• Doprava
  • 12.07.2018 16:18

Vozovňu Jurajov dvor zmodernizovali za vyše 8 miliónov eur. Čo sa za túto sumu zmenilo?

0 0
Jurajov dvor
Zdroj: TASR

Dopravný podnik Bratislava získal z fondov EÚ peniaze, za ktoré zmodernizoval vozovňu Jurajov dvor. Vybudovala sa nastavovacia a skúšobná hala električiek, nová trolejbusová výpravňa a prevádzkové plochy trolejbusov.

„Sme radi, že vďaka prostriedkom z eurofondov sme mohli vo vozovni Jurajov dvor vybudovať novú halu pre električky, nový dispečing, ako aj prevádzkové plochy pre trolejbusy. Mesto by si takéto investície nemohlo zo svojho rozpočtu dovoliť a preto veľmi vítame pomoc Európskej komisie a riadiaceho orgánu ministerstva dopravy, ktoré nám tieto prostriedky poskytli,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  

Nová nastavovacia a skúšobná hala električiek je určená predovšetkým na tzv. oživovanie a nastavovanie parametrov elektrických obvodov električiek po oprave, ako aj na vykonávanie predpísaných skúšok elektrických obvodov vysokým napätím. Hala je členená na dve pracoviská, pričom skúšobné pracovisko sa dá mechanickými zábranami oddeliť od zvyšku budovy a je vybavené samostatným napájacím zdrojom vysokého napätia v nadstavbe. Hala je vybavená montážnymi jamami pre prístup pod električky a plošinami pre prístup na strechu električiek, ako aj ďalším technologickým vybavením podľa účelu použitia haly.

Pribudol aj nový dispečing – výpravňa pre trolejbusy, ktorý bude slúžiť nielen pre výpravcov, ale aj pre na nástup a ukončenie služby 135 vodičov trolejbusov. Priestory majú sociálne a hygienické zázemie v podobe šatní, WC, sprchy, umyvárne a miesta na prípravu stravy – kuchynky.

Zdroj: TASR

​Vybudovali sa aj prevádzkové plochy trolejbusov. Vozidlá už budú mať svoje miesto, nakoľko doteraz boli roztrúsené po celom areáli vozovne. Vybudovaním nových prevádzkových plôch pre trolejbusy sa tiež odľahčí preplnená vozovňa trolejbusov Hroboňova. Parkovacia plocha má parkovanie pre 56 kĺbových vozidiel, čo predstavuje parkovanie v 14 – tich radoch po 4 zaparkované trolejbusy. Celá plocha je vybavená trolejovým vedením s diaľkovo ovládanými výhybkami, vyspádovaná a odkanalizovaná do dažďovej vsakovacej kanalizácie cez odlučovač ropných látok a filter hrubých častíc.

 V rámci modernizácie II. etapy sa vybudoval aj kolektor káblov, podzemný objekt pod príjazdovou komunikáciou v susedstve existujúcej meniarne. Ide o tunel, v ktorom sú prehľadne a prístupne uložené napájacie a spätné trakčné káble vyvedené z meniarne pre napájanie trolejbusových a električkových tratí v areáli a v blízkom okolí elektrickou energiou.

„Modernizáciou zázemia určeného na údržbu nášho vozidlového parku vytvárame podmienky na zabezpečovanie kvality servisu na úrovni požadovanej novou generáciou dopravných prostriedkov tak, aby sme bez poklesu prevádzkových parametrov dosahovali  kvalitu očakávanúcestujúcou verejnosťou,“ povedal riaditeľ DPB Milan Urban. 

Celkové náklady na túto modernizáciu boli vyše 8 miliónov eur bez DPH, z toho podpora z EÚ bola takmer 7 miliónov.

(ms)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.