Čo dokázali urobiť pre ľudí a čo ich najviac mrzí? Primátor a starostovia hodnotia pandemický rok 2020

3.12.2020

Zdroj: Magistrát

Páčil sa vám článok?

Aj samosprávy v Bratislave sa museli vysporiadať s problémami, ktoré priniesla pandémia Covid-19. Čo sa im napriek všetkým prekážkam podarilo zrealizovať, čo pokladajú za svoj najväčší úspech? A naopak, akého významného projektu sa museli vzdať? Prečítajte si odpovede primátora Bratislavy a starostov mestských častí.

HLAVNÉ MESTO, Matúš Vallo:

Tento rok bol naozaj veľmi náročný a  nepomohla tomu ani koronakríza, ktorá nás zasiahla a v podstate sa s ňou učíme žiť, pracovať a pokračovať v rozbehnutých projektoch ďalej. Som pyšný na Bratislavčanky a Bratislavčanov, že sme to zvládli a na to, akí boli disciplinovaní a dodržiavali všetky potrebné hygienické zásady a nariadené opatrenia, ktoré sú zatiaľ našou jedinou overenou zbraňou proti šíreniu koronavírusu. 

Napriek zložitej situácii som rád, že sa nám podarilo spustenie zmodernizovanej Dúbravsko-karloveskej radiály, ktorá je v plnej prevádzke a cestujúci po dlhých mesiacoch čakania môžu jazdiť do Dúbravky a späť rýchlejšie, bezpečnejšie a komfortnejšie. Spadol mi obrovský kameň zo srdca, že sme to napriek niekoľkým neočakávaným okolnostiam, ktoré počas modernizácie vyvstali, zvládli a električky jazdia po vynovenej trati. Verím, že aj tie posledné práce sa čím skôr skončia a trať si budeme môcť užívať naplno so všetkým, čo k nej patrí.  

Ďalšia vec, na ktorú som hrdý, je obnova legendárnych kúpeľov Grössling, ktoré sú jednou z ikonických stavieb Bratislavy. Máme už víťazný návrh, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže. Podľa tohto návrhu sa začnú kúpele po 25 rokoch obnovovať a budú poskytovať unikátny priestor na oddych, relax a pohodu. Musím sa priznať, že ma tento návrh chytil za srdce a neviem sa dočkať tej nedele, ktorú tam strávim spoločne s rodinou presne tak, ako som ju tam trávil kedysi s mojimi rodičmi. Verím, že nám tieto kúpele prinesú trochu pokoja do bežných hektických dní. Navyše - budú vyzerať fakt dobre.

Zdroj: MIB

​Vizualizácia kúpeľov Grössling.

ČUNOVO, Gabriela Ferenčáková:

Napriek dopadu pandémie sme zrekonštruovali objekt knižnice a vybudovali priestory na voľnočasové aktivity detí aj seniorov. S finančným prispením vlády, ministerstva vnútra a SFZ sa nám podarilo zrealizovať rekonštrukciu štyroch chodníkov, vybudovať sklad MTZ pre Dobrovoľný hasičský zbor,  ako aj oplotenie požiarnej zbrojnice. Prebehla rekonštrukcia budovy v športovom areáli. Za najväčší úspech považujem ukončenie kontroly po podpise zmluvy na výstavbu MŠ, ako aj zaradenie Schengenskej ulice do siete miestnych komunikácií, čo sme intenzívne riešili od roku 2008.

DEVÍNSKA NOVÁ VES, Dárius Krajčír:

Jednou z významných investícií mestskej časti v roku 2020 bola turistická rozhľadňa na Devínskej Kobyle, ktorá zožala veľký úspech u obyvateľov Bratislavy. Množstvo projektov sme presunuli na roky 2021 - 2022. Vzdať sme sa museli rekonštrukcie Kina Devín. 

