Viete o tom, že Petržalka mala podľa pôvodných plánov vyzerať úplne inak?

31.3.2019
0
Lietavská

Zdroj: Archív GIB

Páčil sa vám článok?

Výstavba Petržalky sa začala 2. apríla 1973, keď na dnešnom Námestí hraničiarov položili základný kameň. Nemalo to byť sídlisko, ale mestský sektor s početnými celomestskými a nadmestskými funkciami v blízkosti centra Bratislavy. Aj preto bola vypísaná medzinárodná urbanistická súťaž.

V roku 1966 vypísali Ideovú urbanistickú štúdiu južného obvodu mesta Bratislavy. O tom, že išlo naozaj o jedinečnú súťaž v celosvetovom kontexte, svedčí množstvo zaslaných návrhov od kolektívov autorov z celého sveta (310 účastníkov z 28 krajín), ale aj medzinárodné zloženie poroty (odborníci z Francúzska, Anglicka, Ruska a Juhoslávie).

Za predsedu poroty bol zvolený Arthur Ling (Veľká Británia) a za podpredsedu Štefan Svetko (v tom čase zastával funkciu námestníka hlavného architekta mesta Bratislavy). Do finálneho výberu sa dostalo 18 návrhov, z ktorých víťaza nevybrali. Keďže žiaden z návrhov nedokázal komplexne vyriešiť túto neľahkú úlohu, porota udelila päť tretích cien.

Vyhlásenie výsledkov súťaže:

Zdroj: Archív GIB

Súťaž však priniesla množstvo zaujímavých ideí a konceptov, ktoré porota odporučila ďalej riešiť formou seminárov a diskusií s odborníkmi aj autormi projektov. Výsledkom mala byť mestská časť so stotisíc obyvateľmi s komplexnou občianskou vybavenosťou, so zachovaním prírodného rázu krajiny, uplatňujúc najmodernejšie poznatky z vývoja svetového urbanizmu. V zadaní súťaže sa tiež píše: „Nová Petržalka nemá byť a nebude poňatá ako ‚obytná spálňa‘ mesta, ale ako útvar, ktorý svojou príťažlivosťou utvorí podmienky pre stále a zdravo pulzujúci život, aby sa po výstavbe Petržalky stala Bratislava skutočne mestom na Dunaji.“

III. cena - Tibor Alexy, Ján Kavan, Filip Trnkus - Bratislava:

Zdroj: Archív GIB

Všetky tieto smelé plány však zo dňa na deň zhatila okupácia v roku 1968 a následné roky tzv. normalizácie. Riešením projektu bol poverený Stavoprojekt na čele s architektmi Stanislavom Talašom a Jozefom Chovancom, ktorí aj napriek istým snahám o využitie poznatkov zo súťaže nedokázali zabrániť použitiu prefabrikovaných panelov a typizovaných projektov. Budovať sa muselo čo najrýchlejšie a najlacnejšie aj na úkor kvality. Tak sa v roku 1973 začalo s výstavbou.

(mk)

Páčil sa vám článok?