Aký príbeh ukrýva Kaplnka sv. Kríža v Starom háji?

7.7.2019
0
Kaplnka sv. Kríža v Starom háji

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Uprostred lesíka v petržalskom Starom háji stojí pozoruhodná pamätihodnosť – kaplnka s nevšednou históriou, ktorá neodmysliteľne dotvára tunajší kolorit.

Príbeh, ktorý sa s týmto mies­tom spája, sa začal písať pred 210 rokmi, v januári 1809. Bratislavu a predovšetkým Petržalku vtedy postihla najväčšia známa ľadová povodeň. Pravý breh Dunaja voda zaplavila natoľko, že nad jej hladinou zostali vyčnievať iba veža kostola a strechy niekoľkých miestnych domov. Podľa súdobých prameňov si živelná pohroma vyžiadala životy dvoch obyvateliek Petržalky, ktoré sa nepodarilo včas prepraviť na mestský breh. Spôsobila tiež škody, ktoré boli vyčíslené sumou 136 994 zlatých.

Miestni obyvatelia našli po svojom návrate v Petržalke všetko spustošené. Iba približne päť domov s pevnými základmi, beztak vážne poškodených, naznačovalo, že na tomto mieste krátko predtým stála obec. Keď voda celkom opadla, obyvatelia Petržalky začali s odstraňovaním škôd. Pri odpratávaní množstva predmetov, ktoré povodeň priplavila, bol v Starom háji nájdený drevený kríž. Bol zakliesnený medzi stromami a vedľa neho ležal mariánsky obraz. Obyvatelia, ktorí kríž našli, si zaumienili uverejniť o tom oznam v novinách, aby bolo možné vrátiť kríž jeho majiteľovi. Snaha však bola márna, nik sa neprihlásil. Preto sa rozhodli nechať kríž obnoviť, slávnostne ho vysvätiť a vztýčiť na mieste, kde bol objavený. Mariánsky obraz bol umiestený v nike na neďalekej hájovni, ktorá tu stojí dodnes.

Kaplnka sv. Kríža v Starom háji:

Zdroj: Matúš Husár

Pôvodný drevený kríž v priebehu nasledujúcich desaťročí výrazne poznačil zub času. V roku 1844 sa preto členovia Streleckého spolku bratislavských mešťanov rozhodli nahradiť ho novým krížom s vyobrazením Ježiša Krista, čím boli poverení mešťania Eremit a Zettl. Nový kríž vysvätil farár Kremlicska. Z jeho prejavu sa zachovali nasledujúce slová: „Odovzdávam Vám tento posvätený Svätý Kríž s prianím, aby ste každoročne na pamiatku tohto posvätenia vykonávali túto pamätnú slávnosť a Vašimi modlitbami k Bohu sa snažili od Vášho mesta odvrátiť povodne, požiare, vojny a mor“. Po posviacke Strelecký spolok zorganizoval slávnostný banket, na ktorom sa zúčastnilo 80 hostí.

Začiatkom 60. rokov 19. sto­ročia sa podarilo vedľa kríža postaviť zvoničku, v ktorej bol upevnený 40-kilogramový zvon, zhotovený zvonárom Antonom Bellonim. Vzhľadom na to, že aj nový drevený kríž začal postupne podliehať skaze, uvažovalo sa o jeho nahradení krížom z kameňa. Vďake zbierke a výraznej pomoci mestského farára Karla Heillera sa tento zámer podarilo realizovať 24. júna 1869, keď bol kamenný kríž slávnostne vysvätený. Náklady na nový kríž, ohradený železným plotom, predstavovali 920 zlatých.

Kaplnka sv. Kríža počas jednej z krížových slávností:

Zdroj: Archív Mateja Čapa

Na slávnostiach sv. Kríža, ktoré sa pravidelne konávali aj v nasledujúcich rokoch, sa zúčastňovalo stále viac ľudí. Viacerí miestni záhradkári sa radi podieľali na jeho výzdobe. Z dôvodu rastúceho záujmu o toto miesto sa postupne zrodil úmysel vybudovať tu malú kaplnku, do ktorej by bolo možné umiestniť kamenný kríž a zvon. Stavebné práce, podľa plánu staviteľa Ludwiga Gratzla, sa realizovali v dňoch 3. júla až 26. septembra 1909, keď bola kaplnka slávnostne vysvätená.

Kamenný kríž:

Zdroj: Archív Matej Čapa

Územie Petržalky prešlo v nasledujúcom období viacerými premenami, až sa napokon v 70. rokoch zmenilo na nepoznanie. Kaplnka sv. Kríža so svojím okolím však premenám času odolala a po svojej rekonštrukcii si dodnes zachováva atmosféru pokojného miesta spätého so zaujímavou históriou.

Mgr. Matej Čapo

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.