Ako sa zachovajú pri chodníkovej novele mestá v Bratislavskom kraji?

15.9.2023
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

V okresných mestách Bratislavského kraja sa pripravujú na zavedenie tzv. chodníkovej novely v intenciách konkrétnych podmienok samospráv. Zmena v zákone o cestnej premávke zakáže od októbra motoristom parkovať autá na chodníkoch.

V Malackách neuvažujú o tom, že by parkovanie na chodníku na niektorých miestach povolili dopravným značením. "Rešpektujeme prijatý zákon a aktuálne neevidujeme potrebu zmeny dopravného značenia. Našou preferenciou je, že na chodníky patria chodci," skonštatoval v tejto súvislosti primátor Malaciek Juraj Říha. Je si vedomý, že problémy s parkovaním môžu na niektorých miestach nastať, upozorňuje však, že ide o lokality s prevahou rodinných domov, ktoré majú svoje vjazdy do dvora.

Aj v Senci mesto vyzvalo obyvateľov, aby sa na zmenu pravidiel, pokiaľ je to možné, pripravili aj tým, že budú parkovať vo svojich garážach, prípadne na parkovanie upravili brány a dvory rodinných domov. Hovorkyňa Senca Martina Ostatníková uviedla, že samospráva pripravuje zvýšenie počtu parkovacích miest v menších počtoch na niektorých miestach, kde to ešte je možné, o legalizácii parkovania na chodníkoch však v Senci neuvažujú.

"Chodníky sú užšie, ako je na takúto realizáciu potrebné. Mesto, vychádzajúc z generelu dopravy, uvažuje teda aj o zjednosmernení ulíc a na niektorých kritických uliciach aj o rušení chodníkov," dodala. Senec pripravuje tiež vlastnú parkovaciu politiku, zástupcovia samosprávy preto študujú i tie stratégie, ktoré boli zavedené v iných mestách, aby sa inšpirovali dobrými príkladmi a, naopak, vyvarovali chýb.

V Pezinku deklarujú, že tam, kde sa to bude dať, "umožnia" parkovanie na chodníku. "V prípade, ak to priestorové možnosti dovolia, bude možné státie na ceste. Samozrejme, plánuje sa aj zjednosmernenie premávky," informovala vedúca referátu stratégie a rozvoja mesta Pezinok Miroslava Petrušová. Samospráva tiež preveruje, či v prípade miest určených pre konkrétnu osobu so statusom ŤZP je nárok na vyhradené parkovacie miesto stále aktuálny.

(TASR)

Páčil sa vám článok?