Petržalka bude mať logo, víťazný návrh obsahuje Dunaj, strom a panelák

29.3.2019
logo Petržalky

Zdroj: MÚ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Petržalka doteraz svoje logo nemala, mala iba historický erb. Súťaž grafických dizajnérov vyhralo logo Juraja Hatlasa z Trenčína, ktoré v sebe zahŕňa tri symboly – Dunaj, strom a ikonický panelák.

„Logo odzrkadľuje 3 prvky, ktoré sú pre mestskú časť charakteristické alebo sa s ňou výrazne spájajú. Vľavo dole je vyobrazená vlnovka, ktorá má predstavovať symbol rieky Dunaj. Za pomyselným vyobrazením Dunaja ľavú časť loga tvorí symbol príbytku, ktorý predstavuje ikonický panelák, ktorý je pre Petržalku charakteristický. Posledným prvkom, ktorý dotvára logo je symbol stromu. Tento symbol zastupuje zeleň a prírodu mestskej časti a vychádza z pôvodného erbu, na ktorom je vyobrazený práve strom,“ píše vo svojom návrhu Hatlas. Ako dodal, prepojenie týchto troch symbolov zároveň vizuálne tvorí písmeno P ako Petržalka.

O víťazovi súťaže rozhodovala 5-členná porota v zložení: Mária Rišková, historička umenia a kultúry, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Stanislav Stankoci, grafický dizajnér, pedagóg, Vysoká škola výtvarných umení, Martin Bajaník, dizajnér, Pekne & Dobre, Barbora Šajgalíková, dizajnérka, vedúca oddelenia vizuálnej komunikácie, SND a Radovan Choleva, vedúci Oddelenia komunikácie s verejnosťou mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Zo všetkých prihlásených súťažných návrhov ponúka víťazný návrh najlepšie ideové riešenie a formálne spracovanie. Logo vyjadruje charakter Mestskej časti - Petržalka, akcentuje hodnoty lokality, zámery jej rozvoja a smerom k verejnosti sprostredkúva vizuálne pozitívne nafurmulované posolstvo. Víťazné logo má dobrý komunikačný potenciál na ďalšie rozpracovanie podľa požiadaviek zadávateľa a je dobre aplikovateľné do tlačových materiálov, elektronického prostredia a ďalšie komunikačné nosiče,“ uviedol predseda poroty Stanislav Stankoci.

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 41 návrhov. Súťaž bola určená pre profesionálnych grafických dizajnérov, ktorí vo svojej doterajšej minimálne 5-ročnej praxi preukázateľne zrealizovali minimálne 3 grafické návrhy loga vrátane dizajn manuálu. Súťaž bola anonymná a každý autor do nej mohol prihlásiť maximálne tri návrhy. Rozhodovalo najmä kreatívne spracovanie, unikátnosť a originalita loga, ale aj funkčnosť a technické využitie pre všetky aplikácie.

(ts)

Páčil sa vám článok?