Voľby 2022: Určiť a zverejniť počty volených poslancov treba najneskôr do stredy

16.7.2022

Zdroj: FB Bratislavský kraj

Páčil sa vám článok?

Obce a samosprávne kraje majú čas ešte do 20. júla na zverejnenie volebných obvodov a počtov poslancov zastupiteľstiev, ktorých je treba zvoliť v jesenných voľbách. Počet volených poslancov sa môže líšiť od posledných regionálnych volieb.

Do stredy (20. 7.) musí obecné zastupiteľstvo zverejniť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí na úradnej tabuli obce a na prípadnom webe obce. Do tohto termínu má tiež starosta obce vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb.

Prednosta okresného úradu musí do stredy určiť zamestnancov zodpovedných za prevzatie a distribúciu volebných tlačív a materiálov obciam. V mestách, kde je to účelné, má v súčinnosti s predsedom samosprávneho kraja zabezpečiť priestory pre činnosť okresnej volebnej komisie tak, aby ich sídlo bolo totožné so sídlom aspoň jednej obvodnej volebnej komisie.

Samosprávny kraj má do 20. júla zverejniť na úradnej tabuli a webe zoznam volebných obvodov, počet poslancov zastupiteľstva, ktorý sa v nich má voliť, zoznam obcí patriacich do jednotlivých volebných obvodov a zoznam sídiel obvodných volebných komisií. Takisto má určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, vymenovať zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, vymenovať zapisovateľov obvodných volebných komisií a zabezpečiť priestory pre činnosť obvodných volebných komisií.

​(tasr)

Páčil sa vám článok?