Bratislava si pripomína 1100. výročie prvej zmienky

18.6.2007
0
Páčil sa vám článok?

Bratislava si v tomto roku pripomenie 1100. výročie prvej písomnej zmienky o meste. Tá sa viaže k opisu rozhodujúcej bitky starých Bavorov s Maďarmi, ku ktorej prišlo v lete roku 907 pod Bratislavským hradom.

V opise sa mesto spomína pod menom Braslavespurch (Brezalauspurc). Priebeh bitky je známy z Aventinovej kroniky Annales Boiorum, ktorá vyšla v roku 1530 a jej autorom je bavorský humanista Johannes Turmair zvaný tiež Aventinnus, ktorý sa opieral o tzv. Salzburské anály alebo letopisy. V týchto historických dokumentoch sa pri dátume spomínanej bitky uvádza presný dátum 4. júl 907. Keďže samotné Salzburské anály boli objavené až v roku 1921, jubilejné výročie prvej písomnej zmienky o Bratislave si môže po prvý raz vôbec pripomenúť až naša generácia.

Jubilejné výročie prvej písomnej zmienky bude v aktivitách mesta prítomné po celý druhý polrok 2007. Keďže presný dátum výročia pripadá na letné prázdninové obdobie, samospráva hlavného mesta si ho bude pripomínať hneď niekoľkými aktivitami od júna až po december 2007. Odborná verejnosť si výročie pripomenula na medzinárodnom kolokviu s názvom Boj pri Bratislave v roku 907 a jeho význam pre vývoj stredného Podunajska, ktoré bolo 19. a 20. júna pod záštitou ministra kultúry a primátora Bratislavy. Organizoval ho Slovenský archeologický a historický inštitút.

Špecializované tematické podujatia k 1100. výročiu pripravujú v druhom polroku 2007 aj viaceré mestské organizácie. Galéria mesta Bratislavy prispeje do programu osláv výstavou Mesto menom Brezalauspurc. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko pripravuje v septembri veľký galakoncert klasickej, resp. komornej hudby na niektorom z reprezentačných verejných priestranstiev v centre mesta. Múzeum, mesta Bratislavy odovzdá v závere tohto roku Bratislavčanom a návštevníkom mesta nové expozície zrekonštruovaného Apponyiho paláca, v ktorom bude okrem obnoveného múzea vinohradníctva aj unikátna prezentácia dobového interiéru s množstvom interaktívnych zábavno-vzdelávacích programov. Jednotlivé programy, aktivity a projekty bude mesto prezentovať pod samostatným logom Bratislava 1100, ktoré nadväzuje na doterajšie logo mesta a o niekoľko týždňov sa objaví na suvenírových predmetoch.

(juh)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie