Parkovanie na chodníkoch skončí, no skončia aj niektoré chodníky. Čím prekvapil dopravný analytik?

2.9.2023

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Už o mesiac, 1. októbra, vstúpi do platnosti odkladaná novela zákona o cestnej premávke, ktorá zakazuje parkovať na chodníkoch – pravda, s výnimkou tých, kde to povolí dopravná značka. Oslovili sme viacero mestských častí v Bratislave, ktoré potvrdili, že autá nezmiznú zo všetkých chodníkov, naopak, niekde zmiznú práve chodníky, ktoré budú slúžiť autám. Zaujímavú reakciu nám poskytol dopravný analytik.

Samospráva v Ružinove síce vníma zmenu zákona pozitívne, zároveň však priznáva, že nie je možné vylúčiť parkovanie na všetkých chodníkoch.  „V rámci mestskej časti sme na cestách v našej správe hľadali lokality, kde je zachovanie parkovania na chodníkoch akceptovateľné. V niektorých prípadoch, ak je dostatočná šírka vozovky, tak sa parkovanie presunie priamo na vozovku, v ojedinelých prípadoch je riešením aj kompletné zrušenie chodníka. Ak je zaň adekvátna náhrada, teda iný dostatočne široký a vyhovujúci chodník, môže sa využiť na parkovanie,“ informovala Adela Vavrušová z komunikačného oddelenia.

Veľkú časť územia Nív, ktorá je zaradená v zóne regulovaného parkovania, mal Ružinov vyriešenú už v lete, pričom tam, kde to bolo potrebné, parkovanie na chodníkoch priznali. Pre miestnu časť Trnávka spracovali v prvom polroku samostatnú dopravnú štúdiu, ktorú posúdil Krajský dopravný inšpektorát. Realizáciu dopravného značenia naplánovala samospráva na august a september.

Rovnako v Petržalke pripravili projekty organizácie dopravy tak, aby čo najviac zohľadnili možnosť zachovať parkovanie na chodníkoch, pričom chodci nebudú obmedzení ani ohrození. „Vzhľadom na charakter našej mestskej časti, v ktorej prevažuje funkcia bývania a je výrazný nedostatok parkovacích kapacít, bol tento prístup správny a nevyhnutný,“ pripomenula hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Tam, kde to situácia umožní a Krajský dopravný inšpektorát odsúhlasí, parkovanie rezidentov i návštevníkov povolia príslušnou dopravnou značkou. „Takto sú pripravené už zaregulované zóny Stará Petržalka, Dvory I, II, III, V, VI,  Háje I, Lúky VI, ku ktorým pribudnú v priebehu tohto roka zvyšné časti oblasti Lúky,“ doplnila Halašková.

Hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes sa k téme vyjadril podobne: „Karlova Ves pripravila projekty organizácie dopravy, ktoré by umožnili vodičom parkovať všade tam, kde je to v zmysle zákona možné. Projekty nám priebežne schvaľuje krajský dopravný inšpektorát (KDI), ale na ich definitívne schválenie je potrebný aj súhlas hlavného mesta. Mestská časť sa snaží zachovať maximálny počet parkovacích miest. Požiadavka hlavného mesta na zachovanie dvojmetrovej šírky chodníka je na niektorých miestach bez zrušenia parkovania nerealizovateľná.“

Ako ďalej uviedol, práve preto, že parkovacích miest v dôsledku zákazu parkovania na chodníkoch určite ubudne, sa snažia presadiť, aby všade tam, kde je to možné, boli vyznačené. „Ide o kompromisy, pretože musíme zachovať bezpečnú šírku jazdnej dráhy pre vozidlá, a zároveň myslieť aj na bezpečný pohyb chodcov.“

Zdroj: ac

​Celoplošný zákaz parkovania na chodníkoch s výnimkou vyznačených miest platí od 1. októbra. 

