Porovnanie pred a po: Čo poviete na návrhy, ktoré zmenia zanedbané lokality v Bratislave?

9.5.2021

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Takmer päťdesiat projektov na zlepšenie verejných priestorov v našom meste pripravil bratislavský magistrát v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB). Ktoré návrhy na rekonštrukciu zabudnutých lokalít sa vám páčia?

Prvých 25 návrhov na skvalitnenie a modernizáciu verejných priestorov v našom meste prezentovali bratislavský magistrát v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) koncom marca tohto roku a postupne sa objavujú konkrétnejšie informácie aj o niektorých návrhoch z ďalšieho balíka 23 projektov. Sú súčasťou programu Živé miesta, na ktorom spolupracujú tiež Mestské lesy v Bratislave.

Podľa hovorkyne MIB Marcely Glevickej sa na všetkých projektoch aktuálne pracuje – niektoré sa už realizujú, no väčšina z nich je v štádiu, kedy architekti tvoria projektovú dokumentáciu alebo prebieha stavebné konanie v rámci povoľovacích procesov. Vybrali sme sa na viaceré známe miesta v Bratislave, ktoré sa majú rekonštruovať. Porovnajte si súčasný stav s vizualizáciami ich budúcej podoby, ktoré nám poskytol MIB.

Park Legionárska

Zmeniť sa má na príjemné miesto, kde si radi posedíme či zašportujeme. Komplexné vodozádržné opatrenia v parku využijú dažďovú vodu zo striech priľahlého internátu. Upravia sa spevnené a nespevnené plochy, pribudne ďalšia zeleň, nový mobiliár aj osvetlenie, zveľadí sa i predpolie sochy s bustou Samuela Chalupku.

Zdroj: Marián Dekan

​Park Legionárska dnes

Zdroj: MIB

​Budúca podoba Parku Legionárska na vizualizácii

Skatepark pod Mostom SNP

Zanedbaný kút na petržalskej strane pri Sade Janka Kráľa zatraktívni skatepark, kde budú môcť okrem skateboardistov  jazdiť aj BMX, inline-isti a kolobežkári. Pribudne tiež fitness stanica pre bežcov na rozvičenie. Nová funkcia a revitalizácia tohto miesta má priniesť aj väčšiu bezpečnosť.

Zdroj: Marián Dekan

​Priestor pod Mostom SNP dnes

Zdroj: MIB

​Budúca podoba priestoru pod Mostom SNP na vizualizácii

Komenského námestie

Premení sa na parčík, kde si budeme môcť oddýchnuť, stretnúť sa s priateľmi či pozrieť si lokálny kultúrny program. Pribudne nová výsadba, vodný prvok, bezpečné osvetlenie, kvalitný mobiliár a povrchy.

Zdroj: Marián Dekan

​Komenského námestie dnes

Zdroj: MIB

​​​Budúca podoba Komenského námestia na vizualizácii

Bufet na Partizánskej lúke

Obnova bufetu, ktorý je súčasťou samotného amfiteátra, má pomôcť lepšej prevádzke. Nový altán kruhového tvaru poskytne väčšiu ochranu proti dažďu, a zároveň zvýši pôvodnú kapacitu vonkajšieho posedenia pri bufete. Konštrukcia v červenej farbe je odkazom na priľahlú dominantu – Červený most. 

Zdroj: Marián Dekan

​Bufet na Partizánskej lúke dnes

Zdroj: MIB

​​​​Budúca podoba bufetu na Partizánskej lúke na vizualizácii

Námestie slobody

Tento priestor potrebuje komplexnú úpravu. Obnoví sa fontána a jej povrchy sa viac sprístupnia. Zachová sa pôvodný dizajn mobiliáru, ktorý dotvára vizuál námestia. Pribudne nová zeleň a vzrastlé stromy, ktoré priestor spríjemnia.  

Zdroj: Marián Dekan

​Námestie slobody dnes

Zdroj: MIB

​​​​​Budúca podoba Námestia slobody na vizualizácii

Parčík Žilinská

Priestor zastávky MHD Žilinská a zelenú plochu za ňou oživí množstvo zelene, takže si tu radi chvíľu posedíte. Architekti tiež navrhujú vytvoriť „zelenú pasáž” ponad nástupný priestor zastávky prostredníctvom korún stromov a podsvietenej pergoly obrastenej popínavými rastlinami.   

Zdroj: Marián Dekan

​Parčík Žilinská dnes

Zdroj: MIB

Budúca podoba Parčíka Žilinská na vizualizácii

Vnútroblok Poľská – Justičná

Spustnutá plocha sa zmení na tichú a bezpečnú zónu so zeleňou. Pribudnú drobné herné prvky, nové stojisko na odpadové nádoby, aj nízke stĺpikové osvetlenie pozdĺž hlavnej pešej trasy. Terén sa upraví tak, aby zrážková voda zo strechy priľahlých bytoviek zasakovala do pôdy, čo spomalí odtok vody z územia a zlepší mikroklímu prostredia.  

Zdroj: Marián Dekan

​Vnútroblok Poľská - Justičná dnes

Zdroj: MIB

​​​​​​Budúca podoba vnútrobloku Poľská - Justičná na vizualizácii

(ac)

Páčil sa vám článok?