• Doprava
  • 08.08.2007 07:46

Na trase rýchlodráhy do Petržalky má byť plytký tunel

0 0

Magistrát vypísal verejnú súťaž na Nosný systém mestskej hromadnej dopravy pre úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie a 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie. Týka sa vybudovania rýchlodráhy pre električku.

Mesto predpokladá, že hodnota zákazky bez DPH bude 98 miliónov korún a kritériom na vyhodnotenie bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Termín na odovzdanie ponúk je 17. september 2007 do 10.00 h a otváranie obálok s ponukami bude o deň neskôr o 14.00 h.

Projekt Nosného dopravného systému na báze rýchlej električky sa začal pripravovať v prvej polovici roku 2003, na začiatku prvého funkčného obdobia súčasného primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského.

Nevyhnutnou súčasťou prvej etapy výstavby rýchlodráhy pre električku bude rekonštrukcia Starého mosta, ktorý je najstarším v meste. Pochádza z konca 19. storočia a v súčasnosti je na ňom nefunkčná jednokoľajová železničná trať, komunikácia a drevená lávka pre peších. Podľa splnomocnenca primátora Bratislavy pre nosný dopravný systém a integrovaný systém Tomáša Fabora most bude musieť byť zdvihnutý o 1,9 metra kvôli plavebným požiadavkám. Starý most však dostane výnimku z predpisov Dunajskej komisie, ktoré  vyžadujú, aby bola vzdialenosť medzi piliermi všetkých dunajských mostov minimálne sto metrov.

Združenie domových samospráv uprednostňuje výstavbu nosného dopravného systému bez električky na území Petržalky. Doplnkovú dopravu by mohli zabezpečovať trolejbusy, povedal podpredseda združenia Marcel Slávik. Trolejbusy ako doplnková doprava sú ekologickejšie a flexibilnejšie ako električky a autobusová doprava v Petržalke by potom mohla ísť do postupného útlmu, konštatoval M. Slávik.

V združení je takmer sto samospráv vlastníkov bytov z mestskej časti Petržalka. Po Starom moste by mala podľa združenia premávať len mestská autobusová doprava. Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský si podľa neho osvojil názor Združenia domových samospráv a vlastníkov bytov na ulici Rovniankova 14, aby rýchlodráhu postavili v tzv. plytkom tuneli.

Splnomocnenec primátora Tomáš Fabor k tomu povedal, že v súčasnosti sa rieši nosný systém a na programe bude aj doplnkový dopravný systém. Pripustil, že jednou z možností je podľa neho aj vybudovanie trolejbusovej dopravy v Petržalke. Mesto podľa neho akceptuje niektoré pripomienky a trasa Bosákova - Janíkov dvor sa bude viesť tzv. plytkým tunelom.

Potrebnú rekonštrukciu a statiku Starého mosta bude podľa T. Fabora riešiť projektová dokumentácia, na ktorú bol vypísaný už spomenutý tender. Tá zároveň ukáže, čo je okrem už spomínaného zdvihnutia potrebné so Starým  mostom robiť. Podľa neho sa  zatiaľ nedá zodpovedne a presne povedať, v akom stave je konštrukčný materiál či už cestného alebo železničného mostu. „Na to dá odpoveď až samotná projektová dokumentácia,“ zopakoval T. Fabor.

(rob)

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.