Zdroj: Marián Dekan

Rozhľadňa na Devínskej Kobyle.​

DÚBRAVKA, Martin Zaťovič:

Dúbravka sa musela, podobne ako iné samosprávy, vysporiadať s finančným výpadkom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Museli sme pozastaviť viaceré plánované projekty a investície. Prioritou ostalo školstvo, v lete sa zrekonštruovali triedy v základných školách aj kuchyne v troch materských školách. Výrazne sme obnovovali technologické vybavenie kuchýň v školských jedálňach pri našich ZŠ. Za úspech pre mestskú časť a jej obyvateľov považujem externé zdroje, ktoré sa nám podarilo získať v grantoch a dotáciách. S pomocou externých zdrojov aktuálne prebieha výstavba hokejbalového ihriska v Parku Pekníkova (projekt hlavného mesta), veľký projekt revitalizácie verejného priestoru na Hanulovej, podobne aj rekonštrukcia malej telocvične na ZŠ Pri kríži vďaka podpore z hlavného mesta, dokončili sme i rekonštrukciu toaliet na ZŠ Sokolíkova. Medzi významné projekty, ktoré musela mestská časť odložiť na ďalšie roky, patrí začiatok prác na pešej zóne Landauova – M. Sch. Trnavského či rekonštrukcia Domu kultúry Dúbravka – sociálne zariadenia a šatne a tvorba verejného parku Pod záhradami.

JAROVCE, Jozef Uhler:

Podarila sa nám väčšina vecí, ktoré sme si s poslancami zaumienili. Získali sme stavebné povolenie pre novú materskú školu a rozbehli prípravné práce na projektoch pre prístavbu základnej školy s telocvičňou. Revitalizovali sme školský dvor, kde pribudla nová bežecká dráha, doskočisko a futbalové ihrisko s automatickou závlahou. Vďaka finančnej podpore hlavného mesta sme vybudovali osvetlenie futbalového štadióna TJ Jarovce. Zrekonštruovali sme povrch cestných komunikácií na piatich uliciach a na viacerých miestach sme urobili vsakovacie šachty na dažďovú vodu. Tiež sme vytvorili legálne parkovacie plochy v okolí miestneho úradu a kultúrneho domu. Podarilo sa nám dotiahnuť projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na cyklotrasu Jarovce - Rusovce. Momentálne prebieha zateplenie strachy kultúrneho domu, ktorá bola v havarijnom stave.

KARLOVA VES, Dana Čahojová:

Dôsledky epidémie sme pocítili viac stratami na personále ako na priamom finančnom dopade. Ľudia pracujúci na projektoch nemohli riadne chodiť do práce alebo museli pracovať na iných úlohách súvisiacich s epidémiou. Niektoré plány sa tak museli odsunúť na neskôr. Pokračovali sme v regenerácii verejných priestranstiev. Mnohé miesta sme oživili vysadením kvitnúcich lúk, nových kríkov, trvaliek, popínavých rastlín aj stromov. Trvalú pozornosť venujeme pešej zóne na Pribišovej, aby k prívlastku centrálna čím skôr pribudlo aj slovo príjemná a kultúrna. To sa týka aj mnohých ďalších ulíc, popritom dopĺňame ihriská, opravujeme interiéry škôlok a škôl. Zásadnými hĺbkovými rekonštrukciami prechádzajú školské budovy na Majerníkovej a na Tilgnerovej. Na príprave komplexnej regenerácie Jurigovho námestia intenzívne spolupracujeme s hlavným mestom, rovnako aj na ďalších projektoch. Za významnú považujem nadstavbu existujúceho parkoviska, lebo ak sa tento projekt osvedčí, naznačuje cestu akou sa uberať ďalej. Podarilo sa nám tiež mladým futbalistom položiť nový vysoko kvalitný trávnik a vybudovať nové osvetlenie, pingpongistom nové rozvody a svetlo do telocvične, návštevníkom a zamestnancom našej knižnice nové hygienické zázemie.

V súvislosti s koronakrízou nás najviac mrzí zatvorený a neskôr opäť vypustený nový školský  bazén na ZŠ Dubčeka, ktorý si rýchlo získal obľubu aj u verejnosti.

LAMAČ, Lukáš Baňacký:

Odpovedať na tieto otázky nie je také jednoznačné, keďže aktivity, na ktorých pracujeme tento rok (napríklad verejné obstarávania, rokovania, doťahovanie detailov zmlúv), majú priamy presah na budúci rok, kedy by malo prísť k ich realizácii. Koronavírus nás síce na jar celkom ochromil, tak ako všetkých, no naša mestská časť sa dokázala rýchlo zmobilizovať a opätovne naštartovať pôvodné aktivity.

