FOTO a VIDEO Riaditeľ galérie sa pustil do rektora UK: Žiadam ospravedlnenie za pohŕdanie k umeniu

9.5.2019
0
Univerzita Komenského

Zdroj: lb

Páčil sa vám článok?

Dehonestujúci prístup k umeleckému dielu! Presne takto nazval prístup rektorátu UK riaditeľ Galérie mesta Bratislavy Ivan Jančár k inštalácií Rudolfa Sikoru v priestoroch univerzity. Riaditeľ si nedáva servítku pred ústa a žiada ospravedlnenie za pohŕdanie a ignoráciu.

Od septembra 2017 do júna 2019 bola Univerzite Komenského zapožičaná inštalácia s názvom Väzenie pre Maleviča od významného slovenského umelca Rudolfa Sikoru, ktorého diela sú vystavené nielen v našich galériách (Pálffyho paláci a Danubiane), ale po celom svete. Keď však vstúpite na pôdu UK, márne by ste ju hľadali. Je obstavaná panelmi, na ktorých sú umiestnené plagáty o 100 rokoch univerzity. K významnému dielu je problém sa vôbec dostať. A to je problém!

Po zmene vedenia na čele UK prišlo aj k zmene k prístupu k dielu Rudolfa Sikoru. Nové vedenie Rektorátu UK podľa našich informácií žiadalo dielo, ktoré realizovala Nadácia ARS NOVA, okamžite demontovať. Podľa riaditeľa Galérie mesta Bratislavy a zároveň aj šéfa nadácie, to však nie je technicky také jednoduché, ako si predstavujú. A preto tvrdí, že dielo tam zostane do termínu (jún 2019), ako je stanovené v zmluve.

„Inštaláciu sme vám zapožičali bezplatne na dobu jedného roka (s predpokladom jej predĺženia), aby ste mali na vašej univerzite kvalitné umenie, ktoré by ste mohli ukazovať bežným návštevníkom aj významným hosťom ako ukážku toho, že UK si je vedomá významu vizuálného umenia a prospieva tak aj šíreniu takýchto duchovných hodnôt,“ napísal včera riaditeľ galérie a šéf nadácie rektorovi UK Marekovi Števčekovi.

„Bol som kolegyni ukázať dielo a zostal som šokovaný, ako ste ho obstavali panelmi s informáciami o UK, hoci mohli byť pokojne umiestnené niekde inde. Takmer ho nevidieť, nedá sa k nemu dostať, je týmito panelmi doslova utlačené. V oblasti vizuálneho umenia pracujem už 37 rokov, mal som pobyty a stáže v rôznych svetových múzeách a galériách, ale s takto arogantným prístupom k výtvarnému umeniu som sa ešte nestretol,“ píše Ivan Jančár novému rektorovi.

Obstavané dielo R. Sikoru:

Zdroj: lb

​Rudolf Sikora je podľa jeho slov autor svetového formátu, ktorý vystavoval vo veľmi významných múzeách a galériách. „S jeho dielom proste nie je možné zachádzať takýmto spôsobom, rovnako nie je možné zachádzať takýmto spôsobom s akýmkoľvek umeleckým dielom. A že sa toto udialo práve na akademickej pôde, je vašou osobnou vizitkou ako človeka, ktorý nemá absolútne vzťah k umeniu a pohŕdavo sa k nemu chová,“ jasne napísal rektorovi Števčekovi.  Preto ho v liste žiada o okamžité odstránenie panelov z blízkého okolia Sikorovej inštalácie až do doby, keď ju budú podľa zmluvy demontovať. Rovnako od rektora žiada a očakáva ospravedlnenie za dehonestujúci prístup.

Ivan Jančár:

Zdroj: TASR

​Univerzita Komenského argumentuje, že poskytla priestory pre dielo Rudolfa Sikoru bezodplatne od septembra 2017. „V žiadnom prípade nejde o ignoráciu voči umeniu, čo dokazuje, že dielo sa v našich priestoroch nachádza už viac ako rok a pol a že takmer po celý čas bolo vystavené na čestnom a viditeľnom mieste bez akýchkoľvek iných prvkov,“ reagovala hovorkyňa Rekorátu UK Lenka Miller. 

Dielo Väzenie pre Maleviča (detail):

Zdroj: lb

​Tvrdí, že v marci  do týchto priestorov umiestnili aj rozsiahlu výstavu k 100. výročiu, na ktorú nebolo možné využiť limitované priestory foyer vo vstupe do historickej budovy. „Vážime si hodnotu umeleckého diela, no sté výročie založenia univerzity má pre nás prioritu. Aktuálne potrebujeme priestory uvoľniť v súvislosti s pripravovanými podujatiami k výročiu UK, preto sme s riaditeľom GMB preverovali možnosti prípadného presunu diela v skoršom termíne,“ vysvetlila hovorkyňa. Dielo Rudolfa Sikoru je stále prístupné a dostupné, aj keď nie je také viditeľné ako doteraz. „Veríme, že dielu sa po ukončení dočasného hosťovania v našom vestibule podarí nájsť vhodné a dôstojné miesto,“ dodala na záver Lenka Miller.

Marek Števček:

Zdroj: Univerzita Komenského

(lb)

 

Páčil sa vám článok?