OTRASNÉ! Mnohí návštevníci si zo Zlatých pieskov robia smetisko: Kto má vlastne čistiť brehy okolo jazera?

10.8.2019

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Zlaté piesky sú najväčším športovo-rekreačným areálom v Bratislave a vedeli by ponúknuť oveľa viac. Ako prírodné kúpalisko slúžia od 60. rokov a staré časy dodnes pripomínajú aj niektoré zariadenia. O revitalizácii vychytenej lokality sa hovorí roky, veľké plány však zostali iba na papieri. Aká je realita?

Lákavý názov dostali Zlaté piesky podľa známej prímorskej destinácie v Bulharsku, od moderného letoviska však majú ďaleko. Ak sa vyberiete k jazeru na platenú pláž, za vstupné 4 eurá si síce užijete pohodu, ale aj s retro nádychom – vidieť, že drevené chatky či altánky majú najlepšie roky dávno za sebou. Bufetov, ihrísk či atrakcií je síce dosť, úroveň vybavenosti však slabšia.

Zdroj: Marián Dekan

Poteší, že areál na severnom a západnom brehu, o ktorý sa stará mestská organizácia STaRZ, je udržiavaný - hoci pri vstupe nás nepríjemne zaskočilo neodpratané plastové vrece plné odpadkov. To je však zanedbateľné oproti bezplatnej divokej pláži z východnej aj južnej strany jazera, ktorá je väčšinou na súkromných pozemkoch. Na mnohých miestach sa povaľujú kopy smetí, návštevníci ich tam bežne nechávajú.

Zdroj: Marián Dekan

Kto tu má urobiť poriadok? Najskôr vlastník či správca pozemku, a keď to ignoruje, vyzvať by ho mala príslušná mestská časť, teda Ružinov. „Napriek tomu STaRZ dvakrát ročne bezplatne zabezpečuje čistenie brehov v spolupráci s Rybárskym zväzom a pred letnou sezónou tiež čistenie jazera v spolupráci s vodáckym klubom Tatran Bratislava. Zároveň obhospodaruje neplatenú pláž popri Seneckej ceste – zabezpečuje kosenie, zber odpadkov a základnú údržbu,“ spresnil hovorca magistrátu Peter Bubla.

Kam išli peniaze pred letnou sezónou? Pred začiatkom letných prázdnin STaRZ zrekonštruoval a opravil všetky hygienické zariadenia v areáli kúpaliska a ubytovacie zariadenia na Zlatých pieskoch. Detské atrakcie doplnil trampolínový park v sume 128 046 eur. Celkové náklady v roku 2018 predstavovali 208 861 eur, z toho transfer mesta 35 060 eur.

Rozvoj Zlatých pieskov sa zastavil pred desaťročiami. Ešte v roku 2009 dalo mesto vypracovať urbanistickú štúdiu s predstavou, ako by mal tento lukratívny areál vyzerať. Jednoznačným zámerom bolo revitalizovať ho tak, aby sa mohol využívať na šport a rekreáciu celoročne, nie iba sezónne.

Zdroj: Marián Dekan

A ďalej? V roku 2016 bola v pláne nová urbanisticko-architektonická súťaž, tá sa však napokon neuskutočnila. A teraz sa chystá ďalšia, ktorú plánuje vypísať mestská organizácia STaRZ. Nová šanca pre Zlaté piesky je tak stále ďaleko. Hoci medzitým uzrel svetlo sveta konkrétny návrh premeny Zlatých pieskov od architektov z ateliéru Aprox. Tam sa to však (zatiaľ) aj skončilo.

Časť pozemkov na Zlatých pieskoch vlastní hlavné mesto, časť je v rukách súkromníka a sú tam aj nezaradené pozemky. Projekt ateliéru Aprox rieši len časť územia s výmerou 2,4 hektára, ktoré patrí súkromnému investorovi. Architekti ho predložili úradom v roku 2017, no realizácia nepostúpila. „Pôvodný návrh ešte upravujeme,“ informoval nás o aktuálnom stave architekt Ľubomír Mezovský.

Premena z dielne Aprox má byť veľkolepá - ráta s ubytovacími objektmi, krytou plavárňou aj vonkajším plaveckým bazénom, telocvičňami, športoviskami, s novou mestskou plážou... Stále však ide len o veľmi malú časť areálu Zlatých pieskov, ako ho poznáme z minulosti. A zdá sa, že architekti sú už znechutení.
„Napriek tomu, že v pripravovanom investičnom zámere sú hmoty a funkcie areálu navrhované v súlade s Územným plánom Bratislavy aj Urbanistickou štúdiou Zlatých pieskov vypracovanou kolektívom prof. Bohuslava Kováča, práce na reálnej príprave potrebných dokumentácií sú brzdené. Súkromný investor už 15 rokov rieši nové využitie územia po bývalej panelárni. Územie musí opätovne dávať čistiť a chrániť pred ďalšou devastáciou. Na predkladané návrhy prichádzajú od mesta aj mestskej časti negatívne stanoviská, alebo stanoviská s požiadavkami na úpravy. V prípade kladných stanovísk by sa mohli začať práce na projektovej príprave,“ zdôraznil Mezovský.

Zdroj: Marián Dekan

​Pozitívom Zlatých pieskov je množstvo bufetov, aj keď tento heik stál v jednom z nich 10 eur...

V Ružinove, na území ktorého sa Zlaté piesky nachádzajú, ich projekt neprešiel a výhrady má aj magistrát. „Je tam problém s funkčnou plochou... Prioritou mesta je zachovať pre verejnosť prístup k vode, verejné pláže a postupne vytvoriť areál pre voľnočasové aktivity. Okrem spomínanej štúdie bola mestu na južnom brehu predložená ďalšia urbanistická štúdia na čiastkovú zmenu územia. Pri oboch zámeroch ide o pokusy dostať do lokality popri športových funkciách aj funkciu bývanie, a na to je potrebné otvoriť súčasný územný plán pre zmeny a doplnky,“ ozrejmil hovorca mesta Peter Bubla.

Takéto sú predstavy o modernizácii areálu:

Ročné náklady do Areálu zdravia na Zlatých pieskoch, ktorý sa nachádza na mestských pozemkoch a spravuje ho STaRZ, sa rátajú v státisícoch eur. Idú do opráv, údržby aj skvalitnenia vybavenosti, no zďaleka nepostačujú. „Uvedomujeme si, že dnešný stav nespĺňa požadovanú úroveň, či už z urbanistického hľadiska, z hľadiska životného prostredia, ale aj pokiaľ ide o vybavenosť, sortiment služieb. Chceme sa venovať otázke revitalizácie areálu s maximálnym využitím prírodného potenciálu a prírodnej vodnej plochy pre účely športu, telovýchovy, voľnočasových a rekreačných aktivít obyvateľov a návštevníkov Bratislavy,“ konštatoval hovorca magistrátu Peter Bubla.

Mesto sa chce zamerať najmä na:
■ možnosti ďalšieho využitia areálu pre šport, telovýchovu, voľnočasové a rekreačné aktivity,
■ možnosti umiestnenia objektov a zariadení na uvedené funkcie s ich celoročným využitím,
■ možnosti umiestnenia objektov a zariadení spĺňajúcich horeuvedené podmienky tak, aby ich prevádzka, ako aj pre­vádzka areálu nebola stratová a vykazovala primeraný zisk.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.