Rekonštrukcia trakčného vedenia Bratislava - Hlavná stanica

9.1.2013
0
Páčil sa vám článok?

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku komplexnej rekonštrukcie trakčného vedenia v železničnej stanici Bratislava - Hlavná stanica dôjde k obmedzeniu osobnej, ako aj nákladnej železničnej dopravy v meste.

Začiatok výlukových prác je naplánovaný na 10. januára 2013 (štvrtok ) od 23.20 h a práce budú trvať etapovite nasledujúcich 6 mesiacov.

O každej zmene budú ŽSR cestujúcu verejnosť informovať vždy vopred. Počas jednotlivých etáp výstavby dôjde k odrieknutiu, resp. meškaniu niektorých vlakov, železnice odporúčajú preto cestujúcim, aby pozorne sledovali zmeny v doprave počas konania výluk a informovali sa o aktuálnej situácii. Všetky potrebné informácie možno nájsť na web stránke www.zsr.sk, na informačných výveskách alebo v kontaktnom centre Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Aktuálne od 10. januára 2013 začínajú ďalšie etapy rekonštrukcie a budú pokračovať v priebehu celého mesiaca január nasledovne:

Etapa A - 10/11., a 11/12. január 2013
- vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedný odklonom na trati Bratislava-Rača - Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (v ŽST Bratislava-Nové Mesto vlak ukončí jazdu), - vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto -  Bratislava predmestie - Bratislava-Rača (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h), - vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Vajnory (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.21 h),
Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy:
ŽST Bratislava-Lamač:  Os 2070  + 10 min.

Etapa A1  -    12./13., a 13./14. január 2013
- vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedný odklonom na trati Bratislava-Rača - Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (v ŽST Bratislava-Nové Mesto vlak ukončí jazdu), - vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto -  Bratislava predmestie - Bratislava-Rača (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h), - vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Vajnory (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.21 h),  
Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy: ŽST Bratislava-Lamač:  Os 2070  + 10 min.

Etapa A2  -    14/15.,15/16.,16/17.,17/18.,18/19. január 2013
- vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača - Bratislava hl.st.  bude odrieknutý a vedný odklonom na trati Bratislava-Rača - Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (v ŽST Bratislava-Nové Mesto vlak ukončí jazdu),  -  vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto -  Bratislava predmestie - Bratislava-Rača (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h), - vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava - Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Vajnory (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.21 h),  
Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy: ŽST Bratislava-Lamač:  Os 2070  + 10 min.

Etapa A3  -    19/20.,20/21. január 2013
- vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača - Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (v ŽST Bratislava-Nové Mesto vlak ukončí jazdu), - vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto -  Bratislava predmestie - Bratislava-Rača (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h), - vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Vajnory (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.21 h),  
Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy: ŽST Bratislava-Lamač: Os 2070  + 10 min.

Etapa A4  -    26/27.,27/28.,28/29. január 2013
- vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača - Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (v ŽST Bratislava-Nové Mesto vlak ukončí jazdu), - vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto -  Bratislava predmestie - Bratislava-Rača (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h), - vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Vajnory (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.21 h).
Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy: ŽST Bratislava-Lamač:  Os 2070  + 10 min.

Etapa A5+A6  -    29/30.,30/31. Január 2013
- vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača - Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (v ŽST Bratislava-Nové Mesto vlak ukončí jazdu), - vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto -  Bratislava predmestie - Bratislava-Rača (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h), - vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Vajnory (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.21 h), - v pracovných dňoch vlak Os 2070 na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedný odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Rača / Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.07 h). Vlak Os 2070, na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st., bude dopravený cez ŽST Bratislava-Rača, na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady a v ŽST Bratislava-Predmestie vlak nezastavuje. Cestovné lístky platia pre dlhší smer cesty bez úhrady, - pri vlaku R 615 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4, -  pri vlaku R 801 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 2.
Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy:
ŽST Bratislava-Lamač :  Os 2070  + 10 min. ŽST Bratislava-Vajnory : R 801  + 5 min. ŽST Bratislava-Rača: R 615  + 5 min. ŽST Bratislava hl.st. :  Os 2070  + 5 min.

Etapa A5+A7  - 31. január/1. február  1/2. február  2013
- vlak Os 3048 na trati Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Rača - Bratislava predmestie - Bratislava-Nové Mesto (v ŽST Bratislava-Nové Mesto vlak ukončí jazdu), - vlak Os 3001 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Rača bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto -  Bratislava predmestie - Bratislava-Rača (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom o 4.22 h), - vlak Os 4651 na trati Bratislava hl.st. - Bratislava-Vajnory bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Vajnory (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.21 h), - v pracovných dňoch vlak Os 2070 na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st. bude odrieknutý a vedený odklonom na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava predmestie - Bratislava-Rača / Bratislava-Rača - Bratislava hl.st. (zo ŽST Bratislava-Nové Mesto s odchodom 4.07 h), vlak Os 2070, na trati Bratislava-Nové Mesto - Bratislava hl.st., bude dopravený cez ŽST Bratislava-Rača, na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady a v ŽST Bratislava-Predmestie vlak nezastavuje. Cestovné lístky platia pre dlhší smer cesty bez úhrady, -  pri vlaku R 615 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 4, - pri vlaku R 801 na Železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa nastupuje a vystupuje na nástupišti č. 2.
Predpokladané meškanie vlakov osobnej dopravy:
ŽST Bratislava-Lamač :  Os 2070  + 10 min. ŽST Bratislava-Vajnory : R 801  + 5 min.  ŽST Bratislava-Rača :     R 615  + 5 min.

