Pýtame sa kandidátov na primátora: Ako by ste riešili problém bezdomovcov a potkany v centre mesta?

28.8.2018
0
Bezdomovci na Kamennom námestí

Zdroj: lb

Páčil sa vám článok?

Minulý týždeň portál Bratislavských novín natočil niekoľko videí v centre mesta na Kamennom námestí a ako prvý upozornil na problém Kamenného námestia. Medzi ľuďmi bez domova, ktorí sa tu zabývali, sa totiž pohybuje množstvo potkanov. Oslovili sme relevatných kandidátov, ktorí bojujú o stoličku primátora hlavného mesta s otázkou: Ako by ste riesili bezdomovcov v centre mesta a množstvo potkanov, ktoré prenášajú choroby a pohybujú sa medzi bezdomovcami?

Pôvodný článok, kde si môžete pozrieť videá s alarmujúcou suituáciou, nájdete TU.

Caroline Líšková:

Zdroj: archív Caroline Lišková

​Čistota a poriadok sú vizitkou nášho mesta, preto je potrebné vnímať ich ako prioritu. Keď budeme mesto pravidelne upratovať, zamedzíme tvorbe potenciálnych možností dobrovoľného kŕmenia potkanov prostredníctvom odpadkov. Pravidelné odstraňovanie odpadkov, zabránenie prístupu hlodavcov k smetným košom, ku kontajnerovým stojiskám na komunálny odpad a udržiavanie čistoty, dodržiavanie prísnych hygienických podmienok v prevádzkach fastfoodov, v reštauráciách a kontrola týchto prevádzok eliminujú tento problém a potkany sa nebudú zdržiavať tam, kde nemajú prístup k potrave. Riešenie správania bezdomovcov v centre mesta je osobitá úloha mestskej polície v spolupráci s kompetentnými poskytovateľmi služieb pre týchto občanov. Pravidelná kontrola miest, kde sa bezdomovci zdržiavajú, a zamedzenie porušovania pravidiel správania sa na verejných miestach obmedzia vznik takýchto situácií. Bratislava si zaslúži byť čistým a moderným mestom.

Ivo Nestrovnal:

Zdroj: TASR

​Najúčinnejším riešením voči takýmto prípadom je revitalizácia verejných priestranstiev. A to aj robíme. Úspešne sme zmodernizovali podchod na Trnavskom mýte, revitalizujeme Námestie slobody a Kamenné  námestie. Odstraňujú sa odtiaľ stánky, pribudne tu nová zeleň, osvetlenie, nové prvky, ktoré vrátia do tohto priestoru život. Je dokázané, že tam, kde sa zdržiavajú ľudia a je tam denný aj nočný ruch, sa bezdomovci nezdržiavajú. Ohľadom problému bezdomovectva, prijalo hlavné mesto pod mojím vedením koncepčný materiál - Koncepcia pomoci ľuďom bez domova, na základe ktorej postupujeme. Máme zriadený prevenčný tím, ktorý monitoruje ľudí bez domova, ponúkame im rôzne formy sociálnej pomoci, spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami a mestskými časťami a spoločne hľadáme riešenia, ako týmto ľuďom pomôcť, ako postupne znižovať počet ľudí na ulici.  

Václav Mika:

