• Naša téma
  • 27.12.2017 09:06

Obyvatelia bratislavského Nového Mesta trpia pre stavbu futbalového štadióna

0 0
Zdroj: V. V.

Obyvatelia bývajúci v blízkosti stavby Národného futbalového štadióna na Tehelnom poli sú zúfalí. Denne, aj počas víkendu či sviatkov, musia znášať hluk strojov, buchot a prach, v noci im do okien svietia reflektory, a ich možnosti parkovania pri domoch sú katastrofálne. Dostali síce parkovacie karty, ale tie sú im nanič.

Od začiatku tohto roka sa začali pre obyvateľov Nová doba I a Nová doba II, najmä tých bývajúcich tesne pri Ulici Viktora Tegelhoffa, náročné dni. V mestskej časti Nové Mesto sa cítia ako  najviac týraní obyvatelia. „Stavali NTC, trpeli sme. Dostavali ho a trpíme ďalej. Po každom koncerte či tenise buchot, lomoz a nevyspatá noc. Autá sú natlačené všade, blokujú nám vchody do domov a polícia nič nerieši. A teraz stavajú štadión,“  posťažovali sa nám.

„V lete sme sa už ráno o šiestej budili na prenikavý zvuk píly či vŕtačky. Áno, je to stavba, ale prečo musia pracovať aj počas víkendu a sviatkov?“ pýta sa jedna z obyvateliek Viera Václavková, keď starosta Rudolf Kusý ešte vlani vyzval akciovú spoločnosť Národný futbalový štadión, aby pri výstavbe neporušovala v noci a v dňoch pracovného pokoja právo občanov na primeraný odpočinok. „Staviteľ nemá žiadnu výnimku na práce v noci, cez víkend či cez sviatky, samospráva ani nemá právo takúto výnimku udeliť. Hneď, ako sme dostali podnet, týkajúci sa hluku počas prác cez víkend, písomne sme vyzvali staviteľa, aby upustil od týchto činností. Poslednú sťažnosť na hluk sme dostali v júli,“ informoval nás hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.

Ale výzvu nikto nevypočul. „Cez víkend sa pracuje ďalej,“ hovorí Viera Václavková. „Rovnako dopadla susedka pani Miroslava P., ktorej v noci silný reflektor svieti do izby.“

Hovorca Nového Mesta na to reagoval: „Na základe podnetu od jedného z obyvateľov sme vyzvali staviteľa, aby upravil osvetlenie tak, aby v noci nesvietilo do okien okolitých budov. Staviteľ síce tvrdil, že osvetlenie upravil, pri kontrole sa však zistilo, že sa tak nestalo, preto sme v tejto veci kontaktovali staviteľa i priamo stavbyvedúceho. Vec riešime.“

A hluk, ktorý musia obyvatelia znášať, je údajne tiež v poriadku. „Nezávislým odborníkom bola vykonaná zvuková štúdia, ktorá konštatovala, že hodnoty hluku v čase vykonávanej práce boli na úrovni limitu pre denný a večerný referenčný čas (50 decibelov), pričom meraná hodnota prekročila limit o 0,2 decibela,“ odpovedal Marek Tettinger. 

K týmto zdanlivo (vy)riešeným problémom sa pridalo ešte komplikovanejšie parkovanie. V septembri stavba zabrala miesta pri plote a počet parkovacích miest na ulici Viktora Tegelhoffa sa radikálne znížil. „Miestny úrad vydal parkovacie kartičky platné do konca tohto roka majiteľom áut s trvalým pobytom v ND I a II a na Príkopovej ulici. Pribudla aj dopravná značka so zákazom státia v spomínaných uliciach len s povolením príslušného úradu. Vodiči ju ale totálne ignorujú,“ hovorí Viera Václavková a dodáva, že tí s povoleniami tak musia parkovať v susedných uliciach, kým pred ich domami stoja autá bez povolenia.