Podstata rekonštrukcie: V súvislosti s dlhodobo pretrvávajúcimi problémami s trakčným vedením (TV) a často sa opakujúcimi prevádzkovými poruchami ŽSR sa rozhodli komplexne zrekonštruovať trakčné vedenie na hlavnej železničnej stanici v Bratislave. Za posledný rok zapríčinili poruchy TV v ŽST Bratislava hlavná stanica niekoľkominútové až hodinové meškanie vlakov s vplyvom nielen na vnútroštátnu dopravu, ale aj na medzinárodnú dopravu.

Vzhľadom k tomu, že ŽST Bratislava hlavná stanica je dôležitým železničným uzlom medzinárodných paneurópskych koridorov č. IV. z Drážďan do Istanbulu (št. hr. s ČR - Kúty - Bratislava - Štúrovo - št. hr. s HU) a č. V. z Benátok do Ľvova (Bratislava - Žilina - Košice - Čierna nad Tisou - št. hr. s UA) a prechádzajú ňou denne medzinárodné vlaky najvyššej kategórie (IC, EC, EN, SC) smerom do Maďarska, Česka, Nemecka, Poľska a Rakúska, je potrebné čo najskôr odstrániť príčinu porúch na TV.

Príčinou porúch je zastaraný technický stav, keďže trakčné vedenie v ŽST Bratislava hlavná stanica bolo vybudované v roku 1967. V prípade vzniku závažnejších porúch by hrozilo nielen riziko komplexného ochromenia prevádzky na hlavnej stanici, ale mohlo by dôjsť aj k ohrozeniu zdravia a života osôb, ktoré by sa nachádzali na nástupišti, resp. vykonávajú dopravnú činnosť priamo v prevádzkovom priestore.

S rekonštrukciou trakčného vedenia na hlavnej stanici v Bratislave ŽSR rátali už oveľa skôr, zhruba pred 10 - 15 rokmi. Predpokladalo sa, že bude súčasťou výstavby 4. resp. 5. železničného koridoru. Štvrtý sa vôbec nezačal, piaty sa realizoval až od úseku Bratislava - Rača. Tiež sa v minulosti uvažovalo, že sa vybuduje úplne nová hlavná železničná stanica, ktorá mala byť situovaná v okolí Istropolisu. Plánovanú rekonštrukciu v predchádzajúcich rokoch výrazne ovplyvnil aj nedostatok finančných prostriedkov.

Začiatok prác na rekonštrukcii trakčného vedenia bol spojený s budovaním základov nových trakčných podpier. Medzitým bude vykonaná nutná úprava trakčného vedenia (demontáž systému, provizórna montáž nového systému a definitívna regulácia nového systému). Na nosné trakčné podpery sa namontujú brány a zvislé izolované konzoly (ZIK), potom sa začnú postupne podľa jednotlivých sekcií výmeny nosného lana a trolejového drôtu.

Pri rekonštrukcii budú použité najmodernejšie technológie a technické riešenia s využitím moderných materiálov a ich povrchových úprav, v zmysle príslušných predpisov a noriem a v súlade so schválenou typovou zostavou trakčného vedenia. Rekonštrukcia výrazne zvýši technickú úroveň trakčného vedenia, výrazne zníži riziko nepredvídaných technických porúch, čím bude mať vplyv na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy i komfort cestujúcej verejnosti.

Dodávateľom stavby je:  - v etape výstavby základov, trakčných podpier a brán trakčného vedenia firma ELZA, a. s., Bratislava - v časti montáž a demontáž trakčného vedenia je firma ELTRA, s. r. o., Košice.

Náklady na celú realizáciu komplexnej rekonštrukcie sú 5.973.826,67 €. Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov.

Pre informáciu uvádzame prehľad porúch TV Bratislava hl. st. s významným vplyvom na GVD od roku 2011:

  • 11. 1. 2011 - porucha TV v tuneli č. 2 v trvaní 8.38 h s vplyvom na grafikon verejnej dopravy - celkovo 28 osobných vlakov meškalo 638 min., 8 nákladných vlakov celkovo 1 400 min.
  • 11. 1. 2011 - porucha TV Bratislava Rača - Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj v trvaní 7.18 h, meškalo 22 osobných vlakov celkovo 540 min.
  • 25. 5. 2011 - Odbočka Močiar - Bratislava hl. st. 2. traťová koľaj - v trvaní 16.08 h meškalo 13 osobných vlakov celkovo 91 min.
  • 19. 7. 2011 - Bratislava hl. st. - v trvaní 8.28 h, meškalo 55 osobných vlakov celkovo 2 309 min.
  • 22. 8. 2011 - Bratislava hl. st. - v trvaní 5.34 h, meškalo 38 vlakov celkovo 1 379 min.
  • 23. 8. 2011 - Bratislava hl. st. - Rača - v trvaní 5.04 h., meškalo 8 vlakov celkovo 100 min.
  • 12. 1. 2012 -  Bratislava hl. st. - v trvaní 3.40 h, meškalo 20 vlakov celkovo 450 min.

(TASR)

Páčil sa vám článok?