• História
  • 30.11.2006 14:30

YMCA stojí na pozemku baróna Schulpeho

0 0

Impozantná nárožná budova na križovatke Šancovej ulice s Karpatskou si zachovala svoj pôvodný názov YMCA aj v čase po znárodnení, keď bola v rukách komunistickej mládežníckej organizácie a kino v nej bolo pomenované módnym názvom Dukla.

Budova vznikla ako prvé európske sídlo americkej organizácie združujúcej mladých kresťanských mužov (Young Men Christian Association) vďaka dobročinnosti bratislavského mecéna baróna Juraja (Georga) von Schulpe. Bohatý starý mládenec bez potomkov už prv získal pozemky pri bývalom vonkajšom valovom opevnení mesta („šance“) a dal na nich vybudovať od roku 1894 robotnícku kolóniu. Tridsaťpäť bytov v piatich domoch bolo situovaných okolo spoločného parku podobného priestranstva, kde stála aj budova materskej školy, knižnice, a ďalšie kultúrnospoločenské zariadenia.

Po prvej svetovej vojne venoval Schulpe pozemok na nároží ulíc na vybudovanie objektu YMCA. V Bratislave už vtedy usadení českí architekti absolventi pražskej techniky J. Grossmann a A. Balán vypracovali projekt v intenciách povojnovej pražskej architektúry, ktorý okrem ubytovacej a administratívnej časti obsahoval aj spoločenské priestory, telocvičňu a veľkú sálu, použiteľnú neskôr ako kino. Budovu dokončili v roku 1921.

Priečelia budovy sú ozdobené pilastrami a poliami z červenej neomietanej tehly, ktoré korešpondovali so staršou architektúrou oproti sa nachádzajúcej robotníckej kolónie „desať domov“, ako aj fasády bývalej Menzlovej továrne na asfalt. Hoci organizácia YMCA nemohla objekt získať späť v rámci reštitúcií, obnovili aspoň jeho pôvodný názov a funkčná náplň objektu znovu čiastočne zodpovedá jeho pôvodnému poslaniu.

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus

YMCA stojí na pozemku baróna Schulpeho


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.