FOTO: Niektorí by petržalské terasy najradšej zasypali štrkom a pieskom - iní z nich vytvárať krásne priestranstvá...

23.7.2020

Zdroj: koláž abn

Páčil sa vám článok?

Terasy v Petržalke prinášajú v súvislosti s ich nevyhnutnou rekonštrukciou rôzne komplikované situácie. Jednu z nich opisujú garážnici z Lachovej č.35, 37 a 39, ktorí sa nedobrovoľne stali majiteľmi terasy, ktorá je strechou ich štyridsiatich garáží. Na druhej strane sa nájdu aj príklady, kedy sa terasy podarilo naozaj nádherne skultivovať...

„V dávnej minulosti boli na tejto adrese byty a garáže v majetku Bytového družstva. Po zmene režimu si mnohí jeho členovia odkúpili byty do osobného vlastníctva. Garáže, ktoré  už vtedy mali  ich užívatelia  zaplatené, boli naďalej majetkom Bytového družstva. Na základe vzniku vtedy ešte federálneho zákona, bolo družstvo povinné tieto garáže bezodplatne previesť do osobného vlastníctva,“ opisuje situáciu zástupca vlastníkov garáží Ing. Peter Ondráš. „Bytové družstvo si bolo vedomé svojej povinnosti, avšak dalo si neférovú podmienku, že ich prepíše, ak nadobúdatelia garáží, ktorí ich dávno zaplatili, dajú súhlas, že terasa je strechou ich garáží, a teda budú jej vlastníci.“

Zdroj: Matúš Husár

Vtedy mali garážnici odmietnuť. Terasy už vtedy chátrali, peniaze z fondu opráv, do ktorého prispievali užívatelia bytov, garážnici, nájomníci predajní, kaviarní, vinární, ktoré tam Bytové družstvo prenajímalo a spravovalo, sa na ich údržbu nepoužili. To však neurobili.

Majitelia bytov teraz vyzývajú garážnikov, teda „majiteľov terasy“, aby ju zrekonštruovali. „Mnohí z garážnikov  však v tom dome a ani v jeho blízkosti nebývajú, a teda po svojej streche nechodia. Jej opotrebenie zapríčiňujú predovšetkým obyvatelia bytov či návštevníci prevádzok v prenajatých nebytových priestoroch,“ pokračuje Peter Ondráš.

Zdroj: Matúš Husár

Fakt je, že terasa je v zlom technickom stave, po každom daždi zateká do garáží, v mnohých sa nedá parkovať. „Rekonštrukcia „strechy“ bola vyčíslená na sumu cca 250 000 eur. Súčasťou rekonštrukcie je rozpadajúce sa priečelie garáží, ktorého súčasťou je betónové zábradlie. To nepotrebujeme.“ Majitelia garáží preto nevidia dôvod, aby sa len sami zadĺžili na sumu štvrť milióna eur za účelom rekonštrukcie terasy, ktorú považujú za mestskú pochôdzku. Ak sa s mestom, Bytovým družstvom a majiteľmi bytov nedohodnú na spoločnej investícii, sú rozhodnutí jednoduchou technológiou pokryť plochu terasy hrubou gumenou tesniacou  fóliou, ktorú zasypú štrkom, alebo pieskom pre ochranu gumenej vrstvy. „Budeme riešiť len svoj problém, a to zatekanie garáží, nie ich pochôdzku. Bude to prvá terasa v Petržalke, ktorá nebude mať pochôdzkový povrch, ale len cca 15 cm vrstvu štrku a piesku,“ hovorí Peter Ondráš. „Majitelia garáží tým budú rešpektovať vecné bremeno, teda nebudú brániť chodcom pohybovať sa po jej povrchu, avšak chôdza po takomto povrchu napríklad aj s kočíkom, bude veľmi náročná.“

Zdroj: Matúš Husár

Ich návrh riešenia je, že prevedú terasu do vlastníctva mesta, pretože sú presvedčení, že pôvodne bola jeho súčasťou spoločne s nebytovými priestormi v dome. Následne by sa na rekonštrukciu terasy skladalo mesto, majitelia bytov nad terasou, ktorí sa vraj tomu nebránia, Bytové družstvo ako vlastníci prenajímaných nebytových priestorov a garážnici.

Je to však pre mesto reálny návrh?
„Hlavné mesto SR Bratislava nebolo vlastníkom pochôdznej terasy zaevidovaným v katastri nehnuteľností, nepredávalo garáže do vlastníctva súkromných osôb a tiež sa táto stavba nenachádza v majetku hlavného mesta, a nie je ani vedená v našej účtovnej evidencii,“ informovala nás hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová. „Vlastníctvo stavby garáží a ich strechy, ktorá je zároveň pochôdznou terasou, je súkromné vlastníctvo. Rekonštrukcia stavby pochôdznej terasy Lachova 35,37,39, ktorá je vybudovaná na streche garáží v súkromnom vlastníctve, je teda plne v rukách vlastníkov bytov a zároveň vlastníkov garáží pod ňou sa nachádzajúcich.“

Dá sa to aj inak - terasa vie byť aj pekná!

Zdroj: Matúš Husár

Podľa členov Občianskeho združenia Krásy terasy majú petržalské terasy nevyužitý potenciál. Tieto bezpečné priestory bez áut majú dobré predpoklady spojiť lokálnu komunitu susedov. A to už pri minimálnych zásahoch. V roku 2018 sa im to podarilo na terase na Mánesovom námestí, toto leto sa chystajú „oživiť“ terasu na Vavilovovej 20 - 26.

Zdroj: Matúš Husár

Dom na Vavilovovej má šťastie na nadšencov, ktorým záleží na priestore, kde žijú. Priamo pod ním sa o nádhernú predzáhradku stará jedna z obyvateliek, sídli tu pobočka Miestnej knižnice Petržalka, inštitúcia, na ktorú môžeme byť v Petržalke skutočne pyšní. Zachytáva trendy 21. storočia, čoho dôkazom je aj jej najnov­šia spolupráca s aktivistami z OZ Krásy terasy. Spoločne získali v grantovej výzve ahojkrasneslovensko.sk sumu 4 000 eur. Za ne počas leta premenia terasu pred pobočkou na útulný zelený priestor, ktorý bude čitateľom knižnice slúžiť ako čitáreň, miesto na čítačky, prednášky či sezónne podujatia.

„Radi by sme zapojili aj susedov z Vavilovovej,“ hovorí Viktor Kasala z OZ Krásy terasy. Cieľom združenia je totiž poprepájať skupiny obyvateľov, pomôcť vzniku lokálnej komunity, ktorá by aj po skončení projektu, prostredie ďalej zveľaďovala. Na terase na Mánesovom námestí sa im to už podarilo. Namaľovaná, s kvetmi v kvetináčoch je krajšia a obyvatelia sa o ňu starajú doteraz.

Vavilovova má dve terasy – prednú a zadnú. Tá predná, pred pobočkou knižnice, má výhodu, je uzamykateľná, tak­že chránená pred vandalmi. Snaha nadšencov ukázať jednoduchými a lacnými zásahmi, že terasy majú potenciál, tak nebude márna.

Zdroj: koláž abn

„Na prvom z troch stretnutí, 25. júla, sa tu chystáme terasu upratať, natrieť zábradlie, zrevitalizovať plastiku a zrealizovať jednoduché vodozádržné opatrenia, aby dažďovú vodu mohla využívať predzáhradka pod terasou,“ hovorí Viktor Kasala. Stretnutie však nebude len o práci. Pre zúčastnených je pripravený sprievodný program aj občerstvenie, na workshope sa môžete učiť vyrábať kvetináče či paletové sedenie a knižnica ponúkne bezplatne každému, kto sa zúčastní na komunitnom dni, registračný preukaz do pobočky.

Zadná terasa sa nachádza pri Centre Svetielko, ktoré sa venuje deťom s viacnásobným postihnutím. Polovicu sumy z grantu investujú aktivisti na paletové sedenie, kvetináče a hojdačku. „Zútulníme tento priestor tak, aby sa deti mohli hrať aj na terase.“

Bohužiaľ, táto časť ohradená nie je, takže zostáva veriť, že deťom nikto radosť kaziť nechce. „Spestrili ste nám knižničný život,“ adresovala členom občianskeho združenia vďaku riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Katarína Bergerová. Poklona za tento projekt však patrí všetkým, ktorí vidia zmysel v tejto verejnej aktivite. Už zostáva len veriť, že nadchne aj susedov. Pretože najmä im má priniesť pozitívny bonus do života.

(in)

Páčil sa vám článok?