HISTÓRIA: Ako sa bývalo v Bratislave na prelome storočí? Ako trávili voľné chvíle majetní Prešpurčania?

10.8.2020
0

Zdroj: Každodenný život a bývanie... Marenčin PT

Páčil sa vám článok?

Nazrite s nami do života potomkov známeho výrobcu likérok Antona Slubeka, ktorí bývali v dome na Kozej ulici 25.

O tom, že k dobrému mravu všetkých meštianskych dám patrili ručné práce, svedčí aj zachovaná fotografia (úvodné foto článku) zo záhrady slubekovského domu. Na lavičke sedí majiteľ likérky Július Slubek (1854 – 1920), pokračovateľ podnikania svojho deda Antona Slubeka (1774 – 1839). Vedľa neho je domáca pani, Júliusova manželka Aranka Slubeková (1861 – 1930). Aj pri posedení v záhrade sa venuje ručným prácam, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou života žien všetkých spoločenských vrstiev.

Anton Slubek si zriadil výrobňu likérov podľa talianskych receptúr (rosoglio) na Kozej ulici na mieste, kde stál v 18. storočí dom so záhradou baróna Jána Jeszenáka. Okrem výrobne tu mali Slubekovci priestory na bývanie. Bývanie Slubekovcov spomína aj Elza Grailichová, autorka knihy Prešporské interiéry. Ako uvádza, na príklade Slubekov­ho domu vidieť, že „vkus sa manifestoval pohodlnosťou a blahobytom starousadlíkov patricijského stavu. Tieto atribúty sa manifestovali aj v jedálni, i v obytnej izbe, v salóne, spálni, ale aj v ďalších vedľajších priestoroch patriacich k bytu“.

Zdroj: Každodenný život a bývanie... Marenčin PT

​Aranka Slubeková v salóne pri ručných prácach.

​Z roku 1932 sa zachoval plán prízemia domu dr. Slubeka stojaceho na Kozej ulici 25 (staré číslo 33), ktorý bol asanovaný v súvislosti s výstavbou obytného domu koncom 50. a v 60. rokoch 20. storočia. Ako dokazujú fotografie z roku 1959, krídlo do Kozej ulice bolo jednoposchodové so 16 okennými osami, z dvora malo pavlače, dvorové krídlo bolo prízemné. Pri styku s rožným objektom z Podjavorinskej ulice bol dlhý šikmý prejazd do veľkého dvora pôvodne pre koče, neskôr pre autá.

V spomenutom roku boli podľa uvedeného plánu v prízemných priestoroch objektu v krídle do Kozej ulice sklady určené na špiritus, rum, kancelárie a väčšia miestnosť (vyše 17 m dlhá) i menšia miestnosť na manipuláciu (Manipulations Raum), spracovávanie alkoholu. V priestoroch do Podjavorinskej ulice boli dva malé byty (kuchyňa a izba), WC, schodisko na poschodie a jedáleň pre robotníkov. V prízemných dvorových objektoch boli sklad fliaš, stajňa, sklad octu, malý byt a ďalšie priestory. V strede dvora sa nachádzala dreváreň.

Zdroj: Každodenný život a bývanie... Marenčin PT

​Nádvorie s pavlačmi pôvodného paláca J. Jeszenáka na Kozej pred asanáciou koncom 50. rokov 20. storočia.

​Objekt po asanácii v roku 1959 nahradila novostavba, ktorá stojí na ulici dodnes. A na mieste záhrady, kde Slubekovci pestovali bylinky na výrobu likérov, je jedno z najstarších a naj­obľúbenejších ihrísk v meste, Slubekova záhrada, známa „Slubečka“.

Zdroj: Každodenný život a bývanie... Marenčin PT

​Uličná fasáda pôvodného paláca J. Jeszenáka na Kozej pred asanáciou koncom 50. rokov 20. storočia.

Túto históriu (text aj foto) sme čerpali z knihy Viery Obuchovej a Marty Janovíčkovej  Každodenný život a bývanie v Bratislave v 19. a 20.  storočí“, vydavateľstvo  Marenčin PT

(bn)

Páčil sa vám článok?