Cyklotrasa až na Devín je asi len snom

19.4.2007
0
Páčil sa vám článok?

Cyklisti sa do lesa medzi Dunajom a cestou do Devína nedostanú, poľovníci áno, a tak niet divu, že vo verejnosti koluje názor, vraj cyklisti sem nesmú, aby lovcom neplašili zver.

V tejto súvislosti má cyklistická verejnosť ťažké srdce na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (BVS), zjavne však bezdôvodne. Ostrov Sihoť, kadiaľ by cyklotrasa mala viesť, je totiž v ochrannom pásme vodného zdroja 1. stupňa a tam platí zákaz vstupu nepovolaným osobám. Uvádza to hovorkyňa BVS Jana Štulajterová a dodáva: „Bratislavská vodárenská spoločnosť vo veci všeobecného zákazu vstupu vyvinula úsilie, ktoré bolo úspešné, bohužiaľ, neskôr ho zmenili rozhodnutia iných orgánov.“ Pozemky patria Štátnym lesom a prenajímajú si ich poľovníci zo združenia Devínska Kobyla a tí si vybavili výnimku. Tento les je jedným z najnedotknutejších revírov v okolí mesta.

„Cyklisti by sa uspokojili s neupraveným chodníkom, ktorý by sme sami ohradili,“ hovorí Juraj Hargaš zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ). Uvádza, že na konci ostrova Sihoť je most, ktorý by umožnil predĺžiť trasu, potom nasleduje kameňolom, kde by nemali byť problémy: „Slovenský vodohospodársky podnik nám dokonca prisľúbil, že na tomto území by vybudoval cyklochodník sám,“ uvádza J. Hargaš s tým, že stade je to Devína už len jeden kilometer. Ide totiž o bezpečnosť chodcov - popri Devínskej ceste niet kde viesť cyklistickú trasu tak, aby bola bezpečná pred motorovými vozidlami.

J. Štulajterová však namieta, že oplotenie chodníka pre cyklistov je problematické, lebo cesta by sa nachádzala v záplavovom pásme, kde sa nesmú budovať prekážky prípadnej vysokej vode. Uvádza tiež, že BVS vyšla v ústrety STaRZ-u a dala k dispozícii časť pozemku v objekte na výrobu vody a pri tejto príležitosti na vlastné náklady zbúrala, posunula a postavila nové oplotenie svojho objektu.

Gustav Bartovic
Páčil sa vám článok?