Na Záhorí rekonštruuje župa ďalšie úseky ciest

17.6.2024

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu cesty II/501 v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa.

"Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie za studena na mieste, a výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/501. V intravilánoch obcí Kuchyňa, Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký Mikuláš budú vymenené asfaltové vrstvy vozovky v hrúbke 10 cm. Cieľom revitalizácie je zlepšenie stavebno-technického stavu predmetného úseku cesty," infrmovala nás hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Podľa harmonogramu zhotoviteľa sa revitalizácia začne na úseku cesty medzi Rohožníkom a Sološnicou. Od júla 2024 sa budú realizovať intravilány obcí Kuchyňa a Plavecké Podhradie. Od augusta 2024 zase intravilán obce Plavecký Mikuláš a úsek cesty medzi Sološnicou, Plaveckým Podhradím a Plaveckým Mikulášom. Intravilán obce Sološnica bude zrealizovaný ako posledný.

Predpokladaný termín realizácie je osem mesiacov. Práce sa budú vykonávať v čiastočnej uzávierke so striedavou premávkou. 

(ms)

Páčil sa vám článok?