• Samospráva
  • 06.07.2019 18:34

Poznáte ich? Uprostred panelákov sa nachádzajú tri drevenice

0 0
Alpinky
Zdroj: in

Pri pohľade na tri drevenice uprostred stromov sa ani nechce veriť, že sa nachádzajú uprostred petržalských panelákov. Tri Alpinky už prežili všeličo, pionierov aj prostitútky...

„Najnovšie je jedna z nich trvalo obývaná novou majiteľkou, ktorá by si rada oplotila aj časť pozemku. Viete o tom zistiť viac?“ požiadala nás čitateľka.

Vlastníkom pozemkov pod chatami je hlavné mesto a sú v jeho priamej správe. „Samotné stavby Alpiniek na uvedených pozemkoch sú vo vlastníctve iných fyzických osôb,“ informoval nás hovorca magistrátu Peter Bubla. „Dve chatky na pozemkoch (par. č. č. 620/3, 620/4) nemajú s mestom ako vlastníkom pozemkov uzatvorenú žiadnu zmluvu (nie je tam ani žiaden iný právny vzťah). Toto rieši hlavné mesto súdnou cestou ako nárok z titulu bezdôvodného obohatenia. Aktuálne je spor vedený na Krajskom súde BA.“

V prípade tretej z nich (pozemok, parc. č. 620/2) bola v roku 2013 uzatvorená nájomná zmluva. Účelom nájmu bolo užívanie pozemku pod stavbou chaty Alpinka, ktorej vlastníkom bol nájomca. „Dňa 21.05.2019 nám bola predložená dohoda o skončení nájmu. A zároveň evidujeme novú žiadosť o nájom tohto pozemku od nového vlastníka. Nová nájomná zmluva k pozemku nebola zatiaľ uzatvorená,“ dodal Peter Bubla.

Medzi obyvateľmi Ovsišťa sa šíri informácia, že nová majiteľka Alpinky, s ktorou plánuje mesto podpísať zmluvu o prenájme pozemku, chce ohradiť aj časť pozemku, ktorý je v okolí objektu. Obyvatelia nie sú nadšení predstavou zabratia verejného priestoru súkromnou osobou. Ako sa k tomu stavia mesto? „Vlastníčka chaty Alpinka požiadala len o nájom pozemku parc. č. 620/2 pod stavbou. Postavenie plota na mestskom pozemku by v tomto prípade nemalo žiaden právny dôvod a podľa toto by sme aj postupovali,“ uviedol hovorca mesta.

(in)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.