Petržalka sa pustila do veľkého čistenia parkovísk, vodičov upozorní vopred aj cez SMS

1.4.2024
0

Zdroj: MÚ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Koncom marca odštartovala bratislavská Petržalka veľké čistenie parkovísk. Viac nám prezradila hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.

Petržalka uprace jednak parkoviská v rámci svojho parkovacieho systému (odstavné plochy vyznačené modrou farbou), ale aj verejné odstavné plochy, ktoré spravuje magistrát v rámci celomestskej parkovacej politiky PAAS a ktorých vodorovné značenie prestriekal na bielo.

Hlavným dôvodom údržby petržalských parkovísk je nahromadenie biologického a komunálneho odpadu, ktorý bráni vodičom zaparkovať pohodlne a bezpečne. Tým vedľajším aj oprava menších nerovností ich povrchov, poškodených kanálov či prestriekanie čiar tam, kde je to už potrebné.

Odstránenie listov a iných nečistôt, ako aj orezy konárov alebo kríkov v blízkosti parkovacích miest však nie je možné efektívne vykonať, pokiaľ na nich autá parkujú. Samospráva preto vodičov o upratovaní parkovísk informuje tri dni vopred osadením dopravného značenia „zákaz vjazdu“ a „zákaz zastavenia“ priamo na danej ploche aj s uvedením konkrétneho dátumu a času.

Upozornia vopred aj cez SMS

V snahe upozorniť dotknutých majiteľov vozidiel s dostatočným časovým predstihom posiela mestská časť vodičom upozornenie o údržbe jej parkovísk aj cez SMS-ky.
Okrem zbytočného neporiadku z letákov a plagátov túto zmenu odôvodňuje aj sťažnosťami niektorých vodičov, ktorí si aj napriek množstvu upozornení informácie o plánovanej údržbe parkoviska, podľa ich slov, nevšimli.

Zdroj: MÚ Petržalka

Vodičov vopred upozorní dopravná značka. 

„Každé parkovisko plánujeme v roku 2024 čistiť iba raz, ale z dôvodu rizika nepriaznivého počasia máme v harmonograme určené pre istotu dva fixné dátumy,“ tvrdí vedúci referátu statickej dopravy miestneho úradu Andrej Árva.

„V prípade dobrého počasia a uvoľnenia celého parkoviska sme schopní vykonať všetky potrebné činnosti v priebehu pár hodín a tým pádom nebude potrebné využiť druhý rezervovaný termín,“ dodáva.

Kompletný harmonogram 2024 samospráva zverejnila na webe.

(ms)

Páčil sa vám článok?