• Doprava
  • 26.01.2009 16:33

Petržalka vníma novelu cestného zákona pozitívne

0 0

Bratislavská Petržalka vníma novelu cestného zákona, ktorá začne platiť v nedeľu 1. februára 2009, pozitívne. Týka sa to najmä obmedzenia parkovania áut na chodníkoch či cyklistických trasách. Novela zákona totiž dáva samosprávam a obciam možnosť regulovať takéto státie dopravným značením.

"Odzrkadľuje kompromis, ktorý vo väčšej miere chráni chodcov, invalidných občanov i mamičky s kočíkmi. Na druhej strane umožňuje samospráve čiastočne riešiť kritickú situáciu v statickej doprave využívaním časti chodníka na parkovanie," uviedol pre agentúru SITA tlačový tajomník petržalského miestneho úradu Ľubomír Andrassy.

Na otázku, či mestská časť plánuje osadzovať dopravné značenie, Andrassy odpovedal, že to považujú za dlhodobý cieľ v rozmedzí dvoch až troch rokov. Vtedy by mala mestská časť pristúpiť k vodorovnému i zvislému dopravnému značeniu, čo si vyžiada nemalé finančné prostriedky z rozpočtu. Mestská časť zároveň spája nové dopravné značenie s Programom statickej dopravy, čiže parkovania. V ňom sa uvažuje napríklad so zjednosmerňovaním ulíc, čím by sa mohlo vytvoriť okolo 3 000 nových miest na parkovanie.

"Vodorovné dopravné značenie by malo byť tiež akousi psychologickou bariérou pre vodičov pri dodržiavaní minimálnej zákonnej šírky pre ponechanie priechodného chodníka (1,5 metra - pozn. SITA)," povedal Andrassy. Okrem koncepcie o riešení dopravy a parkovania v Petržalke nie je do budúcnosti vylúčená ani diskusia o vytvorení časových zón.

Mestská časť však bude v spolupráci s mestskou políciou v nasledujúcich dňoch preventívne kontrolovať, či vodiči pri parkovaní nechávajú požadovaný 1,5 metra voľnej plochy na chodníku. "Prísne bude postihovať tých vodičov, ktorí arogantne parkujú na celej šírke chodníka," doplnil Andrassy. Kontrolovať sa bude tiež dodržiavanie obmedzení, ktoré sa týkajú vjazdu nákladných vozidiel do obytnej zóny. Nákladné vozidlá majú zákaz parkovať v takejto zóne. Platí to pre všetky vnútroblokové komunikácie, cesty III. triedy v správe mestskej časti.

(sita)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.