BPS Park odmieta tvrdenia o neplatnosti nájomných zmlúv o parkovaní

26.5.2023

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Súkromná spoločnosť BPS Park, ktorá prevádzkuje viac ako 17 rokov parkovanie v časti bratislavského Starého Mesta, odmieta tvrdenia o neplatnosti nájomnej zmluvy s hlavným mestom. Predbežný právny názor súdu o jej údajnej neplatnosti, o ktorej hovorí bratislavský magistrát, nemá podľa nej žiadnu právnu relevanciu. Konštatuje to vo svojom stanovisku v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov samospráv o preberaní približne 3000 parkovacích miest do správy hlavného mesta.

"Pokiaľ ide o obsah predbežného právneho názoru súdu, tento právny názor neobstojí a isto nemá žiadnu právnu relevanciu," myslí si predseda predstavenstva spoločnosti Peter Poloma. Poukazuje na to, že bol vyslovený zo strany konajúceho súdu, ktorý dodatočne zistil, že nemal absolútne žiadnu kompetenciu a právomoc na prejednanie danej žaloby hlavného mesta. A teda ani kompetenciu na vyslovenie akéhokoľvek právneho názoru v otázke, či je predmetná nájomná zmluva medzi hlavným mestom a spoločnosťou platná alebo nie. "Vo svojom súdnom rozhodnutí to aj výslovne uviedol," podotýka Poloma.

Rovnako platná má byť aj nájomná zmluva, ktorú má súkromná spoločnosť uzatvorenú s mestskou častou Staré Mesto. O tejto zmluve podľa spoločnosti žiadny súd doteraz nerozhodol ani v súčasnosti nekoná. Nemá ani vedomosť o vedení žaloby voči nej. "Výhrady voči tejto zmluve neboli v posledných desiatich rokoch vôbec vznášané," zdôrazňuje Poloma s tým, že mestská časť opakovane prezentovala vôľu a ochotu byť účastníkom tejto zmluvy. Pri svojich tvrdeniach sa spoločnosť odvoláva aj na množstvo písomných dodatkov, z ktorých niektoré boli odsúhlasené aj na staromestskom miestnom zastupiteľstve.

Stalo sa tak napríklad aj koncom septembra 2019, keď poslanecký zbor schválil dodatok predstavujúci súbor troch opatrení v prospech rezidentov. Ten vyrokovalo vtedajšie vedenie Starého Mesta. Jednou z vyrokovaných zmien bolo zníženie ceny ročnej rezidenčnej parkovacej karty vydávanej súkromnou spoločnosťou na prvé auto, ktorá sa tak dostala na úroveň ceny karty v rámci celomestskej parkovacej politiky (PAAS). Na rovnakú cenu sa dostala aj parkovacia karta, ktorú vo svojich zónach vydáva mestská časť.

"Naša spoločnosť má za to, že žiadna z dvoch zmlúv nie je zmluvou neplatnou, že dané zmluvné vzťahy naďalej trvajú," konštatuje Poloma. Deklaruje však pripravenosť uzatvoriť obojstranne férovú mimosúdnu dohodu. "Ak už nie o podmienkach pokračovania v spolupráci, tak aspoň obojstranne akceptovateľných podmienkach ukončenia spolupráce," odkazuje Poloma.

Vedenie hlavného mesta a Starého Mesta informovali, že Bratislava preberie od augusta správu približne nad 3000 parkovacími miestami v centre mesta. Odvolávajú sa na predbežné právne posúdenie súdu. Spoločnosť sa síce podľa nich odvolala, avšak "len" voči postúpeniu riešenia parkovacích miest, keďže výsledkom je, že o nich má rozhodovať hlavné mesto. Magistrát je presvedčený, že svoju pozíciu obháji. Zmluvy označujú samosprávy za sporné, výnosné pre prevádzkovateľa a mimoriadne nevýhodné pre mesto a mestskú časť. Predmetné parkovacie miesta sa majú stať v lete súčasťou novej plánovanej zóny č. 0 Centrum - Panenská, ktorá bude súčasťou PAAS.

Na základe zmluvného vzťahu s mestskou časťou spravuje súkromná spoločnosť 2489 parkovacích miest, ďalších 600 parkovacích miest na základe zmluvy s magistrátom. Pre zmluvu so Starým Mestom vzniklo v minulosti viacero súdnych sporov, ktoré boli ukončené v roku 2013 dohodou o urovnaní. Rámcové podmienky dohody schválilo miestne zastupiteľstvo v apríli 2013.

Veľká zmena po 17 rokoch: Bratislava preberie do správy parkovacie miesta v Starom Meste, ktoré spravovala súkromná firma

Mesto Bratislava preberie od augusta správu nad približne 3000 parkovacími miestami v Starom Meste, ktoré takmer 17 rokov prevádzkuje súkromná spoločnosť BPS Park. Súd mal v predbežnom právnom posúdení uviesť, že zmluvu medzi hlavným mestom a súkromnou spoločnosťou o nájme predmetných parkovacích miest považuje za neplatnú. Vo štvrtok to oznámili primátor Bratislavy Matúš Vallo a starosta Starého Mesta Matej Vagač.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?