Zdroj: V. V.

Eviduje tento ich problém mestská časť? „Miestny úrad vydal parkovacie karty pre miestnych obyvateľov podľa trvalého pobytu a umiestnili sme dopravné značenie, ktoré umožňuje v týchto miestach parkovať iba držiteľom týchto kariet. Následne sme požiadali mestskú a štátnu políciu o súčinnosť pri dodržiavaní dopravného značenia. Po tom, ako sa ukázalo, že na vyhradených miestach parkujú autá, ktoré tam nemajú čo robiť, opakovane sme políciu požiadali, aby zabezpečila dodržiavanie dopravného značenia,“ informoval nás Marek Tettinger. 

Dopravné značky hovoria jasne:

Zdroj: V. V.

​A čo na to policajti? „Pokiaľ ide o parkovanie motorových vozidiel na Príkopovej ulici a Ulici V. Tegelhoffa bez povolení príslušnej mestskej časti, túto problematiku hliadky OS MsP Nové Mesto pravidelne riešia a vodičov za zistené priestupky sankcionujú v zmysle zákona. V prípadoch, že na mieste nie je prítomná hliadka mestskej polície a vodiči bez povolení tu zaparkovali svoje vozidlá, je potrebné túto skutočnosť oznámiť na telefónne číslo 159 a oznam bude následne preverený najbližšou možnou voľnou hliadkou,“ informoval nás hovorca MsP Peter Pleva.

Lenže ľudia majú pocit, že kontroly nie sú dostatočné. „Nedávno som si fotila autá z iných okresov parkujúce na Príkopovej (pri NTC) bez kartičiek. Bolo ich 41...“ konštatuje Viera Václavková a nie je veľmi optimistická ani v otázke budúcnosti. Keď občania ešte v roku 2012 pripomienkovali rozhodnutie o umiestnení stavby, žiadali, aby po dostavbe bola Ulica Viktora Tegelhoffa vyhradená na parkovanie pre miestnych. A pripomienka bola akceptovaná ako opodstatnená. Teraz ju starosta podľa jej slov odmieta. „V rozhodnutí je uvedené aj to, že na štadióne žiadne kultúrno-spoločenské akcie, ako napríklad koncerty, nebudú. Lenže už teraz veľa z toho, čo tam bolo uvedené, neplatí. Napríklad malé zariadenie cestovného ruchu sa už nespomína a z malometrážnych bytov budú 3-4-5-izbové. A namiesto pôvodných 314 bytov je ich v predaji 334. Ktovie, čo všetko sa ešte zmení,“ dodáva.

O stanovisko sme požiadali aj staviteľa Národného futbalového štadióna spoločnosť STRABAG: „Stavebné práce na uvedené stavbe realizujeme výhradne mimo dobu nočného pokoja. Práce prebiehajú najmä v pracovných dňoch, s výnimkou činností, ktoré nie je možné prerušiť z technologických dôvodov,“ napísala nám hovorkyňa spoločnosti Edita Novotná. „Stavebná činnosť, zvlášť pokiaľ ide, ako v tomto prípade, o výstavbu monolitov a realizáciu oceľových konštrukcií, je zo svojej povahy hlučná a hluk teda, bohužiaľ, nejde nikdy celkom eliminovať. Podľa prevedených meraní sú však hladiny hluku zo stavby v norme.“  Na podnet obyvateľov, ktorý sa týkal osvetlenia stavby, podľa jej slov zareagovali obratom už pred  niekoľkými týždňami. „Osvetlenie na žeriavoch bolo okamžite presmerované tak, aby nedochádzalo k osvetleniu priľahlých domov.“  Na margo kompromisného riešenia problému obyvateľov, skonštatovala, že ako zhotoviteľ stavby bohužiaľ nemôžu obyvateľom lokality ponúknuť iný druh kompenzácií, než s akým sa rátalo v projekte.

(in)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.