Dunajské nábrežie: Spomeniete si ešte, akú budovu stavali pred 55 rokmi oproti zeleným vežiakom?

25.1.2023

Zdroj: vtedy.tasr.sk

Páčil sa vám článok?

Na dobovej fotografii z roku 1968 vidíte oceľovú konštrukciu budovy, ktorá vyrastá oproti východu z tunela pod hradným vrchom. Spomínate si na ňu? Už dávno patrí minulosti, pozrite sa, ako toto miesto vyzerá dnes.

Ide o prevádzkovú budovu Útvaru hlavného architekta na dunajskom nábreží, postavenú pri vstupe do areálu niekdajšieho legendárneho Parku kultúry a oddychu (PKO), kde sa konali mnohé spoločenské a kultúrne podujatia vrátane Bratislavskej lýry, výstavy a veľtrhy, ale aj rokovania komunistov, zväzákov či pionierov.

Pod fotografiou Štefana Petráša spred polstoročia je takýto text: „Na ľavom brehu Dunaja oproti východu z cestného podhradného tunela vyrastá na ploche 40 x 40 m oceľová konštrukcia prevádzkovej budovy Útvaru hlavného architekta mesta Bratislavy. Generálnym dodávateľom stavby sú Vítkovické železiarne Kl. Gottwalda Ostrava a mokrý proces zabezpečuje Stavoindustria Bratislava. Prevádzkovú budovu ÚHA odovzdajú do užívania v prvej polovici roku 1969.“

Budova je z nábrežia dávno preč, zbúrali ju rovnako ako ďalšie oceľové konštrukcie, a to výstavných pavilónov PKO od Ferdinanda Milučkého (1929 – 2019), jedného z najvýznamnejších architektov 20. storočia, pokladaného aj za priekopníka slovenského výstavníctva. Za jeho najlepšiu stavbu označujú odborníci Krematórium a Urnový háj v Bratislave.

Na mieste pôvodných objektov dnes stoja budovy komplexu River Park. Pozrite si porovnávaciu fotografiu, ktorú nám poskytol veľký fanúšik bratislavskej histórie Ľubomír Deák z OZ Bratislava a jej Premeny. Urobil ju z rovnakého miesta na protiľahlej strane tunela ako pred 55 rokmi fotograf Štefan Petráš, v pozadí vedľa električkovej trate vidíte známe zelené vežiaky (na aktuálnej foto len jeden z nich).

Zdroj: vtedy.tasr.sk

1968: Stavba prevádzkovej budovy Útvaru hlavného architekta

Zdroj: Ľubomír Deák, OZ Bratislava a jej Premeny, 2022

2022: Na prízemí nového objektu je zubná klinika.   

Výstavné pavilóny v bývalom PKO, v ktorých bývali významné veľtrhy ako Incheba či Flóra, boli rozobrané v rokoch 2004 až 2005 a prevádzková budova ÚHA podľa nám dostupných informácií ešte o dva roky skôr. Možno si spomeniete aj na kolotoče a ďalšie atrakcie v okolí pavilónov, ktoré počas letných dní zakaždým prilákali množstvo bratislavských detí. Boli ste medzi nimi?

(ac)

Páčil sa vám článok?