Prístavný most budú opravovať 6 týždňov

23.1.2007
0
Páčil sa vám článok?

Pred niekoľkými týždňami sa na telese Prístavného mostu v smere do Slovnaftu, pri benzínovej pumpe Jurki, objavila záhadne vyzerajúca štrbina. Akoby z mostu po zemetrasení vypadol kus betónového bloku.

Keďže v posledných mesiacoch v Bratislave nijaké otrasy zaznamenané neboli, zaujímalo nás, čo sa na moste stalo. Na bratislavskom magistráte sme sa dozvedeli, že príčinou poškodenia mostného telesa je nadmerné zaťaženie mosta automobilovou premávkou.

Prístavný most sa skladá zo 16 mostných objektov, z ktorých je 11 v správe Slovenskej správy ciest a 5 magistrátu. Okrem hlavného mostného objektu - spriahnutej oceľovej konštrukcie s betónovou doskou, sa most skladá z ďalších estakád z monolitického a v jednom prípade prefabrikovaného betónu.  Dôsledkom vysokého zaťaženia mosta došlo k porušeniu v miestach styku jednotlivých mostných objektov tzv. gerberových kĺbov.

Denne prejde po moste v jednom smere až 40 tisíc vozidiel, čím sa Prístavný most zaraďuje medzi najzaťaženejšie na Slovensku. Aby bolo možné i naďalej garantovať jeho vysokú bezpečnosť prevádzky,  je potrebné v najbližšom období zrealizovať opravu poškodených častí. Investorom a odborným garantom rekonštrukcie bude Slovenská správa ciest.

V sobotu 17. apríla sa začnú práce na hornom povrchu mostu na ružinovskej strane. Tieto práce si vyžiadajú úplnú uzávierku výstupných vetví z križovatky na trase Bajkalská ulica, Prístavný most, Petržalka. Uzávierka potrvá do 30. mája. Oprava bude spočívať vo vybúraní vozovky frézovaním, odstránení pôvodných mostných záverov a ložísk, zosilnení predpínacích tyčí, osadení nových ložísk a mostných záverov a zhotovenia nových vozovkových vrstiev.

Pre uzatvorenie mostných vetiev bude nevyhnutné presmerovať premávku  najzaťaženejšieho dopravného prúdu na obchádzku na diaľnici D 61 v Prievoze. Počas rekonštrukcie dôjde aj k zmene v mestskej hromadnej doprave. Tá sa bude týkať siedmich autobusových liniek - autobusov č. 21 a 30 v smere od Slovnaftu do mesta a Petržalky a autobusových liniek č. 86, 98, 118, 120 a 198 v smere Bajkalská ulica - Petržalka.

(mg)

Páčil sa vám článok?