DPB spúšťa od augusta veľké zmeny v premávke MHD, pozrite si podrobnosti

17.7.2023
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Od 5. augusta budeme v bratislavskej MHD cestovať po novom. Veľké zmeny sa týkajú najmä východnej a západnej časti hlavného mesta. Informoval nás o nich hovorca DPB Matej Chlebovec. Podrobnosti o zmenách v premávke jednotlivých liniek sme našli na webovej stránke DPB.

"Prirodzený vývoj Bratislavy prinášajúci nové sídliská, nákupné zóny, zdravotnícke zariadenia a časový posun dopravnej špičky znamená zmenu návykov a potrieb cestujúcich. Dopravný podnik Bratislava (DPB) preto každý rok v pravidelných intervaloch prispôsobuje premávku liniek alebo len vybraných spojov na základe reálnych dát z premávky a podnetov verejnosti, aby zlepšil a posilnil obsluhu v tých častiach mesta, kde je dopyt po komfortnej a spoľahlivej MHD. Najbližšia úprava grafikonov príde už v polovici letných prázdnin. Jej súčasťou bude aj zavedenie obsluhy novovybudovanej nákupno-obytnej zóny s Nemocnicou Bory, uviedol Chlebovec. 

Mestské časti Ružinov, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamač čakajú od 5. augusta 2023 lokálne zmeny v trasovaní a cestovných poriadkoch niektorých liniek. "DPB nimi zefektívni cestovanie napríklad prispôsobením počtu spojov podľa ich vyťaženosti. Linky, ktoré využíva veľký počet cestujúcich, budú posilnené. Aby však tieto vylepšenia mohli byť realizované v rámci rozpočtu DPB, ktorý má isté obmedzenia, tak zároveň trasy s nízkym počtom cestujúcich budú upravené, prípadne nahradené novými spojeniami. Minimalizujú sa tiež súbehy liniek obsluhujúcich rovnaké oblasti. Mestské časti však po zmenách získajú garanciu nosných liniek, teda takých, ktorých vysoká frekvencia spojov poskytuje komfortné spojenie s centrom mesta. Takéto linky sú rozpoznateľné číslom s farebným podkladom, dodal.

Mestská časť Ružinov

V Ružinove sa zmeny dotknú liniek 61, 63, 64, 74, 96 a 196.

Zdroj: DPB

Cestujúci z tejto mestskej časti získajú podľa hovorcu lepšie intervaly najvyužívanejších liniek 61, 63 a 96. Nákupná zóna Avion a Ikea a Galvaniho ulica bude podľa DPB kvalitnejšie dopravne obslúžená a linka 61 po novom prepojí Trnávku s Hlavnou stanicou. Po jej presmerovaní cez Bulharskú ulicu bude pripravená na transformáciu z autobusov na ekologikcké hybridné trolejbusy. 

Linka 61
V súvislosti s prípravou prevádzky hybridných trolejbusov bude linka medzi zastávkami Klienstke centrum a Avion Shopping Park presmerovaná cez Trnávku. Autobusy (a neskôr ekologické trolejbusy) budú premávať častejšie - na linke dôjde k zlepšeniu intervalu. V okolí letiska budú doplnené zastávky v blízkosti rastúcej obytnej štvrte do trasy linky – Fafruny a Pri letisku.

Linka 63
Ruší sa zachádzka linky na zastávku Tesco Lamač, náhradou je linka 30 v novej trase. Medzi zastávkami Klientske centrum a Avion Shopping park je linka presmerovaná cez Trnavskú cestu, Martinský cintorín a Ivanskú cestu ako náhrada za linku 61. Počet spojov na linke sa zvýši, vďaka čomu získajú východné a západné časti mesta častejšie a sčasti aj expresné spojenie.

Linka 64
Linka bude premávať z Valašskej po Trnavské mýto po súčasnej trase, ďalej na novú konečnú Jelačičova. V úseku Trnavské mýto – Trnávka bude nahradená častejšie premávajúcou linkou 61. Vďaka presmerovaniu dôjde k zlepšeniu obsluhy okolia Jelačičovej a Žellovej ulice.

Linka 74
Linka bude nahradená linkami 70 a 61, ktoré obe budú mať posilnený interval. Budú teda oproti súčasnosti premávať častejšie.

Linka 96
Na linke dôjde ku skráteniu trasy. Novou konečnou pri ceste z Petržalky bude Avion Shopping Park. Úsek na letisko sa ruší z dôvodu jeho minimálnej vyťaženosti. Linka oproti súčasnosti bude premávať častejšie. Najväčšie zlepšenie bude realizované v úseku Klientske centrum – Avion Shopping Park. Záverečný úsek na letisko bude nahradený posilnenou linkou 61, na ktorú bude možné prestúpiť pri Avione.

