Ďalšie kompenzácie v prímestskej doprave: Niektorým cestujúcim vygenerujú bezplatné lístky

24.5.2022
0

Zdroj: Arriva

Páčil sa vám článok?

Prímestská autobusová doprava v Bratislavskom kraji, zabezpečovaná od 15. novembra 2021 novým dopravcom ARRIVA Mobility Solutions, je po počiatočných problémoch stabilizovaná. Informovala nás o tom hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy Eva Vozárová s tým, že prichádzajú ďalšie kompenzácie za počiatočné výpadky spojov.

Prvé výpadky cestujúcim kompenzovali bezplatným cestovaním v mesiacoch január a február 2022. V ďalšej fáze prichádzajú kompenzácie pre cestujúcich so zakúpenými električenkami - predplatnými cestovnými lístkami (PCL).

"V období od 31. mája 2022 do konca roka 2022 im budú automaticky vygenerované bezplatné bonusové predplatné cestovné lístky. Nárok na kompenzáciu v podobe bonusovej električenky majú pravidelní cestujúci, ktorí mali platnú električenku s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022," priblížila Vozárová.

Výška bonusu je odvodená od typu električenky v kompenzovanom období. Cestujúci, ktorí mali zakúpenú električenku v termíne od 15. 11. 2021 do 31. 01. 2022 s platnosťou 30 dní získajú bonus 30 dní, s platnosťou 90 dní získajú bonus 30 dní s platnosťou 365 dní získajú bonus dvakrát 30 dní

Cestujúci, ktorí mali zakúpenú električenku /PCL v termíne od 01. 02. do 28. 02. 2022 s platnosťou
30 dní získajú bonus 30 dní (neplatí pre ten istý, ktorý bol platný v termíne od 15.11. – 31.01.2022),
s platnosťou 90 dní získajú bonus 30 dní, s platnosťou 365 dní získajú bonus 30 dní.

Ak si cestujúci kupuje električenku na bezkontaktnú čipovú kartu (dopravnú kartu), bonusová električenka sa mu automaticky vygeneruje po nákupe novej električenky vykonanom kedykoľvek v termíne od 31. 05. 2022 do konca roka 2022. Zónová platnosť na bonusovej električenke bude rovnaká ako na posledne zakúpenej.

Držiteľom ročnej električenky, ktorej platnosť končí až po uvedenom termíne kompenzácií, sa bonus vygeneruje automaticky, nie až pri kúpe ďalšej električenky. Prostredníctvom aplikácie IDS BK dôjde k predĺženiu aktuálnej električenky automaticky bez potreby zakúpenia novej električenky. Ak užívateľ v čase spustenia akcie nebude disponovať platnou električenkou, v deň spustenia akcie mu bude vygenerovaná električenka, na ktorú má nárok v zmysle kompenzácie

Bonusové električenky sa generujú automaticky a len raz pre každého cestujúceho s nárokom na kompenzáciu vo forme bonusu. Výber iného termínu platnosti bezplatného bonusu nie je možný.
Iným spôsobom nie je možné vybaviť bonusovú električenku ani na predajných miestach dopravcov, systém generovania prebieha automaticky pri nákupe novej električenky. Predajca nemá možnosť urobiť úpravu pri generovaní bonusu.

(ms)

Páčil sa vám článok?