TEN-T čaká už len na zmeny v územnom pláne

11.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

Projektant železničného prepojenia koridorov TEN-T s letiskom a železničnou sieťou, spoločnosť Dopravoprojekt, odovzdala investorovi projektu Železniciam Slovenskej republiky podklady na stavebný zámer na prvú stavbu.

Investor tak môže dokumentáciu k stavebnému zámeru odovzdať na štátnu expertízu, ktorá posúdi ekonomickú optimálnosť návrhov projektu z hľadiska predpokladaných nákladov stavby.

„Týmto krokom sme ukončili všetky stavebné zámery medzinárodného projektu TEN-T, keďže prvá a druhá etapa druhej stavby sú už v súčasnosti na štátnej expertíze a tretia etapa druhej stavby bola už Železniciam Slovenskej republiky odovzdaná pred časom. Ďalší krok, ktorý čoskoro očakávame zo strany mesta, je zmena územného plánu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Koczkáš.

Cieľom projektu TEN-T je zvýšiť kompatibilitu železničnej siete a integrácia Bratislavy do európskej železničnej siete. Technicky a ekonomicky najnáročnejšou časťou projektu je prvá stavba Predmestie - Petržalka, spájajúca existujúce železničné trate na oboch brehoch rieky tunelom pod centrom mesta a korytom rieky. Celková dĺžka tejto vetvy železničného prepojenia je 6,88 kilometrov, z čoho 6,43 kilometrov tvorí tunel.

Vzhľadom na zastavané mestské prostredie a výškové budovy, ktoré bude trasa prepojenia križovať, je trať vedená v extrémnom prípade až 40 metrov pod terénom.

Okrem tranzitného prepojenia železničných koridorov má stavba plniť aj dôležité funkcie vnútromestskej dopravy. Preto budú na trase vybudované štyri stanice, dve hĺbené a dve razené. Dĺžka staníc sa predpokladá od stopäťdesiat až do štyristo metrov. S výstavbou sa ráta v rokoch 2010-2015.

(brn)

Páčil sa vám článok?