HISTÓRIA: Za takmer storočný kostol vďačí Petržalka aj Tomášovi Baťovi

22.11.2022
0

Zdroj: (in)

Páčil sa vám článok?

Pred 90 rokmi vysvätili Kostol Povýšenia svätého Kríža, ktorý dodnes nájdete na Daliborovom námestí.

Po tom, čo bola Petržalka v auguste 1919 pripojená k novovzniknutej Československej republike, zaznamenala veľký rozmach. Zatiaľ čo v roku 1920 bolo v obci 270 domov, v roku 1930 ich už bolo 1 600. Počet jej obyvateľov v rokoch 1919 – 1930 vzrástol z vyše tri a pol tisíca na viac ako štrnásťtisíc. V tom čase sa tu nachádzal iba jeden kostol postavený v roku 1672, ktorý svojou veľkosťou už nevyhovoval potrebám rozrastajúcej sa obce. (Jeho histórii bol venovaný článok v tohtoročnom aprílovom vydaní Petržalských novín, pozn.red.)

O postavenie nového kostola v Petržalke, ktorá až do roku 1934 ako filiálna obec patrila k farnosti sv. Martina, sa zaslúžil bratislavský prelát Ľudovít Okánik, ktorý od roku 1930 zastával post hlavného bratislavského farára. Ako sám uviedol, všetci architekti, ktorých oslovil, odhadovali náklady na stavbu kostola vo výške najmenej dvoch miliónov československých korún, čo bola pre petržalských katolíkov príliš vysoká suma. Obrátil sa preto na svojho dlhoročného známeho, českého podnikateľa Tomáša Baťu. Ten mu nechal u svojho dvorného architekta Vladimíra Karfíka vypracovať stavebný plán počítajúci s nákladmi iba niečo vyše tristotisíc československých korún.

Zdroj: Ján Čomaj – Petržalka – Engerau – Ligetfalu, Marenčin PT

​Kostol Povýšenia sv. Kríža - prvý Baťov kostol na Slovensku.

Výstavba nového kostola z prefabrikovaných dielov používaných pri stavbe Baťových tovární nezabrala veľa času. Začalo sa s ňou 12. júla 1932 a už 18. septembra sa v novostavbe vo funkcionalistickom architektonickom štýle konali slávnostné bohoslužby. Veľkolepá slávnosť položenia a posvätenia základného kameňa kostola sa uskutočnila 21. augusta. Zúčastnili sa na nej celé procesie veriacich zo susedných obcí, ako aj členovia katolíckeho telocvičného spolku Orol a iných spolkov. Počet účastníkov sa odhadoval do desaťtisíc. Z dobovej tlače sa dozvedáme, že o ôsmej hodine ráno sa slúžila sv. omša v starom petržalskom kostole. Po omši sa sprievod na čele s hlavným bratislavským farárom Okánikom odobral na miesto stavby nového kostola. Tu sa konala slávnostná sv. omša, po ktorej nasledovali kázne a reči v slovenčine, nemčine a maďarčine na dôkaz toho, že ide o sviatok všetkých národností. Následne došlo k posväteniu základného kameňa a uloženiu zakladacej listiny.

Nový kostol bol slávnostne vysvätený 6. novembra 1932 hlavným bratislavským farárom Okánikom. Podľa dobovej tlače sa na slávnosti zúčastnilo mnoho veriacich nielen z Petržalky, ale aj z Bratislavy. Počas bohoslužieb pred oltárom držali čestnú stráž členovia bratislavskej jednoty Orla. Rovnako ako starý petržalský kostol bol aj ten nový zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému. Na pamiatku podnikateľa Tomáša Baťu, ktorý zhodou okolností tragicky zahynul práve v deň, keď sa začalo s jeho stavbou, niesol pomenovanie „Prvý Baťov kostol na Slovensku“. Dobové noviny hodnotili stavbu nasledovne: „Je to kostol stavaný v slohu úplne modernom. Na prvý pohľad čudným dojmom pôsobí, že nemá vežu a že je až nápadne jednoduchý. V kostole tomto niet tmavých kútov, niet v ňom pološera. Všetko sa kúpe v samom svetle... Jednoduchosť, svetlo a vkus!“ Sakrálna stavba, známa ako Kostol Povýšenia svätého Kríža, sa nachádza na dnešnom Daliborovom námestí. Stále pôsobí elegantným a architektonicky dokonalým dojmom a aj v súčasnosti slúži veriacim.

Mgr. Matej Čapo. PhD.

Páčil sa vám článok?