Zdroj: Archív V. Miku

​Problém bezdomovectva musíme riešiť komplexne. Hlavné mesto má vlastnú mestskú políciu, ktorej povinnosťou je zasiahnuť vo chvíli, keď je narušený verejný poriadok, znečistené okolie a pod. Mestská polícia se nesmie len nečinne prizerať, rozdávať pokuty za parkovanie, ale byť prítomná na rizikových miestach a zasiahnuť. Rovnako musíme  vytvoriť priestor, aby tí, ktorí sa na ulici ocitli nešťastnou zhodou životných okolností, no majú snahu o opätovné začlenenie sa do plnohodnotného života, mali v našom meste priestor krízové bývanie a pravideľnú osobnú hygienu. To sú základné predpoklady pre získanie zamestnania. Druhým krokom je rozširovanie a podpora nízkoprahových ubytovní, v ktorých je pre ľudí bez domova okrem nocľahárne k dispozícii aj infraštruktúra pre osobnú hygienu či neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Pre tých ľudí bez domova, ktorí prejavia záujem a splnia podmienky, môže mesto vytvoriť vo svojich obchodných spoločnostiach (DPB, OLO,…) pozície na vykonávanie niektorých, presne vymedzených pracovných činností. Prítomnosť potkanov v centre mesta je možné výrazne eliminovať len spoluprácou medzi samosprávou a majiteľmi pozemkov. Len dôsledná a komplexná rekonštrukcia verejných priestranstiev, ktorej súčasťou je aj výmena podzemných sietí a podloží, zničí priestory, v ktorých sa títo škodcovia zdržiavajú a rozmnožujú. Vedenie mesta musí tiež prejaviť väčšie sebavedomie vo vzťahu k súkromným majiteľom pozemkov, aby sa zapojili do odstraňovania príčin premnoženia potkanov.

Ján Mrva:

Zdroj:

​Vaša otázka je ponižujúca a urážajúca skupinu ľudí a v tomto prípade tou skupinou sú ľudia bez domova. Treba rozlíšiť dva problémy na jednom mieste. Bezdomovci nie sú len problémom Kamenného námestia. V Bratislave žije podľa odhadov 4 - 5 tisíc  ľudí bez domova a problém treba riešiť v širších súvislostiach. Mojou víziou je znížiť  počet bezdomovcov, a preto sa zameriam na prevenciu a streetwork, podporím vznik nízkonákladových zariadení, tréningové byty.... S mojimi spolupracovníkmi (ako napr. Marek Krajčí poslanec NRSR za OĽaNO) sme vypracovali niekoľko ďalších krokov, ako dosiahnuť zníženie počtu ľudí bez domova. Čo sa týka potkanov, tak určite je na mieste častejšia dôkladná deratizácia, časté upratovanie priestorov námestia, odstránenie zdroja potravy...

Matúš Vallo: 

Zdroj: TASR

​Ak nechceme, aby ľudia bez domova prespávali na Kamennom námestí, musíme ho premeniť na priestor atraktívny aj pre iných ľudí. Napríklad ako námestie pred Starou tržnicou. Pokiaľ je verejný priestor v zanedbanom a nežiadúcom stave, zákonite bude priťahovať v meste nežiadúce javy. Žalostný stav Kamenného námestia, nelegálne stavby, reklamné plochy a špina z neho robia odpudivý priestor. Ivo Nesrovnal si po štyroch rokoch primátorovania všimol, že na pozemku mesta má nelegálne stánky s jedlom a ako súčasť volebnej kampane, časť z nich zrušil. Samozrejme, že tieto ruiny a zvyšky jedla pritiahnu hlodavce. Riešením je kompletná rekonštrukcia Kamenného námestia na čistý, priestranný verejný priestor bez rušivých prvkov. Čo sa týka ľudí bez domova, je to vo všetkých veľkých mestách tak, že sa zdržujú práve v centre, kde sa premelie veľa ľudí. Mesto môže ale cielene kontrolovať to, kde sa budú zdržovať. Napríklad vďaka spolupráci mestskej polície a sociálnych pracovníkov dokáže mesto zistiť, prečo sa tam zdržujú a odstrániť príčinu. Často je riešením dohoda s okolitými prevádzkami, že nebudú predávať lacné krabicové víno. Ak nechceme, aby ľudia bez domova prespávali na námestiach a v parkoch, potrebujeme pre nich mať pripravené nocľahárne, kde môžu za malý poplatok prespať a vykonať hygienu. Takúto nocľaháreň v Starom Meste nemáme a potrebujeme ju zriadiť.

(lb)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie články