Nová križovatka Stupava - juh má zlepšiť dopravnú situáciu na severozápade mesta

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

Slovenská správa ciest chce vybudovať na diaľnici D2 medzi Záhorskou Bystricou a Stupavou novú križovatku, ktorá má zlepšiť dopravné podmienky pre užívateľov ciest na severozápade mesta.

Nová križovatka by mala uľahčiť situáciu najmä pre obyvateľov mestských častí Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Lamač, ale aj Stupavy a Lozorna. Podľa Slovenskej správy ciest výstavba prispeje ku skvalitneniu dopravnej infraštruktúry na území mesta a odľahčeniu cesty II/505 (spájajúcej Devínsku Novú Ves so Stupavou) a cesty I/2 (spájajúcej Bratislavu so Záhorskou Bystricou a Stupavou). „Naliehavosť výstavby je daná aj zámermi investorov budovať v severnej časti Bratislavy a na Záhorí priemyselné komplexy regionálneho a nadregionálneho charakteru, ktoré si vyžadujú skvalitnenie napojenia na diaľničný ťah D2,“ uvádza sa v zámere Slovenskej správy ciest, do ktorého je možné v týchto dňoch nahliadnuť aj na magistráte. „Výhľadovo bude križovatka zabezpečovať aj rýchle a bezpečné prepojenie Bratislavy s mestskou časťou Záhorská Bystrica, obcou Mariánka a mestom Stupava, čím dôjde k odľahčeniu cesty I/2 a zvýši sa využívanie diaľnice D2.“

Na vysvetlenie sa žiada dodať, že po vzniku spomenutých komplexov sa očakáva nárast kamiónovej dopravy, ktorá v súčasnosti musí využívať buď križovatku D2 Lamač alebo cestu I/2.

Existujú dva varianty križovatky. Prvý, „červený“, ráta s tým, že trasa sa začne na ceste II/505 medzi podnikom Volkswagen Slovakia a jazdeckým klubom Karpatia, pokračuje smerom k diaľnici D2, mimoúrovňovo ju križuje a pokračuje k ceste I/2, kde sa skončí križovatkou s touto cestou približne v strede medzi Stupavou a Záhorskou Bystricou. Celková dĺžka tejto trasy je 3,32 kilometra a jej súčasťou sú spolu tri križovatky. Druhý, „zelený“ variant ráta s tým, že križovatka s diaľnicou D2 je navrhnutá južnejšie. Trasa sa tiež začína na ceste II/505 severozápadne od areálu Karpatia, pokračuje k diaľnici a končí sa v križovatke s cestou I/2, južne od Stupavy, v blízkosti areálu Tondach. Dĺžka trasy by bola v tomto prípade 2,451 kilometra a súčasťou stavby má byť aj rozšírenie jestvujúcej cesty II/505 v dĺžke 1,153 metra a rekonštrukcia cesty I/2 v dĺžke 0,333 kilometra. Aj tento variant ráta dovedna s troma križovatkami.

Prvý variant by si vyžiadal investičné náklady okolo 608 miliónov korún, druhý asi 337 miliónov, napriek tomu sa v zámere Slovenskej správy ciest konštatuje, že prvý variant je z rôznych dôvodov výhodnejší. Nová križovatka by mohla byť v prevádzke v roku 2005 až 2007.

Páčil sa vám článok?