Začali sme verejné obstarávanie na rekonštrukciu priečelia a vstupnej haly Kina Lamač. Prebieha verejné obstarávanie na Oddychovú oázu – bezpečný a atraktívny priestor určený na oddych v tieni stromov. Zaviedli sme novú elektroinštaláciu v Dome služieb, v zdravotnom stredisku sa pracuje na novej optike. Sme hrdí na projekt monitoringu dopravy a ovzdušia - je to dlhodobo plánovaný jedinečný projekt z našej dielne, ktorý práve finišuje. Pokračuje projekt plánovanej nadstavby základnej školy za 4,1 milióna eur, momentálne prebiehajú rokovania s riadiacim orgánom a prípravy. Počas jarnej vlny koronavírusu sa nám podarilo vdýchnuť život do miestnej knižnice, zaviedli sme online katalóg výpožičiek, predĺžili návštevné hodiny, pribudli služby pokladne a overovania listín. Zatiaľ sme sa pre epidémiu nemuseli vzdať žiadneho významnejšieho projektu. Nesmierne ľúto nám však bolo všetkých neuskutočnených kultúrnych podujatí, medzi ktorými boli mimoriadne obľúbené tradičné Rozálske hody, Vínna cesta, Beerfest, RunFest, pravdepodobne nás minie aj Vianočná ulička s varením kapustnice.

NOVÉ MESTO, Rudolf Kusý:

Asi najviac ma potešili dve investície. Prvou je kompletná rekonštrukcia dvoch športovísk na Kramároch - na Jelšovej a Ladzianskeho ulici, ktoré sme pripravovali niekoľko rokov. V podstate sme na miestach, kde boli dve staré, nefunkčné ihriská urobili dve úplne nové, s príjemným povrchom a osvetlením. Druhou pozitívnou zmenou je rekonštrukcia a rozšírenie spodnej časti Bárdošovej ulice, ktorá prepája Kolibu a Kramáre a je spojnicou pre deti do školy a do škôlky. Prioritou je vytvoriť bezpečný chodník pre ľudí, aby sa dostali z Koliby na Kramáre a naopak. Nevzdali sme sa žiadneho projektu. Skôr sa viaceré projekty zdržali, takže v budúcom roku budeme mať viac viditeľných výsledkov.

PETRŽALKA, Ján Hrčka:

Za najväčší projekt považujem petržalský parkovací systém, ktorý sme síce spustili v novembri minulého roka, ale do praxe sme ho reálne začali zavádzať až tento rok. Za úspech považujem to, že napriek sťaženej situácii a podmienkam ktoré zavádzanie parkovacej politiky trochu skomplikovali, sa nám podarilo parkovanie rozbehnúť a zdokonaliť. Úspechom je aj to, že sme v tomto roku začali realizovať letnú a zimnú údržbu vo vlastnej réžii prostredníctvom novovzniknutého Referátu správy verejných priestranstiev, čím sa výrazne zvýšila kvalita starostlivosti o čistotu, poriadok a zeleň v našej mestskej časti, a to napriek menším finančným výpadkom v rozpočte. Pre koronavírus sa nám nepodarilo zrealizovať menšie projekty, ktoré sa však budeme snažiť dohnať v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Zdroj: ms

​Miesta pre rezidentov v Petržalke vyznačujú modré čiary.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, Zoltán Pék:

Naša mestská časť fungovala tak, aby obyvatelia čo najmenej pociťovali výpadok finančných prostriedkov v príjmovej časti. A tak údržba miestnych komunikácií, verejnej zelene, likvidácia čiernych skládok a mnoho iných bežných aktivít prebiehali v zmysle plánu. Podarilo sa nám osadiť 300 nových smetných košov v celej mestskej časti, komplexne zrekonštruovať komunikácie na štyroch uliciach, vymeniť a zatepliť strechu na základnej škole, komplexne zrekonštruovať jedáleň a dokončiť multifunkčné ihrisko v ZŠ, zrekonštruovať dva služobné byty v materských školách a kompletne zrekonštruovať tri detské ihriská, ktoré dostali moderné hracie prvky. V dôsledku korona krízy sa neuskutočnilo veľa kultúrnych podujatí, ktoré sme mali v pláne.

