Električka ponad Dunaj pôjde v roku 2008

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Namiesto metra, na ktoré Bratislavčania márne čakali tridsať rokov, sa stanú základom nosného dopravného systému mesta rýchlodrážne električky, ktoré najprv spoja Petržalku s ľavým brehom Dunaja, a to asi v roku 2008.

„Už pred voľbami som hovoril, že Bratislavčanom netreba sľubovať vzdušné zámky, ale reálnu stavbu, akou je segregovaný nosný dopravný systém,“ vyhlásil bratislavský primátor Andrej Ďurkovský, podľa ktorého je prioritou práve prepojenie Petržalky s centrom mesta. Zároveň potvrdil záujem vedenia mesta stihnúť prípravu tejto prvej etapy výstavby do roku 2006. Trasa by mala viesť z Janíkovho dvora cez Starý most a vyúsťovať na Šafárikovo námestie. Ako uviedol námestník primátora Karol Kolada, v súčasnosti sa posudzujú otázky statiky mosta, riešia sa požiadavky Dunajskej komisie týkajúce sa zabezpečenia podmienok pre lodnú dopravu, ktoré bude potrebné zohľadniť pri rekonštrukcii mosta. „Výsledky budú známe koncom apríla,“ konštatoval.

Mesto stanovilo konkrétny harmonogram prípravných prác. Do konca apríla má byť pripravená technicko-ekonomická štúdia prechodu rýchlodrážnej električky cez Dunaj, do októbra tohto roka má byť dokončená dokumentácia stavebného zámeru, v decembri sa má vykonať štátna expertíza. Od mája tohto roka do apríla 2005 sa bude posudzovať vplyv stavby na životné prostredie podľa metodiky EIA, od júna do novembra 2005 sa má pripraviť dokumentácia pre územné rozhodnutie a od novembra 2005 do júna 2006 dokumentácia pre stavebné konanie. „Pri čase výstavby dva roky je reálny termín začatia prevádzky v roku 2008, s tým, že od roku 2006 by mali byť v skúšobnej prevádzke nové električky,“ uviedol K. Kolada. Nová trať sa začne stavať v smere od Janíkovho dvora a bude mať rozchod 1000 milimetrov, tak ako existujúca sieť tratí električiek, ale zároveň bude budovaná tak, aby v budúcnosti bola možná prestavba na rozchod 1435 milimetrov, aký používajú železnice.

„Najúspornejší rozpočet pre prvú etapu je päť miliárd korún,“ konštatoval A. Ďurkovský, podľa ktorého mesto popri príspevku zo štátneho rozpočtu ráta aj s využitím vlastných zdrojov získaných z predaja pozemkov pozdĺž koridoru trate v Petržalke, emisiou bondov a prostriedkami Európskej únie. Pre porovnanie dodajme, že výstavba metra, s ktorým sa pôvodne rátalo, by stála 170 miliárd.

Páčil sa vám článok?