieho Spasiteľa (budova s vežičkou) mali posádku sovietski vojaci, ktorí k nám prišli v auguste 1968 na dočasný pobyt trvajúci 23 rokov. A mimochodom ešte aj komín v pozadí dodnes stojí! 

 
Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​Aj takto vyzerala koncom 80-tych rokov Karadžičova ulica kúsok za dnes už neexistujúcou železničnou stanicou Nivy. Hovorilo sa o tom, že tu niekde by mala mať konečnú rýchlodráha smerujúca do Petržalky, ale napokon po zmene režimu z týchto plánov zišlo a územie bolo zastavané novými polyfunkčnými domami.

Zdroj: FB Bratislava na starých fotografiách

​V Mlynskej doline by ste pred rokom 1989 našli aj Hostinec u Slováka, ktorý radi navštevovali najmä študenti z neďalekých internátov, ale neraz sem zavítali aj pracovníci Slovenskej televízie. Krčmu zbúrali, keď sa začali budovať nové cestné komunikácie vedúce na Most Lafranconi od súčasného tunela Sitina. 

(ars)

Páčil sa vám článok?