Linka 196
Linka bude zlúčená s častejšie premávajúcou linkou 96. Pri ceste do oblasti Stanice Nové Mesto je možné využiť linku 50, na ktorú je možné prestúpiť z linky 96 na zastávke Maximiliána Hella.

Mestské časti Dúbravka, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica a Lamač

"Od augusta bude západná časť Bratislavy rýchlejšie a častejšie navzájom poprepájaná a spojená s rozvíjajúcou sa zónou Bory. Práve tá získa vďaka novej trase a posilnenému intervalu linky 30 dopravnú obsluhu novej nemocnice. K Nemocnici Bory bude možné prestúpiť z nosných liniek 4 a 21. Linka 37 sa stane rovnako nosnou, teda intervalovo posilnenou a v úseku Most SNP – Vrančovičova nahradí doterajšiu trasu linky 30, v úseku Krematórium – Záhorská Bystrica zase linku 36. Sídlisko Strmé Vŕšky bude častejšie obsluhované linkou 36 so zmenenou trasou," uviedol hovorca..

Dúbravka

V Dúbravke sa zmeny dotknú liniek 20, 23, 36, 123 a na územie Dúbravky začne chodiť v novej trase linka 30.

Zdroj: DPB

Linka 20
Väčšina trasy linky zostáva zachovaná. Väčšina spojov však pôjde v trase Opletalova, VW5 - Podvornice. Na zastávku Tesco Lamač budú pokračovať iba vybrané spoje v intervale 30 minút. Mimo špičky taktiež príde k posilneniu intervalu medzi Podvornicami a Devínskou Novou Vsou na 15 minút. Zároveň sa ruší zachádzanie na zastávku Technické sklo. Náhradou je nová zachádzka na linke 23.
Vďaka týmto zmenám má linka lepšie nadväzovať na električky. Nová trasa ponúka aj rýchlejšie spojenie Dúbravky s Devínskou Novou Vsou.

Linka 23
Všetky spoje obojsmerne zachádzajú na zastávku Technické sklo. Spoje v úseku Podvornice – Lamač budú premávať iba počas špičiek pracovných dní v režime školský rok. Tieto spoje budú po novom taktiež zachádzať na zastávku Segnáre v Lamači.

Linka 30
Linka dostáva úplne novú trasu: Podvornice – Nemocnica Bory – OC Bory – Lamač – Vrančovičova – Segnáre – Tesco Lamač – Patrónka. Linka bude v trase Podvornice – Lamač premávať v intervale 15 minút, čím zabezpečí obsluhu Nemocnice Bory aj s možnosťou prestupu z nosných liniek 4 a 21 na zastávkach Podvornice a OC Bory. Linka svojou trasou v rôznych úsekoch nahrádza linky 23, 36 a 123, pričom oproti súčasným linkám 36 a 123 ponúkne častejšie spojenie Dúbravky a Borov. Zachádzka k Tescu Lamač je tiež náhradou za linku 63.

Linka 36
Linka bude síce skrátená, ale častejšie obslúži trasu medzi centrom Záhorskej Bystrice a časťou Strmé Vŕšky. Pri ceste z Dúbravky do Záhorskej Bystrice je možné využiť linky 30 a 216 s prestupom na Boroch.

Linka 123
Linka bude zrušená a nahradená častejšie premávajúcou linkou 30.

Lamač

V Lamači sa zmeny dotknú liniek 23, 30, 37, 63, 92, 123 a 130.

Zdroj: DPB

Linka 23
Všetky spoje obojsmerne zachádzajú na zastávku Technické sklo, a to ako náhrada za linku 20. Spoje v úseku Lamač – Podvornice budú premávať iba počas špičiek pracovných dní v režime školský rok. Tieto spoje budú po novom taktiež zachádzať na zastávku Segnáre.

Linka 30
Linka dostáva úplne novú trasu: Podvornice – Nemocnica Bory – OC Bory – Lamač – Vrančovičova – Segnáre – Tesco Lamač – Patrónka. Linka bude v trase Podvornice – Lamač premávať v intervale 15 minút, čím zabezpečí obsluhu Nemocnice Bory aj s možnosťou prestupu z nosných liniek 4 a 21 na zastávkach Podvornice a OC Bory. Linka svojou trasou v rôznych úsekoch nahrádza linky 23, 36 a 123, pričom oproti súčasným linkám 36 a 123 ponúkne častejšie spojenie Borov a Dúbravky. Zachádzka k Tescu Lamač je tiež náhradou za linku 63. V úseku Patrónka – Most SNP a čiastočnej aj v úseku Patrónka – Lamač je linka nahradená po novom nosnou linkou 37, ktorá ponúkne častejšie spojenie.

Linka 37
Z linky 37 sa stáva nosná linka s častejším intervalom, pribudnú jej zastávky: Pod násypom, Skerličova, Pridánky, Mokrohájska a Kráľovské údolie - ako náhrada za linku 30.

