• Naša téma
  • 22.06.2017 12:45

Tisíce lámp získajú nové využitie

0 0
Zdroj: Matúš Husár

Pahýle „zlomených“ lámp by malo nahradiť nové a funkčné osvetlenie, v ktorom už bude svietiť LED. A stožiare verejného osvetlenia? Dnes „len“ držiaky na svetlá, reklamu a navigačné tabule, nás raz dokážu informovať trebárs aj o predstavení v divadle, pri ktorom stoja.

Koncom mája vyhlásilo mesto tender na zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave. Mesto chce, aby víťaz garantoval výraznú úsporu elektrickej energie. Nový prevádzkovateľ inštaluje napríklad do rozvádzačov prvky, ktoré umožnia prepojenie svietidiel na riadiaci systém a tiež diaľkové ovládanie svietidiel. Bude tak možné individuálne nastavenie úrovne osvetlenia. Napríklad zvýšiť intenzitu svetla v časti ulice, kde sa stala dopravná nehoda alebo na ceste prebiehajú práce a znížiť ju vtedy, keď lampa identifikuje, že ulica je prázdna.

Smart riadenie osvetlenia je už technologicky vyvinuté. Predmetom vývoja a diskusií sú v súčasnosti celkové koncepcie smart cities – čiže čo všetko sa bude snímať, aké dáta zbierať a ako ich vyhodnocovať, ako z nich získať pridanú hodnotu pre obyvateľov, aké technológie k tomu využiť... Keď bude rozhodnuté, podľa podkladov z tendra by sa mal pilotný projekt začať realizovať najskôr na vybraných miestnych komunikáciách. Ide o mestské radiály – Vajnorská a Ružinovská, hlavné ulice – Palisády, Svätoplukova, Pekná cesta, rezidenčné ulice – Edisonova, Demänovská, Čierny chodník, Bronzová. V centre Gorkého, Obchodná, Panenská, sídliskový vnútroblok Gercenova, námestia - Námestie SNP, Kamenné nám., Námestie slobody a Medická záhrada.

Ďalej mesto do nového prevádzkovateľa chce, aby v lehote siedmich rokov vymenil svetelný zdroj v 47 475 svetelných bodoch, ktoré v Bratislave máme, za energeticky efektívnejší. Pričom minimálne 50 percent svietidiel musí byť vymenených v lehote do 3 rokov od účinnosti zmluvy. Pôvodné technológie ako ortuťové či sodíkové výbojky, kompaktné či lineárne žiarivky teda nahradia LED svietidlá.

V priebehu siedmich rokoch by mal vymeniť aj 17 535 stožiarov verejného osvetlenia, pričom za celú dobu trvania zmluvy, teda počas 20 rokov, je povinný vykonať modernizáciu spolu 24 000 kusov stožiarov.

Kto má rád vízie blízkej budúcnosti, toho zaujme fakt, že nový prevádzkovateľ vybuduje aj dátovú komunikačnú sieť, ktorá bude slúžiť pre smart (nové, inteligentné) riešenia. Zjednodušene povedané, prichystá stožiare na to, aby sa cez ne mohli „spájať“ s verejnosťou viaceré subjekty. Ako? „Napríklad sa nachádzate na Hviezdoslavovom námestí a stožiar, ak bude prepojený so systémom divadla vám cez Bluetooth dokáže poskytnúť informáciu, že najbližšie divadlo začína o dvadsať minút a ešte je k dispozícii desať lístkov,“ vysvetľuje Richard Procik, riaditeľ divízie Public Lighting spoločnosti Siemens. „Alebo na zastávke MHD rovno v mobile uvidíte to, čo dnes vidíte na informačných tabuliach.“ Pripojenie senzorov môže pomôcť pri odvoze odpadu, stožiar môže napájať informačné tabule či dobíjacie stanice. A raz možno bude vedieť zabrániť aj psom, aby ho neznačkovali, keďže to patrí k top príčinám, pre ktoré koroduje. Kreativita ľudí je totiž nevyspytateľná. „Dnes ani nevieme odhadnúť, čo všetko cez dáta môže ísť, vývoj ukáže,“ hovorí Richard Procik.

Toto je krásna perspektíva budúcich 10 – 20 rokov. V súčasnosti však riešime skôr žalostný stav stožiarov verejného osvetlenia a sme radi, že polovica z nich ešte stojí. Tieto „stĺpy“ sú majetkom nášho finančne podvýživeného mesta a to zodpovedá za ich rekonštrukciu . Minulý rok vyhradilo mesto na prevádzku verejného osvetlenia vrátane elektriny 7,6 milióna eur, oproti tomu len ďalších 110-tisíc (po úprave 480-tisíc) boli kapitálové výdavky určené aj na rekonštrukcie. Opravili 57 starých a poškodených stožiarov. Lenže v havarijnom stave sú ďalšie tisíce. Najkritickejšia situácia, teda najstaršie 20-30-ročné kusy, sú v Dúbravke a Petržalke. Zdemontovaných je v celom meste asi 200, každý mesiac musia z dôvodu nefunkčnosti odstrániť priemerne ďalšie dva.

Potrebujeme preto vôbec v takejto situácii snívať o smart city? Načo nám bude SIMka v každej lampe, aby signalizovala, že lampa svieti, keď bude stožiar spadnutý na zemi? Navyše, technológie sa vyvíjajú takou rýchlosťou, že čo je dnes in, je zajtra už out. To však neznamená, že je to lacné... Takže aj keby hneď v tejto chvíli dokázali lampy signalizovať voľné miesta na parkovanie pod sebou, bolo by to asi na mnohých miestach v Bratislave zbytočné, pretože ulice sú plné áut a čakajú na funkčnú parkovaciu politiku.

„Smart riešenia potrebujeme skúšať, aj mesto, aj jeho obyvatelia a nájsť ich využitie. Iba denné užívanie ukáže, čo je zmysluplné, čo odumrie a čo sa bude vyvíjať,“ myslí si Richard Procik.

Zmluva na zabezpečenie verejného osvetlenia v Bratislave bude uzatvorená na 20 rokov. Predpokladaná hodnota zákazky je 143 697 471,00 Eur bez DPH, lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.07.2017 o 10.00 hod, otváranie ponúk sa uskutoční 21.07.2017. Po vyhodnotení ponúk vzíde víťaz z elektronickej aukcie, ktorej cieľom je ešte znížiť cenu. Či bude nový prevádzkovateľ známy do konca roka, nie je isté.

V popise súčasného stavu verejného osvetlenia, ktorý je súčasťou súťažných podkladov tendra, sa uvádza, že v Bratislave máme až 24 000 kusov stožiarov, ktoré sú v havarijnom stave alebo s ukončenou dobou životnosti (Osvetľovacích stožiarov v Bratislave je dokopy 32 879). Mnohé boli konštruované, keď sa stavali sídliská a odvtedy neboli vymenené. Pozinkované stožiare sa inštalujú približne od roku 1997 a sú vo veľmi dobrom technickom stave. Tie najstaršie sa však už tiež blížia k hranici životnosti.

 V popise sa uvádza, že v súčasných podmienkach je údržba starých stožiarov ekonomicky náročnejšia ako výmena stožiara. Ako nás informoval Richard Procik, náklady na výmenu jedného stožiara sú okolo 2000 eur. Stožiare vo výslovne havarijnom stave sa z bezpečnostných dôvodov zrezávajú a svetelné miesto sa zakonzervuje. Aj tieto stožiarové torzá by mal nový prevádzkovateľ vymeniť.

Zásadným problémom pôvodných oceľových stožiarov (je ich dokopy 17 535) je nielen vek prekračujúci 30 rokov, ale aj korózia. Tou sú napadnuté najmä spodné časti do výšky jedného metra. Spôsobuje ju nielen počasie a vlhkosť z blízkych rastlín, ale aj agresívne výlučky psov a zimný posyp.

A v akých lokalitách budú, po nástupe nového prevádzkovateľa, osvetľovacie stožiare s ukončenou životnosťou vymenené? V Karlovej Vsi, kde sa výstavba sústavy verejného osvetlenia realizovala v rokoch 1972-1975, v Dúbravke (1973-1979), Petržalke (1978-1979, 1982-1985), v Podunanajských Biskuipciach (1975 – 1986), Vrakuni (1975 – 1979), Rači (1976 – 1983) a Devínskej Novej Vsi (1984).


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.