Zverejnili nový termín dostavby Petržalslej električky, magistrát podpísal s dodávateľom dodatok zmluvy

26.3.2024
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Výstavba novej električkovej trate v Petržalke by mala byť vo významnej miere ukončená ešte v tomto roku. O novom termíne a podpisu dodatku informoval na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo.

"Po náročných rokovaniach so španielskym a čínskym vedením zhotoviteľa stavby Petržalskej električky sme podpísali dodatok zmluvy s novým harmonogramom – električková trať má byť odovzdaná mestu do 15. decembra 2024," uviedol Vallo.

Výstavba oproti pôvodným plánom mešká. "Hoci na väčšine úseku je už vybetónovaná spodná doska jazdnej dráhy, na 620 metroch už aj s koľajami, a postupne sa budujú tiež nové mosty, križovatky a nové depo, otvorene sme komunikovali, že nie sme s celkovým tempom prác spokojní a že dokončenie trate podľa platného harmonogramu už nebolo možné garantovať. Zhotoviteľovi sme adresovali množstvo výhrad a žiadali ho o nápravu, avšak to posledné, čo by ktokoľvek chcel, bolo, aby nám aj tu hrozila situácia ako pri tuneli Višňové," uviedol Vallo.

Ako dodal, stavba od začiatku čelila viacerým problémom, od komplikovaných vzťahov v pôvodnom konzorciu cez radikálne zvýšenie cien energií a materiálov v celom regióne až po objektívne prekážky, ako napríklad odhalenie nelegálnej skládky nebezpečného odpadu ešte z čias výstavby sídliska či ďalších skládok stavebného odpadu.

"Posledné mesiace sme však urobili všetko, čo bolo v našich kompetenciách, a v súlade s týmito limitmi sme vyrokovali dodatok k zmluve s novým harmonogramom prác. Cieľom mesta aj zhotoviteľa je zintenzívniť práce pre čo najskoršie dokončenie stavby," informoval primátor. 

Podpisu dodatku predchádzali náročné rokovania nielen s vedením španielskeho zhotoviteľa Aldesa, ale aj s vedením vlastníka Aldesy, čínskou spoločnosťou China Railway Construction Corporation, ktorej top manažment pricestoval na Slovensko.

Zhotoviteľ sa zaviazal do 15. decembra 2024 dostavať električkovú trať tak, aby po nej mohla jazdiť električka a mestu do tohto dátumu dodať aj všetku dokumentáciu potrebnú na schválenie predbežného užívania trate. Cestujúci by tak po novej električkovej trati mohli jazdiť už začiatkom budúceho roka v závislosti od trvania povoľovacích procesov. Zhotoviteľ sa zároveň zaviazal dokončiť do augusta 2025 zvyšok stavebných objektov, ktoré síce sú súčasťou projektu, ale nie sú nevyhnutné pre samotnú prevádzku električky, ako napríklad premostenie Kutlíkovej ulice.

"S novým harmonogramom súvisí aj posun niektorých míľnikov stavby, ktorý vychádza z objektívnych okolností. Mesto v rámci dohody zhotoviteľovi poskytne zálohovú platbu s úrokovou sadzbou vo výške 10 miliónov eur, na ktorú je 100 % banková záruka, čiže časť sumy, ktorú by mesto aj tak zaplatilo neskôr, teraz zaplatí vopred. Túto zálohu zhotoviteľ použije na zabezpečenie aktivity viacerých subdodávateľov na stavbe, aby práce mohli napredovať rýchlejšie. Očakávame teda v najbližších týždňoch postupné zintenzívňovanie prác a do mesiaca by sa mal zdvojnásobiť počet stavebných objektov, na ktorých sa bude súbežne pracovať, v podobnom rozsahu očakávame aj zvýšený počet pracovníkov na stavbe," ukončil Vallo.

(ms)

Páčil sa vám článok?