RAČA, Michal Drotován:

Podarilo sa nám zrealizovať nové hokejbalové ihrisko a doskočisko do piesku, tiež zrekonštruovať chodníky na Detvianskej, Hečkovej, pribudol nový chodníček Nový Záhon - Hlinická, podarilo sa tiež revitalizovať ďalšie plochy zelene a pripraviť projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie na obnovu školy Plickova. Pokračujeme aj v projekte novej materskej školy Tramín. Pre korona krízu sme museli odložiť plánované investície do obnovy Koloničovej kúrie, opravu súvislých úsekov ciest a tiež napríklad spustenie participatívneho rozpočtu.

RUSOVCE, Lucia Tuleková-Henčelová:

V uplynulom roku sme sa sústredili na finalizáciu projektových príprav na realizáciu nového autobusového otočiska, ako aj nadstavby základnej školy. Práve počas covidového obdobia sa nám práce mierne časovo posunuli, veríme však, že v nadchádzajúcom roku sa nám podarí zrealizovať všetky plánované aktivity.

RUŽINOV, Martin Chren:

Napriek tomu, že pandémia značne zasiahla aj náš rozpočet, robili sme všetko pre to, aby to obyvatelia Ružinova nepocítili. Podarilo sa nám napríklad rekonštruovať školy, rozširovať kapacitu škôlok, opraviť cesty a chodníky, konečne rozbehnúť kroky na obnovu zdevastovanej hasičskej zbrojnice, odkúpiť historickú radnicu v Prievoze a zachovať ju tak pre Ružinovčanov, zachrániť okolie Štrkoveckého jazera pred výstavbou, vysadiť takmer dve stovky stromov a kríkov, posilniť kapacity kľúčových odborov v úrade, aby naši obyvatelia nemuseli čakať na služby obce tak dlho ako kedysi a rozbehnúť pilotnú zónu rezidentského parkovania. A je toho ešte omnoho viac. Museli sme šetriť  priamo na úrade a odložiť niektoré investície na neskôr.

Zdroj: lb

​Štrkovecké jazero je vyhľadávaným miestom na relax aj šport.

STARÉ MESTO, Zuzana Aufrichtová:

Toto je celkovo ťažký a náročný rok. Napriek pandémii sme však v roku 2020 dostavali nové Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Seniorcentra Staré Mesto na rohu Dobšinského a Palárikovej ulice. V týchto dňoch finišujeme so zariaďovaním interiéru. Ide o moderné zariadenie, ktoré spĺňa najprísnejšie požiadavky na kvalitnú celodennú starostlivosť a  predstavuje významný krok k skvalitneniu starostlivosti o staromestských seniorov. Prebehli aj rekonštrukcie na staromestských školách a škôlkach, dokončili sme aj revitalizáciu ihriska na MŠ Beskydská. Pokračujeme vo vyznačovaní rezidentských parkovacích miest - v októbri ich bolo 3 456, do konca roka pribudne 380 ďalších. Desať percent novovytvorených miest ponecháme na voľné parkovanie – pre návštevy, prípadne remeselníkov a podobne. V lete prebehlo Staromestské kultúrne leto a jeho súčasťou bol aj prvý ročník Kultúrneho leta na nábreží – toto považujem tiež za dôležitý projekt, pretože pre mestskú časť vygeneroval príjem, ktorý investujeme do výsadby zelene v Starom Meste. Zároveň sme podporili aj lokálny cestovný ruch a kultúrnu obec. Z dlhodobo vlečúcich sa káuz Starého Mesta sa v roku 2020 podarilo s právnou podporou advokátskej kancelárie uzavrieť prípad Maják nádeje, zachrániť majetok v prospech samosprávy a založiť novú neziskovú organizáciu Dobrý dom.

