• História
  • 06.01.2019 08:04

Čo môžete spoznať na poslednej výstave k 150. výročiu MMB?

0 0
Stará radnica
Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Posledná výstava k vlaňajším celoročným oslavám 150-ročného jubilea Múzea mesta Bratislavy (MMB) s názvom Generácie generáciám potrvá do štvrtka 10. januára. Práve v tento deň o 15. hodine bude jej derniéra v Starej radnici, kde sídli najstaršie slovenské múzeum s nepretržitou činnosťou.

"Autorky výstavy Elena Kurincová a Marta Janovíčková symbolicky na prahu roku 2019 urobia k nej posledný odborný výklad. Prezradia, že generácie kurátorov, kustódov v spolupráci s ostatnými zamestnancami múzea vytvárajú súbory zbierok, ktoré po muzeálnom spracovaní sprístupňujú generáciám obyvateľov mesta a jeho návštevníkom. Prezentujeme viac ako 200 predmetov a predstavujeme múzeum ako organizáciu i ako organizmus," informuje Beáta Husová z MMB.

Veľká expozícia o 150-ročnej histórii múzea je vo viacerých priestoroch Starej radnice. Okrem galérie na nádvorí aj na prvom poschodí a prvýkrát sú sprístupnené aj tri miestnosti v suteréne. Tematicky je rozdelená do šiestich periodických období: 1868-1923, 1924-1939, 1940-1945, 1946-1960, 1961-1990 a 1991-2018. Vizuálne a výtvarno-architektonicky ju pripravil tím Pavel Choma, Peter Nosáľ a Juraj Blaško. 

Predstavuje reprezentačné predmety, akými sú primátorské reťaze, symbolické kľúče alebo kreslo mešťanostu. Aj najstaršie evidenčné knihy, spôsoby ukladania zbierok a ich prezentovanie v historických vitrínach. Panelové časti obsahujú podoby expozícií v minulosti aj menné zoznamy odborných pracovníkov.

Návštevník spozná meštianske skrinkové hodiny z druhej polovice 18. storočia, burzovú váhu so závažiami v kazete z roku 1882, množstvo fotografických, plagátových a iných dokumentov z desiatich tematických múzeí MMB. Tiež základné typologické členenie zbierkového fondu po roku 1961 na 17 druhov od archeológie až po zbrane, ako aj vydané publikácie či získané ocenenia.

(TASR)

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) svoj nový objekt Príbeh Starej radnice v decembri sprístupnilo v anglickom jazyku pre zahraničných návštevníkov. Je v expozícii Múzea dejín mesta a odvíja virtuálny príbeh s fyzickým rozhraním rozpovedaný na pozadí dejinných udalostí, zásahov panovníkov a významných osobností do histórie Bratislavy.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.