Pamiatkovo chránený strážny domček na Železnej studienke chcú zbúrať

7.1.2021
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Značný rozruch vyvolal návrh na modernizáciu železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD, ktorý ráta s odstránením strážneho domu na zastávke Železná studienka. Ide totiž o národnú kultúrnu pamiatku.

Zámer spoločnosti Železnice Slovenskej republiky, ktorá chce zrekonštruovať trať medzi bratislavskou Hlavnou stanicou a Devínskou Novou Vsou, bol zverejnený na portáli EIA v rámci posudzovania vplyvu na životné prostredie.

Ako dôvod na zbúranie strážneho domčeka z roku 1904 železnice uvádzajú jeho „kolíziu s plánovanou treťou vlakovou koľajou a novým nástupišťom pre cestujúcich“. V materiáli sa hovorí aj o potrebe odstrániť z tejto zastávky ďalší historický objekt (drevenú čakáreň), ten však už neexistuje.

Zdroj: Marián Dekan

​Strážny domček, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, chcú železnice zbúrať.

„V septembri 2010 ho zničil požiar. Stáť ostal tehlový domček, ktorý slúžil ako dom strážnika oddielu. V súčasnosti je celý posprejovaný, z čoho vyplýva, ako sa o svoj hodnotný majetok Železnice Slovenskej republiky starajú. Avšak zámer pamiatku zbúrať kvôli novej trati a nástupišťu je celkom iná káva,“ upozornila iniciatíva Ľudská mierka na svojej FB stránke. Zámer sa nepozdáva ani mestskému poslancovi Jakubovi Mrvovi, ktorý k nemu poslal pripomienky za seba ako občana, aj za iniciatívu Naše Karpaty.

Rozumiem tomu, že trať treba modernizovať, prínosom určite budú aj nové terminály, napokon, rozvoj koľajovej dopravy je perspektívny aj z hľadiska ekológie, nemal by však na to doplatiť pamiatkovo chránený objekt. Navrhujem, aby železnice presunuli strážny domček na miesto, kde nebude prekážať, a tiež vybudovali repliku čakárne, ktorá zhorela. Aj čakáreň, aj domček, aj ikonická budova staničky na druhej strane koľajiska vytvárajú historickú pamäť tejto lokality,“ zdôraznil pre Bratislavské noviny. Tiež mobiliár treba podľa neho prispôsobiť tak, aby korešpondoval s históriou, zapadol do daného špecifického prostredia.

Zdroj: Marián Dekan

​Ikonická výpravná budova s čakárňou na druhej strane koľajiska nie je ohrozená. 

Plánovaná modernizácia železničného uzla sa tiež týka viacerých železničných mostov vrátane Červeného mosta na Železnej studienke, ktorý je technickou pamiatkou. Nová, tretia traťová koľaj má viesť po novom železničnom moste, ktorý bude primknutý k Červenému mostu. „V tomto prípade žiadam pridať koľaj k mostu maximálne citlivo, aby nová železná konštrukcia čo najmenej narušila vizuál Červeného mosta a neznehodnotila okolité prostredie. Verím, že krajský pamiatkový úrad bude všetky alternatívy veľmi prísne posudzovať,“ uviedol Jakub Mrva.

Zdroj: Marián Dekan

​K Červenému mostu sa má "pridať" nový železničný most, kde bude tretia vlaková koľaj.

Zo strany Tesca v Lamači žiada tiež vybudovať most pre peších turistov aj cyklistov, čo by zabezpečilo bezpečný a kultivovaný vstup na Železnú studienku aj z tejto strany: „Súčasný špinavý a zatápaný podchod pod železnicou nie je lákavý!“

V tejto súvislosti sme oslovili aj spoločnosť Železnice Slovenskej republiky. Hovorkyňa Ria Feik Achbergerová vysvetlila, že cieľom výstavby tretej koľaje je zvýšiť kapacitu na predmetnom úseku trate tak, aby trať „zvládla“ predpokladaný rozsah dopravy. K pamiatkovo chránenému objektu, ktorý železnice navrhujú zbúrať, uviedla: "Strážny domček na Železnej studienke bude v prípade, že to pamiatkový úrad bude vyžadovať, premiestnený do polohy, ktorá umožní vybudovanie tretej koľaje."

Odpoveď pamiatkarov je jasná. „Krajský pamiatkový úrad Bratislava nesúhlasí s asanáciou objektov národnej kultúrnej pamiatky, zastávky Železná studienka. Asanácia národných kultúrnych pamiatok nie je prípustná za žiadnych okolností,“ zdôraznil pre Bratislavské noviny riaditeľ KPÚ Ján Mackovič.

Hlavné mesto Bratislava zverejnilo zámer na úradnej tabuli vo štvrtok 7. januára, verejnosť ho môže pripomienkovať až do 28. januára.

Modernizácia železničného uzla:

– Týka sa úseku ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava hlavná stanica, celková dĺžka stavby je 15,9 km, celkové náklady sa odhadujú na 417 miliónov eur.

Do roku 2025 investor predpokladá vybudovanie nových železničných zastávok Patrónka a Bratislava - Železná studienka s modernizáciou úseku Devínska Nová Ves – Bratislava - Lamač (vrátane) na jestvujúcich koľajach

– Do roku 2030 sa uvažuje s modernizáciou Hlavnej stanice, po roku 2030 sa ďalej uvažuje s prípravou na tretiu koľaj vrátane vybudovania novej tunelovej rúry.

– Následne sa plánuje doplnenie tretej traťovej koľaje v smere od Hlavnej stanice, v prvej etape v úseku Hlavná stanica – Lamač a v druhej etape v úseku Lamač – Devínska Nová Ves.

​(ac)

Páčil sa vám článok?