Takisto v Novom Meste pripravujú projekty organizácie dopravy s častým použitím značky č. 273, ktorá povoľuje parkovanie na chodníku. Na otázku, koľko ulíc prípadne  zjednosmernia, aby sa z druhého jazdného pruhu vytvorili parkovacie miesta, sme dostali z referátu komunikácie takúto odpoveď: „Pre parkovanie na chodníkoch v tejto chvíli neplánujeme zjednosmerňovať ulice, ktoré sú teraz obojsmerné. Limitujúcim faktorom pri počte parkovacích miest je fakt, že legislatívne možnosti a technické normy pri budovaní bytových domov v minulosti neudávali parkovacie kapacity.“ Samospráva predpokladá, že nový zákon v prvom rade zlepší podmienky pre chodcov a všetkých, ktorí potrebujú viac priestoru na chodníkoch. „Kroky uvedené vyššie smerujú k maximalizácii počtu legálnych parkovacích miest, ktoré budú v súlade s technickými normami a nebudú ohrozovať chodcov,“  dodali z komunikačného odboru.

Zástupca starostu v Dúbravke Marián Bohunský pripomenul, že okrem novely zákona o cestnej premávke museli riešiť aj celomestskú parkovaciu politiku PAAS.  „Projekty na PAAS už boli pred finišom, no po prijatí novely sme museli pristúpiť k ich preprojektovaniu a do projektov zahrnúť aj opatrenia z nej vyplývajúce vo vzťahu parkovania na chodníkoch, čo nás stálo nemálo času,“ uviedol.

Podľa jeho slov sa Dúbravka v súčinnosti s Krajským dopravným inšpektorátom a príslušnými pracovníkmi magistrátu hlavného mesta intenzívne zaoberala prípravou podkladov  parkovania automobilov na chodníkoch v súlade s touto novelou. „Záujmom našej mestskej časti bolo zachovať čo najviac parkovacích miest, a to pri dodržaní príslušných noriem a zákonov s ohľadom na bezpečnosť chodcov. V projektoch sme hľadali riešenia, aby sme čo najviac vychádzali v ústrety všetkým občanom - teda chodcom, motoristom či bicyklistom, zároveň dodržiavali bezpečnosť ľudí a všetky právne predpisy,“ informoval Marián Bohunský.

Pripustil tiež, že v zmysle pripravených projektov budú zrejme musieť niektoré úseky ulíc zjednosmerniť. Na otázku, či bude v Dúbravke od októbra dostatočný počet legálnych parkovacích miest pre rezidentov i návštevníkov, reagoval: „Mestská časť, avšak v závislosti od finančných prostriedkov, ale aj vo vzťahu k životnému prostrediu a iným okolnostiam, sa priebežne snaží budovať menšie plochy na parkovanie motorových vozidiel. Okrem toho hlavné mesto pripravuje PD k výstavbe nového parkovacieho domu.“

• Dopravný analytik Jozef Drahovský: Zmena logiky zákona stojí nemalé peniaze

„Doteraz bolo paušálne dovolené osobným vozidlám, motorkám, bicyklom, elektrickým kolobežkám a podobne parkovať na chodníku, ak ponechajú pre chodcov 150 cm, okrem miest, kde je to zakázané dopravným značením. Po novom je paušálne zakázané osobným vozidlám parkovať na chodníku, pokiaľ to nie je dopravným značením povolené. Tento zákaz sa však netýka motoriek, bicyklov, elektrických kolobežiek a podobne, tie v minulosti mohli aj naďalej budú môcť parkovať na chodníkoch,“ pripomína dopravný analytik Jozef Drahovský.

Zároveň kladie otázku, prečo sa pristúpilo k zmene logiky zákona – a naznačuje zaujímavý motív: „Dávnejšie ma starosta nemenovanej obce požiadal o pomoc s tým, aby sa v jeho obci neparkovalo na chodníkoch. Poslal som mu návrh dopravného značenia, ako tento cieľ dosiahnuť.  Odpoveď bola iná, ako som očakával. Že keby to tak spravil, tak všetci budú vedieť, že za zmenou dopravného značenia je on a jeho voliči ho viac nebudú voliť. On potrebuje, aby sa to riešilo zmenou zákona v Národnej rade, aby to nebolo naňho. Tak sa aj stalo.“

(ac)

Páčil sa vám článok?