Dôstojnejšie miesto odpočinku rabínov

27.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Prekládka električkovej trate pri tuneli by mala byť dokončená do 24. novembra. Na dôvody, prečo bolo nutné k tomu pristúpiť, sme sa spýtali predsedu Bratislavskej židovskej náboženskej obce Petra SALNERA.

- Chatam Sofer je najväčšou osobnosťou slovenského a pravdepodobne aj európskeho židovstva 19. a 20. storočia. Židovský cintorín, ktorý sa pôvodne rozprestieral až po Dunaj, bol úpravou brehov a neskôr výstavbou tunela úplne zničený a zostali z neho len hroby Chatama Sofera a ďalších rabínov. Ponad zvyšok cintorína, ponad tieto hroby boli položené koľajnice. Dlhé roky bolo našim cieľom a túžbou, aby Chatam Sofer a ostatní rabíni dostali dôstojnejšie miesto posledného odpočinku. Je to určitým spôsobom aj reakcia na vojnové udalosti, na to, že cintorín bol vlastne celý zlikvidovaný a pozostatky mŕtvych boli exhumované, čo je pre Židov veľmi nepríjemná vec. Chcel by som sa preto poďakovať kompetentným za pochopenie. Ak by nedošlo k prekládke električkových koľajníc, v priebehu niekoľkých rokov by bola väčšina hrobov, ktoré sú z pieskovca, následkom otrasov zničených.

Uvažujete aj s rekonštrukciou hrobky?

- Áno. Nemôžeme to však robiť bezprostredne po ukončení prekládky, čo nás veľmi mrzí. Dôvodov je viacero. Jednak sa s prekládkou začalo neskôr, ako sme plánovali, jednak sme menili projekty našej časti, aby absolútne zodpovedali religióznym požiadavkám. A najmä prichádza zima, preto začneme až v marci. Chceme, aby to bolo hotové odo dneška do roka a do dňa, teda koncom októbra.

Plánujete hrobku Chatama Sofera po rekonštrukcii sprístupniť aj verejnosti?

- Prístupná verejnosti bola aj doteraz. Nemala síce úradné hodiny od-do, ale ak si záujemcovia o návštevu hrobky dohodli na židovskej náboženskej obci termín návštevy, prišiel tam sprievodca a pustil ich dnu. Teraz to vzhľadom na rekonštrukciu neplatí, ale po dokončení chceme, aby bola hrobka opäť prístupná verejnosti. Akou formou to bude, to dnes ešte nevieme. Vychádzame z toho, že toto miesto má celobratislavský charakter - má význam pre tunajšiu židovskú komunitu aj pre mesto Bratislava. Máme preto záujem, aby obyvatelia Bratislavy mali možnosť oboznámiť sa s týmto miestom a jeho významom. Mal by tu vzniknúť dôstojný pamätník Chatama Sofera a ostatných rabínov, za ktorý sa Bratislava nebude musieť hanbiť. Bude ďalšou vstupenkou Slovenska do vyspelej Európy a významným pútnickým miestom, kde by sa každoročne v septembri pri príležitosti narodenín Chatama Sofera mali konať spomienkové stretnutia.

Zhováral sa Slavo Š. Polanský
NÁŠ ROZHOVOR

Páčil sa vám článok?