Vlak ako MHD: Na dvoch sídliskách v Bratislave pribudnú železničné zastávky. Budú úplne iné, ako vidíme dnes

5.6.2021

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

O nových nástupiskách v Bratislave, kde by mali zastavovať vlaky, sa hovorí dlhé roky, no vyzerá to tak, že v blízkom čase sa naozaj dočkáme. Nebudú to však bežné zastávky. Do konca roka 2023 chcú železnice na dvoch sídliskách vybudovať terminály, ktoré nám umožnia pohodlný prestup z MHD na vlak a naopak.

Jedna železničná zastávka má byť v Ružinove, druhá vo Vrakuni, kde dnes funguje dočasná železničná zastávka – po 40-ročnej pauze začal v tejto mestskej časti v roku 2016 opäť zastavovať vlak. Prestup na MHD je síce o desiatky metrov ďalej, ale Vrakunčanov to neodrádza. Vlak ich dovezie takmer do centra mesta pohodlne a rýchlo, nehrozí, že by uviazol v zápche. Ako sme sa presvedčili, vo veľkej miere ho využívajú tiež mnohí študenti – na stanici v Novom Meste sú z Vrakune v priebehu 6 minút a približne za štvrťhodinu na Hlavnej stanici v Starom Meste.

Keď toto dočasné nástupisko nahradí nové, ktoré má byť v husto zastavanom sídlisku Dolné hony, dá sa predpokladať, že vlak ako MHD využije ešte viac ľudí. Tým skôr, že nepôjde o klasickú železničnú zastávku, ale o prestupný terminál integrovanej osobnej dopravy (TIOP) Vrakuňa, ktorý umožní pohodlný prestup na autobus či trolejbus a naopak. „Nová železničná zastávka bude prístupná od Dvojkrížnej a Čiližskej ulice novými chodníkmi, umožňujúcimi prístup na nové nástupisko na oboch jeho koncoch,“ spresnila hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Rita Feik Achbergerová.

Zdroj: Matúš Husár

​Po novom bude vlak zastavovať na Dolných honoch neďaleko obratiska trolejbusov a autobusov MHD.

Na oboch koncoch nástupiska sa uvažuje tiež s prístreškami a plochami na odkladanie bicyklov. Súčasťou projektu je vybudovanie nového nástupiska trolejbusov a autobusov MHD v obratisku, ktoré je v tesnej blízkosti plánovanej železničnej zastávky. Bezkolízny prístup bude zabezpečený aj z výstupiska MHD. „Súťažné podklady k TIOP Vrakuňa sú v súčasnosti na posudzovaní na Ministerstve dopravy a výstavby SR, začiatok realizácie predpokladáme v roku 2023 s plánovanou dĺžkou výstavby 6 mesiacov,“ dodala hovorkyňa železníc.

Zdroj: Matúš Husár

Dočasnú železničnú zastávku vo Vrakuni využívajú mnohí ľudia na cestu do centra mesta. 

Železničnej zastávky, o ktorej sa hovorí viac rokov, by sa v blízkom čase mali dočkať aj Ružinovčania. Predpokladaný termín realizácie TIOP Ružinov na Ostredkoch, pri konečnej autobusu č. 39, je tiež koniec roka 2023 (v oboch prípadoch ide o projekty financované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra). „Prestupný terminál bude znamenať obrovský prínos nielen pre ľudí, ktorí do Bratislavy prichádzajú, ale aj pre samotných Ružinovčanov. Odľahčí totiž dopravu v meste, a uvoľnia sa aj parkovacie kapacity,“ verí ružinovský starosta Martin Chren.

Nevyhnutné však bude predĺžiť električkovú trať, ktorá dnes končí na Astronomickej ulici. „TIOP Ružinov je od začiatku projektovaný na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť na autobusy, električky či trolejbusy. Umožní sa zjednodušenie a skrátenie prestupov, a zároveň napojenie existujúcich aj budúcich prestupných uzlov na MHD,“ potvrdila Rita Feik Achbergerová.

Zdroj: Matúš Husár

Od vlaku na zastávku MHD to dnes majú Vrakunčania ďalej. 

Hlavné mesto aktuálne rieši štúdiu predĺženia električkovej trate na Ružinovskej ulici k navrhovanej železničnej zastávke. Predpoklad na tento rok je podľa hovorkyne Kataríny Rajčanovej obstarať štúdiu najoptimálnejšieho trasovania. „Kým sa nevybuduje predĺženie električkovej trate, TIOP Ružinov bude plniť svoju funkciu čiastočne, nástupná električková zastávka bude vo väčšej vzdialenosti. Výstavba predmetného predĺženia bude nasledovať po získaní územného rozhodnutia, vypracovaní dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby,“ upresnila hovorkyňa mesta.

Zdroj: BSK

​Lokalita budúceho prestupného terminálu v Ružinove.

Ďalšie zámery železníc v Bratislave

* Modernizácia železničnej infraštruktúry v uzle Bratislava vetva Západ -  úsek od Hlavnej stanice do Devínskej Novej Vsi, vetva  Východ – úsek od Hlavnej stanice do stanice Rača / Vajnory / Nové Mesto a vetva Juh – úsek od stanice Nové Mesto do stanice Podunajské Biskupice a cez stanicu Bratislava Petržalka po štátne hranice s Maďarskom a Rakúskom.

* Zvýšenie rýchlosti.

* Strojkoľajnenie úseku medzi Hlavnou stanicou do stanice Lamač (výhľadovo do Devínskej Novej Vsi) vrátane nového železničného tunela, kde sa pripravujú súťažné podklady.

* Vybudovanie TIOP Železná Studienka vs. Bratislava Patrónka a TIOP Bory.

* Komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy ŽST Bratislava Hlavná stanica (spomínanú komplexnosť však ovplyvnia finančné možnosti).

* Obnova ŽST Bratislava Filiálka - architektonicko-urbanistickú štúdiu, ktorá má komplexne riešiť územie lokality a umiestnenie ŽST Filiálka, bude realizovať Metropolitný inštitút Bratislavy)

(ac)

Páčil sa vám článok?