Petržalský podchod otvoria v marci

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Niektorí Bratislavčania sa pozastavili nad tým, že podchod pri železničnej stanici Petržalka je už dokončený, ale sa nevyužíva, hoci prvýkrát ho cestujúci využili počas vlaňajšej návštevy Svätého otca na Slovensku. Zaujímalo nás, prečo sa neustále odďaluje jeho uvedenie do prevádzky.

Ako nás informovala hovorkyňa petržalského starostu Milka Podmajerská, podchod pri železničnej stanici Petržalka je súčasťou Petržalského korza a jeho investorom je mestská časť. „Na realizáciu tohto projektu získala Petržalka financie z európskych fondov,“ uviedla. „Celkové náklady na výstavbu podchodu predstavujú doteraz asi 23 miliónov korún. Výstavba projektu sa začala vo februári 2003 a ukončená bola v decembri 2003.“

Ako dodala, 17. decembra 2003 sa uskutočnilo preberacie konanie medzi mestskou časťou a akciovou spoločnosťou Doprastav. „Mestská časť Petržalka podchod neprebrala z dôvodu nedokončenia, čiastočne reklamovanej nekvality, nedodania revíznych správ k osvetleniu a podobných nedostatkov zo strany Doprastavu,“ konštatovala M. Podmajerská. „Nové preberacie konanie aj za účasti zástupcov Železníc SR sa konalo 15. januára 2004 (po dovolenkovom období v spoločnosti Doprastav). Keďže boli odstránené také nedostatky, ktoré bránia užívaniu, mestská časť Petržalka požiadala Štátny dráhový úrad v Bratislave ako príslušný stavebný úrad dňa 23. januára 2004 o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Od Štátneho dráhového úradu máme ústny prísľub, že konanie by malo byť okolo 10. februára 2004. Následne by samotný podchod mal byť zmluvne odovzdaný do správy Železníc SR, do správy Dopravného podniku budú odovzdané novovybudované zástavky MHD. Svetelná signalizácia bude odovzdaná hlavnému mestu.“

V prípade, že spomínané kolaudačné konanie bude úspešné a nebudú vznesené námietky, je predpoklad, že v prvej polovici marca by mohol byť podchod odovzdaný do užívania. Prevádzka podchodu bude usmernená podľa režimu budúceho prevádzkovateľa, teda v nočných hodinách bude podchod pravdepodobne uzavretý.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.