Linka 63
Ruší sa zachádzka linky na zastávku Tesco Lamač, vďaka čomu získa Lamač rýchlejšie spojenie so širším centrom mesta. Náhradou je linka 30 v novej trase. Medzi zastávkami Klientske centrum a Avion Shopping park je linka presmerovaná cez Trnavskú cestu, Martinský cintorín a Ivanskú cestu. Počet spojov na linke sa zvýši, vďaka čomu získajú západné a východné časti mesta častejšie a sčasti aj expresné spojenie.

Linka 92
Linka zabezpečujúca spojenie z/na zmeny v Automobilovom závode Volkswagen bude medzi zastávkami Zoo a Stn. Lamač presmerovaná cez tunel Sitina, vďaka čomu zabezpečí rýchlejšie spojenie Petržalky s výrobným závodom.

Linka 123
Linka bude zrušená a nahradená častejšie premávajúcou linkou 30.

Linka 130
Linka bude zrušená a nahradená častejšie premávajúcou linkou 30. Plánované presmerovanie linky 30 cez ulicu Pod Zečákom sa uskutoční po dobudovaní dopravného značenia.

Záhorská Bystrica 

V Záhorskej Bystrici sa zmeny dotknú liniek 36 a 37.

Zdroj: DPB

Linka 36
Linka bude síce skrátená, ale častejšie obslúži trasu medzi centrom Záhorskej Bystrice a časťou Strmé Vŕšky. Pri ceste z Dúbravky do Záhorskej Bystrice je možné využiť linky 30 a 216 s prestupom na Boroch.

Linka 37
Z linky 37 sa stáva nosná linka s častejším intervalom, pribudnú jej zastávky: Pod násypom, Skerličova, Pridánky, Mokrohájska a Kráľovské údolie - ako náhrada za linku 30.

Devínska Nová Ves a Devín 

V Devínskej Novej Vsi isa zmeny dotknú liniek 20, 21, 23 a 29.

Linka 20
Väčšina trasy linky zostáva zachovaná. Väčšina spojov však pôjde v trase Opletalova, VW5 - Podvornice. Na zastávku Tesco Lamač budú pokračovať iba vybrané spoje v intervale 30 minút. Mimo špičky taktiež dôjde k posilneniu intervalu medzi Devínskou Novou Vsou a Podvornicami na 15 minút. Zároveň sa ruší zachádzka na zastávku Technické sklo. Náhradou je nová zachádzka na linke 23.
Vďaka týmto zmenám bude linka lepšie nadväzovať na električky. Nová trasa ponúka aj rýchlejšie spojenie Devínskej Novej Vsi s Dúbravkou.

Linka 21
Väčšina spojov linky 21 je v „starej“ časti DNV skrátená po zastávku Jána Jonáša, VW1. Na zastávku Volkswagen, VW2 budú premávať iba spoje v čase striedania pracovných zmien. Dôjde tiež k zlepšeniu obslužnosti „starej“ časti Devínskej Novej Vsi vďaka presmerovaniu väčšiny spojov na konečnú Jána Jonáša, VW1 a posilneniu intervalu linky v sedle a cez víkendy na 15 minút. Konečná zastávka Pri Sandbergu bude linkou obsluhovaná iba v špičkách pracovných dní v doterajšom režime – teda každým druhým spojom. Pre nízku vyťaženosť sa ruší u linky 21 zastávka Vápenka. Zastávka bude naďalej obsluhovaná linkou 20, na ktorú bude možné prestúpiť v Devínskej Novej Vsi alebo na zastávke T. P. Kolakoviča.

Linka 23
Všetky spoje obojsmerne vykonajú zachádzku na zastávku Technické sklo. Spoje v úseku Podvornice – Lamač budú premávať iba počas špičiek pracovných dní v režime školský rok. Tieto spoje budú po novom taktiež zachádzať na zastávku Segnáre v Lamači.

Linka 29
Zmena trasy linky sa nemení. Dôjde však ku zmenám intervalov linky s cieľom efektívnejšej premávky linky. Vybrané spoje vo večerných hodinách budú premávať iba v úseku Malá scéna – Riviéra, vďaka čomu bude zlepšený interval medzi spojmi. Častejšie bude linka 29 premávať aj cez víkend, kedy je vyťažená návštevníkmi Devína.

Zmeny všetkých dotknutých liniek MHD budú dostupné s odporúčaniami optimálnych spojení na webstránke DPB – www.dpb.sk, rovnako bude podrobný rozsah zmien pre cestujúcich dostupný na všetkých zastávkach v danej lokalite. Aby bol prechod na nový grafikon pre cestujúcich dostatočne zrozumiteľný, v termíne od 29.7.2023 do 11.8.2023 budú na významných zastávkach a prestupných uzloch menených liniek aj informátori, ktorí budú nápomocní pri vysvetľovaní nových trás či cestovných poriadkov a cestujúcim poskytnú užitočné rady a tipy.

(ms)

Páčil sa vám článok?