VIDEO: Kedy vás po novom nepustia do herne? Vyskúšali sme to s kamerou

15.1.2019
0

Zdroj: bal

Páčil sa vám článok?

Od 1. januára 2019 je podľa Zákona o hazardných hrách zriadený Register vylúčených osôb, podľa ktorého sú prevádzkovatelia povinní odmietnuť osobám v ňom zapísaným vstup do herne. Kedy sa vám to môže stať?

Od januára tohto roku vás do herne už len tak nepustia. Vypýtajú si od vás najskôr doklad totožnosti. Musia to urobiť, aby mohli overiť, či náhodou nepatríte medzi ľudí zapísaných v Registri vylúčených osôb. Ak sa v ňom vaše meno nachádza, prevádzkovateľ je povinný vám vstup do prevádzky odmietnuť a s najväčšou pravdepodobnosťou vás do herne nepustí. 

Ľudia však nemajú dostatok informácii a nevedia, ako funguje Register vylúčených osôb, a preto sa stáva, že odmietajú pracovníkom herní predložiť svoje občianske preukazy.

Od 1.1.2019 však vstúpila do platnosti novela Zákona o hazardných hrách, ktorá prevádzkovateľom herní ukladá povinnosť preveriť každého, či sa nenachádza v spomínanom registri. Ide o preventívne opatrenie, ktoré Asociácia zábavy a hier rešpektuje, no denne je zároveň zavalená otázkami ľudí, ktorí v niektorých prípadoch aj slovne útočia na zamestnancov herní a nie sú ochotní poskytnúť im svoj doklad totožnosti. 

Zdroj: bal

Zaujímalo nás, ako to v praxi funguje, v ktorých prevádzkach je to už zavedené a aké osoby sa môžu na tomto zozname ocitnúť. Znamená to, že si od každého človeka pri vstupe vypýtajú osobný doklad? Preukazuje sa aj osoba, ktorá doklad kontroluje niečím nám? Ako je však potom ošetrené s GDPR a ochranou osobných údajov?​

S týmito otázkami sme sa obrátili na hovorkyňu Asociácie zábavy a hier (AZAH) Dominiku Lukáčovú. „Obviňujú nás z porušovania zákona o osobných údajoch, no zmätení sú najmä ľudia, ktorí herňu nenavštívili za účelom hrania a musia sa rovnako ako hráči legitimovať. Zákon nám však ukladá povinnosť preveriť každú osobu. Registrom musia každý deň prejsť aj samotní zamestnanci, upratovačky, opravári, dodávatelia tovaru či návštevníci kaviarenských častí herne, skrátka všetky osoby vstupujúce do prevádzky,“ povedala pre banoviny.sk Lukáčová.

Zmena nastala aj pri prevádzkovaní tohto biznisu. Teraz už musí mať prevádzkovateľ, aby vôbec mohol v tejto oblati podnikať, vo svojej prevádzke minimálne 12 automatov. A ak ich teda má, podlieha zákonu o hazardných hrách a je povinný ľudí pri vstupe do prevádzky  prekontrolovať. 

S kamerou sme vybrali skontrolovať situáciu v prevádzkach.

Pozrite si aj naše autentické video priamo  z herne, kde takýto systém už funguje:

A aké osoby sú v spomínanom registri zapísané? Ako sa môže naše meno do registra vôbec dostať? Do registra vylúčených osôb patria poberatelia dávok v hmotnej núdzi, poberatelia sociálnych štipendií, osoby, ktorým bolo diagnostikované patologické hráčstvo a súhlasia so zápisom do registra alebo ľudia, ktorí požiadajú o samovylúčenie. „Obracajú sa na nás bývalí hráči, ktorí prešli liečením, no v registri sa nenachádzajú. Po novom sa lekári pri stanovení diagnózy F63.0 automaticky opýtajú pacientov, či súhlasia s nahlásením do registra. Ak nesúhlasia, informácia sa ďalej nedostane. Ak sa však liečili v minulosti, keď povinnosť ponúkať zápis do registra lekári nemali, majú možnosť vyplniť žiadosť o samovylúčenie, “ vysveľuje Lukáčová.

Ako to teda v praxi funguje?  „To je najčastejšie kladená otázka. Tlačivo so žiadosťou o vylúčenie z účasti na hazardných hrách je k dispozícii na stránke ministerstva financií. Po jeho vyplnení musí žiadateľ doložiť notársky overený podpis a poslať ho späť ministerstvu. Zápis je okamžitý, jeho vymazanie je však možné až po pol roku. Ak má žiadateľ záujem aj o potvrdenie o zaradení do registra, musí o to ministerstvo požiadať. Rovnako je možné žiadosť podať elektronicky cez portál verejnej správy www.slovensko.sk . S tlačivom sa môžete stretnúť aj v samotných herniach, hoci nám zákon zatiaľ túto povinnosť neukladá. Asociácia odporúča svojim členom, aby boli tlačivá na prevádzkach k dispozícii a aby zamestnanci vedeli ľudí informovať, ako zápis funguje,“ hovorí Dominika Lukáčová.

​Veľmi dôležitá je pre ľudí navštevujúcich herne informácia, že jediným správcom registra je ministerstvo financií. Iba ministerstvo pozná dôvod a dátum zápisu osoby do registra a je jediné oprávnené poskytnúť osobám vylúčeným z hrania tieto informácie. „V herni sa jej návštevník preukáže občianskym preukazom, z ktorého údaje (meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia) odošle zamestnanec do Datacentra a dostane okamžitú odpoveď, či osoba v herni môže ostať alebo ju musí opustiť. Dôvod vylúčenia nevidíme a chceme všetkých ubezpečiť, že údaje nijako neuchovávame a ani s nimi ďalej nepracujeme. Máme ich k dispozícii len počas ich overenia, “ uzatvára Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier.

Zdroj: bal

​Hovorkyňa ešte upozornila na fakt, že poberatelia dávok v hmotnej núdzi sa budú v registri nachádzať ešte približne dva mesiace aj po ukončení ich poberania, kým prebehne celý proces aktualizácie od úradu práce až po Datacentrum.

Zaujímalo nás aj, či je možné, že by chceli doklady aj v prevádzke kde majú len jubox? „Určite nie, zákon o hazardných hrách zahŕňa len výherné prístroje, nie nevýherné," odpovedala Dominika Lukáčová. 

(bal)

Páčil sa vám článok?