Z projektov, ktorých sme sa pre koronakrízu museli vzdať spomeniem napríklad zámer vytvorenia Spojenej školy Vazovova. V spájaní škôl vidím budúcnosť vzdelávania, má to mnohé benefity pre žiakov a študentov, ale aj pre pedagógov a zamestnancov škôl. Pre vyhlásený núdzový stav sme realizáciu projektu spojenia základnej školy a gymnázia odložili. Aktuálna komplikovaná situácia by zásadným spôsobom ohrozila harmonogram spojenia oboch inštitúcií do jedného právneho subjektu. 

Zdroj: Barbora Jančárová

​Nové Seniorcentrum na Dobšinského ulici: V týchto dňoch už zariaďujú interiér.

VAJNORY, Michal Vlček:

Ako jeden z najväčších problémov pri realizácii pripravovaných projektov sa ukázal čas. Pripravované projekty sa zdržali v dôsledku pozastavenia procesov. Predovšetkým išlo o projekty, pri ktorých sa uchádzame o finančnú podporu zo strany ministerstiev. Napríklad v prípade projektu Cyklotrasy pri mlyne, ktorú sme plánovali začať realizovať ešte tento rok, sa oddialilo schvaľovacie konanie. Taktiež aj integrované parkovisko pri vlakovej stanici Vajnory, ktoré by malo pomôcť dopravnej situácii a umožniť využívať vlakové spojenie pre obyvateľov.

Spomeniem aj prípravu realizácie nového Seniordomu, kde máme vydané právoplatné stavebné povolenie, no podmienky realizácie zo strany riadiaceho orgánu stále nie sú známe. Napriek tomu sa nám podarilo významne napredovať v koncepte rozšírenia základnej školy. Podarili sa nám zrealizovať aj ďalšie zámery ako oprava chodníkov, ktorú robíme  práve v týchto dňoch. Revitalizujeme kruhový objazd pri vstupe do Vajnor. Ešte v tomto roku by sa nám malo podariť zvýšiť bezpečnosť pre chodcov a osvetliť 3 priechody pre chodcov spolu so svetelnou signalizáciou, či spustiť bikesharing. Pre lepšiu informovanosť ľudí sme začali poskytovať novú mobilnú aplikáciu Vajnory.

Avšak najväčší dopad bol na kultúru. Vajnoráci sú zvyknutí na bohatý kultúrny program a my sme, bohužiaľ, museli zrušiť tradičné podujatia ako sú Dožinky, Šarkaniáda alebo Hody.

VRAKUŇA, Martin Kuruc:

Podarilo sa nám zrealizovať pár skvelých projektov športovej infraštruktúry. Zrekonštruovali sme areál ZŠ Žitavská - vybudovalo sa tam multifunkčné ihrisko a obnovilo sa ihrisko pre mladšie deti. Vybudovali sme tiež veľké dopravné ihrisko so semaformi na ZŠ Železničná a obnovili areál ZŠ Rajčianska, zrekonštruovali sme atletickú dráhu. Takisto sa nám podarilo zatepliť budovu ZŠ Železničná a opraviť sociálne zariadenia v MŠ Kríková. Vzhľadom na pandémiu sa nám nepodarilo zatepliť  materskú školu, ktorú sme mali v pláne, ale veríme, že tento projekt zrealizujeme budúci rok. Taktiež sme pre našich seniorov museli zrušiť výlety, ktoré každoročne organizujeme - týždenný pobyt pri mori, pobyt v kúpeľoch, resp. výlet na vianočné trhy. V kultúrnej oblasti sme museli zrušiť naše populárne Vrakunské hodové slávnosti, Jánsky pivný festival a ďalšie  podujatia. 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA, Jozef Krúpa:

Dokončili sme obnovu školského a športového areálu. Vybudovali sme nový tartanový bežecký ovál, detské ihrisko, basketbalové ihrisko, workoutové ihrisko, dopravné ihrisko a trávnatú plochu na loptové hry. Celý areál má nové chodníky lavičky a je osvetlený. Podarilo sa nám tiež opraviť plánované úseky komunikácií a chodníkov. K dôležitým patrí cesta na Podkerepúšky a časť Donskej ulice.  Museli sme upustiť od realizácie kamerového systému a osadenia svetelných radarov. 

(ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie