Poznáte múzeum počítačov? V hlavnom meste funguje už 20 rokov

26.7.2020
0

Zdroj: vystava.sav.sk

Páčil sa vám článok?

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV) – Výpočtové stredisko prevádzkuje v Bratislave už takmer 20 rokov múzeum počítačov, v ktorom je uchovávané množstvo predmetov dokumentujúcich výskum, vývoj a výrobu aplikácii informačno-komunikačných technológii na Slovensku. Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Tináková.

"V múzeu nájdete množstvo exponátov, ktoré sú zaujímavé nielen pre nadšencov informačných technológií, ale aj pre celú verejnosť. Nachádzajú sa v ňom prvé pomôcky na počítanie a triedenie údajov, napríklad logaritmické pravítko či mechanická kalkulačka Rheinmetall, ktorá sa 50 rokov používala na mestskom úrade v Hurbanove, ale máme tu aj mechanický účtovací stroj Mercedes, ktorý využívali na výpočet miezd," povedal riaditeľ Centra spoločných činností SAV Lukáš Demovič. Súčasťou múzea je aj učebňa, v ktorej sa nachádzajú portréty vysokoškolských učiteľov, ktorí sa venovali vyučovaniu, rozvoju a výskumu informačných technológií.

"Medzi exponáty patria aj analógové a hybridné počítače, a taktiež počítače prvej, druhej a tretej generácie. Veľmi zaujímavou je expozícia RPP-16, ktorá prezentuje najväčší úspech informatiky v SAV, a to počítač RPP-16 (Rýchly Programový Procesor), ktorý bol na akadémií vied vyvinutý v rokoch 1965 – 1973 ako stredný počítač tretej generácie určený na riadenie procesov," povedal vedúci Múzea počítačov Martin Šperka. Ako dodal, bol nasadený do veľkého množstva aplikácii v Československej republike od poľnohospodárstva cez energetiku, bane, priemysel až po školy a výskumné ústavy.

Zdroj: vystava.sav.sk

​Exponáty v múzeu počítačov, legendárny Didaktik alfa či gama.

Prehliadkou muzeálnej expozície môže verejnosť v priestoroch múzea objaviť aj kazetové disky a systém malých elektrických počítačov, optické káble, modemy, dierne štítky a dierne pásky. "Návštevníci máju k dispozícii aj prehľad vývoja integrovaných obvodov, paralelné počítače, počítače IBM ale aj staršie herné konzoly a ovládače. Verejnosť si môže vybrané funkčné stroje aj vyskúšať," dodal Šperka.

(TASR)

Páčil sa vám článok?