Pre mnohých prekvapenie: K tajomným kryptám do podzemia Dómu sv. Martina môžete zájsť aj dnes

4.12.2022

Zdroj: dom.fara.sk

Páčil sa vám článok?

Počas dušičkového týždňa bolo v priestoroch Dómu sv. Martina rušno, veľa ľudí si nedalo ujsť príležitosť zájsť k tajomnej krypte v podzemí, často tam bola až tlačenica. A mnohí sa pýtali, kedy bude ďalšia takáto možnosť. Odpoveď znie – každý deň, aj dnes. Navyše môžete obdivovať i skvosty vzácnej Klenotnice v zadnej časti chrámu a vystúpiť na chórus.

„Krypta je prístupná celoročne, ale v dušičkovom týždni od 1. do 8. novembra je prioritne určená na pobožnosti. Mnohí veriaci, ktorí chcú plnomocné odpustky, si totiž namiesto modlitby na cintoríne volia kryptu v podzemí chrámu, preto tam bolo toľko ľudí. Pravdaže, v tomto špecifickom týždni môžu prísť do krypty aj bežní návštevníci, turisti, ale pre nich je vhodný čas na návštevu ktorýkoľvek iný deň v roku, prístupná je celoročne,“ vysvetlili nám ochotní pracovníci informačného centra Martineum pri katedrále.

Ako informuje Farnosť sv. Martina, podzemné krypty svätomartinskej katedrály prešli komplikovaným vývojom, legislatíva Márie Terézie tu v polovici 18. storočia obmedzila pochovávanie. V šesťmetrovej hĺbke sa našli tri druhy krýpt, dostanete sa však len do najväčšej časti, ktorá vedie od Kaplnky sv. Anny až popod katedrálu. V tejto časti sú dve krypty - jezuitská, situovaná pod cestou medzi katedrálou a kňazským seminárom, a arcibiskupská pod Kaplnkou sv. Jána Almužníka, ktorá jediná je sprístupnená verejnosti. Rozvetvuje sa do štyroch chodieb s dĺžkou takmer 60 metrov. V arcibiskupskej hrobke, pod kaplnkou zasvätenou jeho obľúbenému svätcovi, odpočíva aj Imrich Eszterházy (1664 – 1745), ktorý 25. júna 1741 korunoval Máriu Teréziu za uhorskú kráľovnú.

Zdroj: archív

​Krypty sú v šesťmetrovej hĺbke, prístupná je len jedna, najväčšia časť.

Do tretej, takisto verejnosti neprístupnej krypty, sa vchádza z exteriéru na severnej stene katedrály. Umiestnená je pod hlavným oltárom a patrila rodine Pálffyovcov. Pochovaný je tu i palatín Ján Pálffy (1663 – 1751) s manželkou a deťmi.

V kryptách sú desiatky hrobov nielen vysokých cirkevných hodnostárov, prepoštov, kanonikov, ale tiež bohatých mešťanov, sponzorov katedrály. Odpočíva tu aj kardinál Peter Pázmány (1570 – 1637), ktorý na mnoho rokov ovplyvnil duchovný a spoločenský život na území dnešného Slovenska, ale takisto významný prešporský richtár Krištof Spindler mladší. Rodinnú hrobku Spindlerovcov sa podarilo identifikovať v rámci archeologického výskumu v roku 2003, a to podľa truhly 18-mesačného Karola Jozefa Spindlera, najmladšieho richtárovho syna pochovaného v roku 1702. Posledné miesto odpočinku našiel pod katedrálou aj autor prvého románu písaného v slovenčine Jozef Ignác Bajza (1755 – 1836), ktorý bol kanonikom bratislavskej kolegiálnej kapituly.

Zdroj: ac

​V Martineu, prepojenom s katedrálou, si môžete kúpiť vstupenku do ďalších priestorov.

Návšteva krypty je bezplatná, v prístavbe Martineum na Rudnayovom námestí si však v informačnom centre na druhom podlaží môžete kúpiť vstupenku na spojený okruh. Vtedy sa dostanete aj do ďalších priestorov katedrály – na chórus a do Klenotnice, kde uvidíte skvosty, ktoré sa nazbierali za takmer 570 rokov.

Ešte jedna zaujímavosť: Martineum je nový názov pre pamiatkovo chránený meštiansky dom, ktorý je prepojený s katedrálou. Jeho pôsobivú rekonštrukciu ukončili koncom roka 2021, príďte sa pozrieť aj sem.

(ac)

Páčil sa vám článok?